In de media

Hier vindt u een overzicht van artikelen en items die in de media zijn verschenen met medewerking van IPSE Studies.

Econoom Jos Blank voorspelt ‘apocalyps van de ziekenhuiszorg’

22 april 2024

Als de ziekenhuizen blijven voortgroeien als ze nu doen, zullen ze bij de aanhoudend krappe arbeidsmarkt een veel te grote druk op de arbeidsmarkt gaan leggen. Dat betoogt bijzonder hoogleraar productiviteit van de publieke sector en directeur van IPSE Studies, Jos Blank.

Lees hier het hele artikel op Zorgvisie.

Interview Martin Sommer met Jos Blank bij De Nieuwe Wereld

7 februari 2024

Martin Sommer (publicist, columnist) spreekt met econoom Jos Blank (IPSE Studies, TU Delft) over de crisis in de publieke dienstverlening. In het interview staan zij stil bij de permanente neiging van de overheid om ieder probleem met geld op te lossen, de steeds verdergaande schaalvergroting, de mythe dat kwaliteit alleen met geld te kopen is en dat het neoliberalisme de schuld van alles is.

Kijk hier het interview bij De Nieuwe Wereld TV.

‘Voor het oplossen van problemen trekt de overheid veel te snel de portemonnee en dat werkt averechts’

9 december 2023

‘Efficiëntie en kwaliteit zijn geen vijanden van elkaar, maar gaan hand in hand.’ Dat zegt Jos Blank, wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) en voormalig hoogleraar, op basis van decennialang onderzoek naar de publieke sector. ‘Als burgers moeten we eisen dat de overheid belastinggeld op een efficiënte manier uitgeeft.’

Lees hier het volledige interview op Overheid van Nu.

‘Zet de hand op de knip’

29 november 2023

De productiviteitsontwikkeling van de publieke sector blijft achter. Grote delen van de publieke dienstverlening verkeren in crisis, als gevolg van ontoereikend management en overheidsbeleid. Volgens Jos Blank lijdt het overheidsbeleid aan drie beleidskwalen: beleidsobesitas, het kwaliteitssyndroom en de schaalkwaal.

Lees hier het volledige interview door Myrthe Stijns op Platform O.

Uitgebreid interview met Jos Blank

16 september 2023

Een uitgebreid interview met Jos Blank verscheen in het FD met als titel: ‘Meer geld naar de overheid? Dat is niet de oplossing’.
Artikel door Marijn Jongsma en Maarten van Poll.

Lees hier het volledige artikel op fd.nl.

Basiszorg buiten topklinische ziekenhuizen

28 juli 2023

Topklinische ziekenhuizen leveren nog te vaak dure zorg die goedkoper in ‘basiszorgziekenhuizen’ zou kunnen plaatsvinden. Waarom is dit zo moeilijk om te buigen?
In hun podcast gaan Levi & Van Santen in op de hindernissen én het belang van sterke ‘basiszorgziekenhuizen’.

Daarbij bespreken ze het skipr.nl artikel Dure specialistische zorg groeit ten koste van basiszorg (5m14) en complimenteren ze het artikel Aanbod ziekenhuiszorg in 2020 van Jos Blank en Margrietha Wats uit 2009 (9m27).

Luister hier de volledige podcast De zorg van Levi & Van Santen.

Dure specialistische zorg groeit ten koste van basiszorg

21 juli 2023

In het IZA staat te lezen dat de zorg nu eindelijk echt een begin moet maken met het vooropstellen van de maatschappelijke vraag. Analyse van de ziekenhuiszorg in de afgelopen twintig jaar laat echter zien dat de groei juist daar plaatsvindt waar de maatschappij haar niet nodig heeft.

Lees hier het volledige artikel van Pierre de Winter op skipr.nl

Gemiddelde gemeente kan 20 procent besparen op jeugdzorg

26 juni 2023

Tussen gemeenten bestaan grote verschillen in de kostendoelmatigheid van de jeugdzorg. Zo blijkt uit een studie door IPSE.

