Trendanalyses

Er is de afgelopen decennia van alles geprobeerd om de productiviteit van de publieke dienstverlening te verbeteren. Maar hebben al die maatregelen ook wat opgeleverd? Is de productiviteit van de organisatie of sector hierdoor toegenomen of juist niet? Welke ingrepen werkten wel en welke niet? De trendanalyses van IPSE Studies geven antwoord op deze vragen en leveren daarmee waardevolle kennis op voor een effectievere productiviteitssturing.

TiPS en TiU

De afgelopen jaren heeft IPSE Studies een groot aantal van deze trendanalyses uitgevoerd. Zij brengen niet alleen haarscherp in beeld hoe de productiviteit zich door de jaren heen ontwikkelt, maar laten ook zien hoe beleid en omgeving deze ontwikkeling beïnvloeden.  De resultaten van het trendonderzoek zijn gepubliceerd in rapporten en artikelen in wetenschappelijke en vaktijdschriften. Daarnaast publiceren we veel onderzoeksresultaten op de webapplicatie trendsinpubliekesector.nl (TiPS). Een soortgelijke applicatie hebben we ontwikkeld voor het monitoren van de uitvoeringsorganisaties: het dashboard trendsinuitvoeringsorganisaties.nl (TiU).


Meer informatie over onze trendanalyses?
N
eem dan contact met ons op:
info@ipsestudies.nl | M 06 – 24 51 74 11 | T 015 – 268 25 26

Bekijk het voorbeeld

Voorbeeld

Productiviteit uitvoering sociale zekerheid

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft IPSE Studies in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de productiviteitsontwikkeling van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) tussen 2002 en 2018.

Uit dit trendonderzoek blijkt dat productiviteit van beide uitvoeringsorganisaties fors is toegenomen. Dit komt vooral doordat de overheid sterk heeft gestuurd op kostenverlaging. Het UWV en de SVB zijn gedurende de onderzoeksperiode geconfronteerd met een groot aantal bezuinigingen. Beide organisaties zijn hierdoor voortdurend aangespoord om efficiënter te werk te gaan. Gezien de sterke productiviteitsgroei zijn zij daarin ook geslaagd.

De beschikbare gegevens, zoals over de klanttevredenheid en de tijdigheid van uitkeringsverstrekking, wijzen niet op een uitruil tussen productiviteit en kwaliteit.

IPSE StudiesTrendanalyses