Onderzoeksrapporten

Sinds de oprichting van IPSE Studies in 2007 hebben de IPSE-onderzoekers vele tientallen studies uitgevoerd. Een overzicht hiervan treft u hieronder aan.

AuteursTitelJaarGepubliceerd inSector
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Doelmatig personeelsbeleid | Factsheet.
Analyse van de relatie tussen personeelskenmerken en doelmatigheid van het taakveld bestuur en ondersteuning van gemeenten

2023FactsheetOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Efficient Personnel Management | Factsheet.
Analysis of the relationship between personnel characteristics and efficiency of public administration and services departments of Dutch municipalities

2023FactsheetOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Doelmatig personeelsbeleid.
Analyse van de relatie tussen personeelskenmerken
en doelmatigheid van het taakveld bestuur en ondersteuning van gemeenten

2023RapportOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Productiviteit van overheidsbeleid.
Samenvatting productiviteitstrends
Nederlandse politie, 1980-2020

2023RapportVeiligheid & Justitie
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Marktontwikkeling ziekenhuizen
2023NotitieZorg
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Valdmanis, V.G.
Jongleren in de jeugdzorg.
Empirisch onderzoek naar de relatie tussen inkoop en kostendoelmatigheid van de jeugdzorg in Nederlandse gemeenten

2023RapportZorg
Blank, J.L.T.Overheidsbeleid lijdt aan het Münhhausen 'by proxy' syndroom.
Hoe de Nederlandse overheid al veertig jaar de ziekte van Baumol in de publieke dienstverlening aanwakkert
2023RapportAlgemeen
Blank, J.L.T.,
van Heezik, A.A.S.

Trends in Uitvoeringsorganisaties. Synopsis productiviteitstrends
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, 1998-2021
2023RapportUitvoeringsorganisaties
Blank, J.L.T.,
van Heezik, A.A.S.
Trends in Uitvoeringsorganisaties.
Synopsis productiviteitstrends
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,
2002-2021
2022RapportUitvoeringsorganisaties
Van Spaendonck, P.
The impact of digitalization on sustainable development2022Thesis
Blank, J.L.T.,
van Heezik, A.A.S.
The impact of digitalization on sustainable development2022RapportUitvoeringsorganisaties
Blank, J.L.T.,
van Heezik, A.A.S.
Quick scan
uitvoeringsorganisatie.
Verkenning van mogelijkheden uitbreiding dashboard Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU)
2022Quick scanUitvoeringsorganisaties
Blank, J.L.T.,
van Heezik, A.A.S.
Uitvoeringstrends in perspectief
2022RapportUitvoeringsorganisaties
Blank, J.L.T.,
van Heezik, A.A.S.
Ontwikkeling beloning personeel publieke sector.
De sector ziekenhuizen, 2000-2019

2022RapportZorg
Blank, J.L.T.,
van Heezik, A.A.S.
Productiviteit van overheidsbeleid. Samenvatting productiviteitstrends in de Nederlandse ziekenhuiszorg, 1980-2019
2022RapportZorg
Blank, J.L.T.,
van Heezik, A.A.S.
Rijksvastgoed in bedrijf
Productiviteitstrends Rijksvastgoedbedrijf, 2000-2020

2021RapportUitvoeringsorganisaties
Blank, J.L.T.,
van Heezik, A.A.S.
Trends in uitvoeringsorganisaties.
Synopsis productiviteitstrends Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, 1996-2020

2022RapportUitvoeringsorganisaties
Blank, J.L.T.,
van Heezik, A.A.S.
Trends in uitvoeringsorganisaties.
Synopsis productiviteitstrends Centraal Bureau voor de Statistiek, 2004-2019