Lees hier het volledige artikel op binnenlandsbestuur.nl

Download hier het rapport Jongleren in de jeugdzorg. Empirisch onderzoek naar de relatie tussen inkoop en kostendoelmatigheid van de jeugdzorg in Nederlandse gemeenten.

Inkoop jeugdzorg door gemeenten kan veel doelmatiger

26 juni 2023

Een artikel van Maarten van Poll n.a.v. onze publicatie Jongleren in de jeugdzorg. Empirisch onderzoek naar de relatie tussen inkoop en kostendoelmatigheid van de jeugdzorg in Nederlandse gemeenten.

Lees hier het volledige artikel op fd.nl.
(alleen met een abonnement op fd.nl)

Download hier het rapport.

Het slechtste van twee werelden

24 juni 2023

Martin Sommer gaat in zijn recent verschenen column in op twee van onze recente publicaties.

Lees hier de column.
(alleen met een abonnement op volkskrant.nl)

Download hier het essay Overheidsbeleid lijdt aan het Münchhausen ‘by proxy’ syndroom.
Hoe de Nederlandse overheid al veertig jaar de ziekte van Baumol in de publieke dienstverlening aanwakkert.

Download hier het rapport Jongleren in de jeugdzorg. Empirisch onderzoek naar de relatie tussen inkoop en kostendoelmatigheid van de jeugdzorg in Nederlandse gemeenten.

Grote verschillen tussen gemeenten in doelmatigheid jeugdzorg

23 juni 2023

Er bestaan grote verschillen in de kostendoelmatigheid van de jeugdzorg. Sommige gemeenten kunnen dezelfde zorg leveren tegen slechts de helft van de huidige kosten. Voor veel gemeenten lijkt een kostenbesparing in de jeugdzorg mogelijk.

Dat blijkt uit onderzoek van IPSE Studies. IPSE Studies onderzocht de kosten en prestaties van de jeugdzorg in 352 gemeenten in 2021.

Lees hier het hele artikel van Corine Lutz op skipr.nl.

Download hier het rapport Jongleren in de jeugdzorg. Empirisch onderzoek naar de relatie tussen inkoop en kostendoelmatigheid van de jeugdzorg in Nederlandse gemeenten.

Hoe de Nederlandse overheid al veertig jaar de ziekte van Baumol in de publieke dienstverlening aanwakkert

16 juni 2023

De productiviteit in de publieke sector neemt al decennialang af, terwijl de kwaliteit niet verbetert – of zelfs verslechtert. Dit is volgens Jos Blank het gevolg van maar liefst drie chronische aandoeningen van het overheidsbeleid: beleidsobesitas, het kwaliteitssyndroom en de schaalkwaal.

Lees hier het volledige artikel.

Het essay Overheidsbeleid lijdt aan het Münchhausen “by proxy’ syndroom: hoe de Nederlandse overheid al veertig jaar de ziekte van Baumol in de publieke dienstverlening aanwakkert is gratis te downloaden via deze link.

Gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders: allemaal fuseren ze, maar wat hebben wij daaraan?

1 december 2022

‘In de wereld van bestuurders heerst de mythe dat alles goedkoper wordt als je op grotere schaal werkt. Dat is écht een hardnekkig misverstand’ zegt Jos Blank van IPSE Studies in het Algemeen Dagblad.

Lees hier het volledige artikel op ad.nl.

Uitdijende overheid jaagt krapte op de arbeidsmarkt verder op

25 november 2022

De overheid (excl. zorg en onderwijs) is sinds 2019 qua werkgelegenheid met 9% gegroeid, zo blijkt uit cijfers van het UWV. Er komen niet alleen meer ambtenaren, ook de opleidingseisen worden opgeschroefd. En dat in een krappe arbeidsmarkt. Dreigt ‘crowding out’ van de marktsector?

Marijn Jongsma interviewde o.a. Jos Blank voor dit artikel.

