IPSE Studies presentaties

U kunt hier de presentaties bekijken die IPSE Studies gehouden heeft.

2024

Afscheidscollege TU Delft Jos Blank 18-14-2024 – Over vijftig jaar is de druk van ziekenhuizen op de arbeidsmarkt verdubbeld. Een longitudinale analyse van het Baumol effect in ziekenhuizen – TU Delft

2023

Lezing Jos Blank 30-11-2023 – Productivity and efficiency of Dutch central government departments in the period 2012–2019 – Institute of Public Finance

Lezing Jos Blank en Alex van Heezik 28-09-2023 – Productiviteitstrends bij uitvoeringsorganisaties – Duidingsbijeenkomst Rijksbrede Benchmark Groep

2022

Minicollege Doelmatigheid 14-09-2022 – evaluatoren netwerk Vide – www.videnet.nl

Atelier meting productiviteit en doelmatigheid publieke dienstverlening 12-05-2022 en 02-06-2022 – Parket-Generaal

Jos Blank in gesprek met SER-commissie over personeelstekort in maatschappelijke sectoren 30-06-2022 – SER

2020

Lezing Productiviteit in de publieke dienstverlening. Een nadere analyse van de effectiviteit van 40 jaar beleidshervormingen – 11-12-2020 georganiseerd door het Zijlstra Center/VU Amsterdam

Productivity and efficiency measurement in the Netherlands. A brief overview and case study – De Wereldbank

Productiviteitsbeleid: meer aandacht voor benchmarks en trends. WERKcongres 2020 Ministerie BZK – video Jos Blank

Meer aandacht nodig voor agentschappen en zbo’s. WERKcongres 2020 Ministerie BZK – video Thomas Niaounakis


2019

Meting van doelmatigheid en doeltreffendheid bij zbo’s 29-10-2019 Babylon Den Haag

Productiviteit van gemeenten. Meten is weten 3-7-2019 Strategische Tafel Vensters/ICTU

Productiviteitsdata publieke sector 28-3-2019 Ministerie van Financiën i.s.m. de Rijksacademie

Productiviteitsontwikkelingen bij medisch specialisten (Input biased technical change and the demand for physicians) EWEPA/London


2018

Onderzoek naar de doelmatigheid en productiviteit van de overheid (lunchbijeenkomst BZK) 17-10-2018 BZK/Den Haag

Trendanalyses beleid en productiviteit (lunchbijeenkomst BZK) 17-10-2018 BZK/Den Haag

Effecten van beleid en management op doelmatigheid en effectiviteit in de publieke sector (Inleiding lunchbijeenkomst BZK) 17-10-2018 BZK/Den Haag

The cost structure and cost efficiency of road maintenance in Dutch municipalities: a stochastic frontier analysis 7-9-2018 Huddersfield

Zin en onzin van fusies in het basisonderwijs 22-5-2018 Edu~Ley

Policy reforms and productivity change in the judiciary system: A cost function approach applied to time series data of the Dutch judiciary system 1980-2016 (Productivity growth police, courts of law and prisons) 5-9-2018 LEER Huddersfield

Scale, school, school board 27-3-2018 LEER Leuven

Beleid, productiviteit en kwaliteit: netwerksectortrends vanaf 1980 (Trends in netwerksectoren en drinkwatersector) 13-6-2018 BZK/Den Haag

Kosten van de lokale publieke gezondheidszorg in verband (lokale publieke gezondheidszorg programmaraad) 2-8-2018 BZK/Den Haag

Wegen gewogen (decentraal wegbeheer programmaraad) 2-8-2018 BZK/Den Haag

Productiviteit van overheidsbeleid Deel IV De Nederlandse netwerksectoren, 1980-2015 (De Nederlandse netwerksectoren programmaraad) 2-8-2018 BZK/Den Haag

Overzicht onderzoeksprogramma productiviteit in de publieke sector 2014-2017 2-8-2018 BZK/Den Haag


2017

Productiviteit Publieke Sector Theorie en toepassing (casus: Veiligheid & Justitie) (WERKcollege) 2-11-2017 Babylon Den Haag

Hoeveel ambtenaren heb je nodig om Rotterdam te kunnen besturen? (Minicollege Vers Beton) 19-9-2017 EUR

Productiviteit Lokale Overheid NL 12-7-2017 Rotterdam

Productiviteit van overheidsbeleid Deel III De Nederlandse veiligheid en justitie, 1980-2014 (De Nederlandse V&J expertmeeting) 29-6-2017 CAOP/Den Haag

Scale, school, school board 15-6-2017 EWEPA/London

Profit ratio (Return to the outlay) function (Return to the dollar function) 14-7-2017 EWEPA/London

Productiviteit Publieke Sector in Beeld (Tussen wetenschap en beleid: Jubileum congres) 1-6-2017 Nieuwspoort/ Den Haag

Public Sector Productivity (OECD Presentation FvD) 25-4-2017 OECD/Paris

Doelmatig huisvesten (Onderwijshuisvesting PR) 23-3-2017 BZK/Den Haag

Productiviteit van overheidsbeleid Deel III De Nederlandse veiligheid en justitie, 1980-2014 (De Nederlandse V&J programmaraad) 23-3-2017 BZK/Den Haag


2016

Productiviteit van overheidsbeleid Deel II De Nederlandse zorg, 1980-2013 (De Nederlandse zorg programmaraad) 13-4-2016 BZK/Den Haag

Productiviteit van overheidsbeleid Deel II De Nederlandse zorg, 1980-2013 (De Nederlandse zorg seminar) 5-7-2016 CAOP/Den Haag

Schaal en arbeidsrelaties 17-11-2016 CAOP/Utrecht

Schaal en arbeidsrelaties (Introductie slide seminar Betaalbaarheid zorg) 5-7-2016 CAOP/Den Haag

Productiviteitsmeting in de publieke sector: een case study (Masterclass AR Thomas) 27-6-2016 AR

Productiviteit van overheidsbeleid Deel I Het Nederlandse onderwijs, 1980-2012 (Masterclass AR Alex) 27-6-2016 AR

Raamwerk en principes van productiviteitsmeting in de publieke sector (Masterclass AR Jos) 27-6-2016 AR

Two-stage Local Linear Least Squares Estimation: an Application to Dutch Secondary Education 16-6-2016 NAPW/Quebec

Doelmatig aanbesteden (Doelmatig OV Programmaraad) 13-4-2016 BZK/Den Haag

Small is beautiful (Fusies bij ziekenhuizen Afscheid Wymenga) 21-4-2016 Agnietenhof/Tiel

Schaalvergroting zonder fusies 14-3-2016 Ministerie van Financiën/Den Haag

Gerichte schaalvergroting door samenwerking 28-1-2016 CAOP/Den Haag

Productivity and Efficiency Measurement: A State of the Art Approach 4-4-2016 ETI/TU Delft

Economische aspecten van schaalvergroting en fusies 14-3-2016 MinFin/Den Haag

Economische aspecten van schaalvergroting en fusies 8-3-2016 CFTO/Den Haag

IPSE StudiesPresentaties