Masterclasses

Veel organisaties willen zelf aan de slag met doelmatigheidsonderzoek en de kennis over dit ambacht in huis halen. Daarvoor organiseert IPSE Studies masterclasses. In intensieve sessies reiken we deelnemers de belangrijkste concepten van productiviteits- en doelmatigheidsonderzoek aan. Kennis die kan worden ingezet bij het opstellen en begeleiden van onderzoek én het beoordelen van de inhoudelijke merites.

Op maat

De masterclasses kunnen door IPSE Studies op maat worden samengesteld. De masterclass kan zich bijvoorbeeld richten op de schaalvergroting in de publieke dienstverlening of op empirische toepassingen van doelmatigheidsonderzoek of de deelnemers inzicht verschaffen in de kneepjes van het meten van productiviteit en doelmatigheidsmeting.

IPSE Studies organiseerde masterclasses voor onder meer de Algemene Rekenkamer, de RvT van schoolbestuur Stichting Edu-Ley, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Parket-Generaal (Openbaar Ministerie).


Meer informatie over onze masterclasses?
Neem dan contact met ons op:
info@ipsestudies.nl | M 06 – 24 51 74 11 | T 015 – 268 25 26

Bekijk het voorbeeld

Voorbeeld

Masterclass voor Parket-Generaal

In de masterclass voor het Parket-Generaal ligt het accent op het verkrijgen van kennis over de meting van productiviteit en doelmatigheid in de publieke sector. Aan de orde komen onder andere: de do’s en don’ts van productiviteitsmeting, het nut en de toepasbaarheid en de valkuilen. Ook worden enkele interessante cases besproken. Op basis van deze kennis én wat literatuur als huiswerk stellen de deelnemers zelf een design op en beoordelen de designs van de andere deelnemers.

De docenten

Assoc Prof dr. Jos L.T. Blank

Thomas Niaounakis MSc.

IPSE StudiesMasterclasses