Lees hier het volledige artikel op fd.nl.
(De eerste vijf artikelen bij fd.nl zijn gratis toegankelijk)

De compensatiemaatschappij is een doodlopende weg

23 september 2022

Kan de staat elke hobbel gladstrijken? Komen de grenzen van de conpensatiemaatschappij in zicht, nu de staat sinds begin 2020 al een slordige 110 mrd euro heeft uitgetrokken voor de bestrijding van achtereenvolgens de corona- en energiecrisis? Is de kiezer teveel een permanent ontevreden consument geworden, die niet beseft dat we zélf de staat zijn?

Marijn Jongsma interviewde o.a. Jos Blank voor dit artikel.

Lees hier het volledige artikel op fd.nl.
(De eerste vijf artikelen bij fd.nl zijn gratis toegankelijk)

Baanloze groei: van spookbeeld naar redder in nood

24 mei 2022

De structurele krapte op de arbeidsmarkt is alleen op te lossen als de productie per werknemer fors omhoog gaat. En juist op dat vlak stellen de prestaties al jaren teleur. Zeker bij de overheid.

Marijn Jongsma interviewde o.a. Jos Blank voor dit artikel.

Lees hier het volledige artikel op fd.nl.
(De eerste vijf artikelen bij fd.nl zijn gratis toegankelijk)

De productievere overheid

2 april 2021

Gemeenten kampen met grote tekorten in het sociaal domein, vooral omdat de vraag naar hulp groter is dan het beschikbare budget.

Artikel geschreven door Rutger van den Bikkenberg n.a.v. een interview met Jos Blank.

Lees hier het volledige artikel in VNG Magazine.

Herindelen om kosten te besparen? Doe het niet.

23 maart 2021

Reken je bij schaalvergroting niet rijk en ga vooral niet vanuit het oogpunt van kostenbesparing fuseren. Herindelingen leiden gemiddeld eerder tot hogere dan tot lagere kosten. De ideale schaalgrootte voor een gemeente bestaat niet. Die verschilt namelijk per beleidsterrein. Het is beter om te streven naar een richtinggevende bandbreedte.

Artikel geschreven door Yolanda de Koster n.a.v. een interview met Thomas Niaounakis.

Lees hier het volledige artikel in Binnenlands Bestuur.

Column Martin Sommer in de Volkskrant van 6 juni 2020: ‘De ziekte van Baumol is hardnekkiger dan corona’

6 juni 2020

Met corona op de terugtocht komen de vragen. Welke publieke dienst heeft er wat van gemaakt, welke moet eens duchtig worden beklopt? Bij de zorg was het alle hens aan dek en is er heroïsch gewerkt. Er waren ook overheidsdiensten waar ze de deur schielijk achter zich dichttrokken. Ik sprak erover met Jos Blank, hoogleraar prestaties van de overheid aan de TU Delft. Hij rapporteert met regelmaat over de arbeidsproductiviteit bij de publieke dienst en juist afgelopen week kwam er weer zo’n ongezouten verslag van hem uit, De effecten van Baumol.

Lees hier de volledige column van Martin Sommer: ‘De ziekte van Baumol is hardnekkiger dan corona’.

Zijn hogere salarissen de oplossing voor personeelstekorten?

3 december 2019

Lees hier het volledige interview met Jos Blank in het Parool van 30 november 2019.

In het bestuur moet alles anders, opdat alles hetzelfde blijft

2 november 2019

Over onze studie Productiviteit van de overheid; een essay over de relatie tussen beleid en productiviteit in onderwijs, zorg, veiligheid & justitie en netwerksectoren, schreef Martin Sommer een column in de Volkskrant.

Lees hier zijn column In het bestuur moet alles anders, opdat alles hetzelfde blijft.

Interview Jos Blank op BNR Nieuwsradio

30 oktober 2019

BNR Nieuwsradio, De Ochtendspits, Productiviteitsgroei bij overheid ‘teleurstellend’ (Bas van Werven).

Naar aanleiding van de publicatie van de studie Productiviteit van de overheid; een essay over de relatie tussen beleid en productiviteit in onderwijs, zorg, veiligheid & justitie en netwerksectoren, gaf Jos Blank een toelichting op BNR Nieuwsradio.

Het fragment is hier te beluisteren.
Download hier de publicatie.

