Trendanalyses

Er is de afgelopen decennia van alles geprobeerd om de productiviteit van de publieke dienstverlening te verbeteren. Maar hebben al die maatregelen ook wat opgeleverd? Is de productiviteit van de organisatie of sector hierdoor toegenomen of juist niet? Welke ingrepen werkten wel en welke niet? De trendanalyses van IPSE Studies geven antwoord op deze vragen en leveren daarmee waardevolle kennis op voor een effectievere productiviteitssturing.

De afgelopen jaren heeft IPSE Studies een groot aantal van deze trendanalyses uitgevoerd. Zij brengen niet alleen haarscherp in beeld hoe de productiviteit zich door de jaren heen ontwikkelt, maar laten ook zien hoe beleid en omgeving deze ontwikkeling beïnvloeden. Momenteel zijn we bezig met een trendanalyse van de doelmatigheid van verzelfstandigde overheidsorganisaties (zbo’s en agentschappen).

Voorbeeld

Drinkwater
Energie
Spoorwegen

Productiviteit en beleid netwerksectoren

Het meest recente trendonderzoek van IPSE Studies brengt de productiviteitsontwikkelingen van drie netwerksectoren (drinkwater-, energie- en spoorsector)  in beeld en gaat na in hoeverre het beleid hierop van invloed is geweest.

  • In alle drie de sectoren is sprake van een forse productiviteitsgroei: gemiddeld 1,5 à 2 procent per jaar. Zie figuur hiernaast.
  • De belangrijkste katalysator van de productiviteitsgroei is de technologische ontwikkeling. Dit is inherent aan de technische aard van het productieproces van de netwerksectoren.
  • Maatregelen om de productiviteit te verbeteren, zoals verzelfstandiging, privatisering, introductie van marktwerking en schaalvergroting, sorteren weinig effect. Positieve effecten gaan wel uit van de invoering van de bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector en de liberalisering van de energiesector.
  • Productiviteitsgroei lijkt niet ten koste gegaan van de kwaliteit van de producten en diensten van de netwerksectoren. Zeker niet in de drinkwatersector. Daar gaat de groei van de productiviteit juist hand in hand met de verbetering van de waterkwaliteit.
adminTrendanalyses