Masterclasses

Veel organisaties willen zelf aan de slag met doelmatigheidsonderzoek en de kennis over dit ambacht in huis halen. Daarvoor organiseert IPSE Studies masterclasses. In intensieve sessies reiken we deelnemers de belangrijkste concepten van productiviteits- en doelmatigheidsonderzoek aan. Kennis die kan worden ingezet bij het opstellen en begeleiden van onderzoek én het beoordelen van de inhoudelijke merites.

IPSE Studies organiseerde masterclasses voor onder meer de Algemene Rekenkamer, de Belastingdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Enkele voorbeelden van masterclasses:

Inleiding productiviteits- en doelmatigheidsmeting in de publieke sector
Empirische toepassingen van doelmatigheidsonderzoek
Schaalvergroting in de publieke sector

Meer informatie over onze masterclasses, neem dan contact met ons op: info@ipsestudies.nl | T 015-268 25 26

De docenten

Assoc Prof dr. Jos L.T. Blank

Thomas Niaounakis MSc.

IPSE StudiesMasterclasses