Vermeldingen ook op:
CAOP
Nationale Onderwijs Gids

Meer informatie op bnr.nl: https://lnkd.in/dnyDDuZ

Hoe kan het dat uitgaven aan onderwijs stegen, en salarissen niet?

1 oktober 2019

Al jaren wordt geklaagd dat het onderwijs steeds minder uitgeeft aan leraren en steeds meer aan randzaken. IPSE Studies becijferde in opdracht van de Volkskrant dat dit wel meevalt. Tussen 1998 en 2016 daalt het aandeel van de lerarensalarissen in de totale kosten van het voortgezet onderwijs van 65 naar 57 procent. Maar daar staat tegenover dat het aandeel van het niet-onderwijzend personeel stijgt van 17 naar 22 procent.

Lees hier het volledige artikel gepubliceerd in de Volkskrant op 21 september 2019.
(Exclusief voor abonnees van De Volkskrant)

Jos Blank te gast bij BNR ‘Ask me anything’ over problemen bij ziekenhuizen

26 oktober 2018

BNR Nieuwsradio, Ask me anything, Hoe kunnen ziekenhuizen failliet gaan? (11:00-12:00) (Jurgen Rayman)

Vorige week gingen de MC IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis failliet. Hoe kunnen ziekenhuizen failliet gaan? Staan er meer ziekenhuizen op omvallen? En moeten we de ziekenhuiszorg anders regelen? Op dit soort vragen geven Jos Blank en twee andere experts antwoord in het radioprogramma Ask me anything op BNR Nieuwsradio. In dit programma stelt presentator Jurgen Raymann de vragen van luisteraars aan verschillende experts.

Kleine ziekenhuizen op achterstand

Jos Blank, directeur IPSE Studies en hoogleraar op de Leerstoel Productiviteit van de Publieke Sector van de EUR en het CAOP, geeft aan dat het bij de failliete ziekenhuizen is misgegaan aan de inkomstenkant. ‘Dat is een proces dat al een paar decennia aan de gang is. In de praktijk blijkt dat kleinere ziekenhuizen het onderspit delven in de onderhandelingen over de tarieven die ze mogen rekenen voor patiënten. Ook al weten ze de boel efficiënt te organiseren in deze ziekenhuizen, dan nog kunnen ze in de rode cijfers terecht komen.’

Deze problemen bij kleine ziekenhuizen zijn al langer bekend bij politiek en toezichthouders. ‘Genoeg economen in dit land hebben hier 10 tot 15 jaar geleden al voor gewaarschuwd’, zegt Blank.

Slechte bereikbaarheid ziekenhuizen

Volgens Blank ervaren mensen het als een serieuze tekortkoming als er geen ziekenhuis in de buurt is. ‘Uit onderzoek blijkt dat als een ziekenhuis ver weg is, dat mensen minder snel geneigd zijn om naar dat ziekenhuis te gaan. Ze stellen dan de zorgvraag uit of leggen het neer bij een verkeerde zorgaanbieder. Met alle gevolgen voor de lange termijn van dien.’

Luister de hele uitzending terug op de website van BNR Nieuwsradio

Interview met Jos Blank over de kosten van het onderwijs

2 november 2018

De Volkskrant, De kosten van de klas (krantenartikel, zaterdag p.16-18) (Rik Kuiper).

Lees hier het volledige artikel gepubliceerd in de Volkskrant op 2 november 2018.
(Exclusief voor abonnees van De Volkskrant)

Interview met Jos Blank over de schaalvergroting bij ziekenhuizen

6 december 2017

De Volkskrant, Laat ziekenhuizen maar aantonen dat fuseren voordelig is (krantenartikel).

Lees hier het volledige artikel gepubliceerd in de Volkskrant op 6 december 2017.
(Exclusief voor abonnees van De Volkskrant)

Interview met Jos Blank over de schaalvergroting in de publieke dienstverlening in het algemeen

Nummer 2 2017

Vensters Open (BZK), De illusie van fusie. (P.22-24)

Artikel n.a.v. de oratie van Jos Blank.

Lees het artikel hier.

IPSE StudiesIn de media