2021RapportUitvoeringsorganisaties
Blank, J.L.T.,
van Heezik, A.A.S.
Trends in uitvoeringsorganisaties.
Synopsis productiviteitstrends Rijkswaterstaat, 2006-2020
2021RapportUitvoeringsorganisaties
Blank, J.L.T.,
van Heezik, A.A.S., Blank, B.
Kosten en prestaties kerndepartementen in kaart.
Een empirische analyse van de productiviteitsontwikkeling tussen 2012 en 2019
2021RapportOpenbaar bestuur
Niaounakis, T.K.Economies of scale: a multi-level perspective Applications in Dutch local public services2021ProefschriftOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.,
van Heezik, A.A.S.
Productiviteit van overheidsbeleid.
Samenvatting productiviteitstrends in het Nederlands onderwijs, 1980-2018
2021RapportOnderwijs
Blank, J.L.T.,
van Heezik, A.A.S.
Productiviteit van overheidsbeleid. Samenvatting productiviteitstrends in de Nederlandse justitie en veiligheid, 1980-20182021RapportVeiligheid & Justitie
Niaounakis, T.K., van Heezik, A.A.S.Productiviteit Kadaster.
Een analyse van de productiviteitsontwikkeling bij het Kadaster tussen 2015 en 2019
2020OnderzoekUitvoeringsorganisaties
Blank, J.L.T.,
van Heezik, A.A.S.
Ontwikkeling beloning personeel publieke sector.
Pilot: het primair onderwijs, 2000-2018
2020OnderzoekOnderwijs
Niaounakis, T.K.
van Heezik, A.A.S.
Blank, J.L.T.
Productiviteit uitvoering sociale zekerheid.
Een analyse van de productiviteitsontwikkeling bij UWV en SVB tussen 2002 en 2018
2020RapportUitvoeringsorganisaties
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
De effecten van Baumol, Verdoorn en Robinson in de publieke dienstverlening.
Een verdiepende analyse van productiviteitstrends
2020RapportOpenbaar bestuur
Niaounakis, T.K.
van Heezik, A.A.S.
Design doelmatige departementen.
Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor productiviteitsmeting bij kerndepartementen
2020RapportOpenbaar bestuur
Niaounakis, T.K.
van Heezik, A.A.S.
Op afstand de beste?
Een analyse van de productiviteitsontwikkeling bij IND, CJIB, SVB, RDW en het Kadaster
2019RapportUitvoeringsorganisaties
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Productiviteit van de overheid.
Een essay over de relatie tussen beleid en productiviteit in onderwijs, zorg, veiligheid & justitie en netwerksectoren
2019RapportOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Productiviteit en allocatie op het terrein van veiligheid en justitie, 1980-2016.
Een essay
2019RapportVeiligheid & Justitie
Blank, J.L.T.
Niaounakis, T.K.
Schaal en doelmatigheid van gemeenten2019RapportOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.
Niaounakis, T.K.
Productiviteitsontwikkelingen bij medisch specialisten
2019RapportZorg
Blank, J.L.T.
Valdmanis, V.G.
Principles of productivity measurement: an elementary introduction to quantative research on the productivity, efficiency, effectiveness and quality of the public sector2019 (3rd revised edition)BoekAlgemeen
Blank, J.L.T.Bekostiging funderend onderwijs
2018Rapport (Position Paper Tweede Kamer commissie OCW)Onderwijs
Blank, J.L.T.Over fusies en desillusies in de zorg
2018Rapport (Position Paper Tweede Kamer commissie Welzijn & Zorg)Zorg
Blank, J.L.T.Iteratively Weighted Least Squares as an Alternative Frontier Methodology2018RapportOpenbaar bestuur
Niaounakis, T.K.
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Kosten van de lokale publieke gezondheidszorg in verband2018RapportOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Productiviteit van overheidsbeleid, deel IV: de Nederlandse netwerksectoren, 1980-20152018BoekNetwerk
van Heezik, A.A.S.
Bekker, R.
Blank, J.L.T.
Prior, D.
Welling, O.
Beleid en productiviteit in de publieke sector. Congresbundel IPSE Studies 2007-20172017BoekAlgemeen
van Heezik, A.A.S.
Niaounakis, T.K.
Blank, J.L.T.
Quick scan naar de mogelijkheden van doelmatigheidsonderzoek naar verzelfstandigde publieke organisaties
2017PresentatieUitvoeringsorganisaties
van Heezik, A.A.S. (red.)Congresbundel 10 jaar IPSE Studies2017BoekAlgemeen
Niaounakis, T.K.
van Heezik, A.A.S.
Wegen gewogen.
Een empirisch onderzoek naar de kosten en doelmatigheid van het decentrale wegbeheer tussen 2008 en 2014
2017RapportOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Productiviteit van overheidsbeleid, deel III: de Nederlandse veiligheid en justitie, 1980-20142017BoekVeiligheid & Justitie
Niaounakis, T.K.
van Hulst, B.L.
Doelmatig huisvesten.
Een empirisch onderzoek naar de relatie tussen krimp, schaal, rolverdelingen en de doelmatigheid van onderwijshuisvesting in het basisonderwijs
2017RapportOpenbaar bestuur
Niaounakis, T.K.
Blank, J.L.T.
Veeneman, W.V.
Doelmatig aanbesteden.
Een empirisch onderzoek naar de relatie tussen aanbestedingskenmerken en de kostendoelmatigheid van concessies in het regionaal openbaar vervoer
2016RapportOpenbaar bestuur
Blank J.L.T.
van Heezik, A.
Niaounakis, T.K.
Productiviteit van overheidsbeleid, deel II: de Nederlandse zorg, 1980-20132016BoekZorg
Blank, J.L.T.
Niaounakis, T.K.
Naar een verantwoorde schaal en geografische spreiding in de rechtspraak.
Een inventarisatie van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een onderzoeksprogramma
2016RapportVeiligheid & Justitie
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S., met medewerking van Van Hulst, B.L. en Niaounakis, T.K.
Productiviteit van overheidsbeleid, deel I Het Nederlandse Onderwijs 1980-20122015RapportOnderwijs
Niaounakis, T.K.
Blank, J.L.T.
Lasten van (samen) belasten.
Een empirisch onderzoek naar de doelmatigheid van de gemeentelijke belastingheffing en de uitvoering van de Wet WOZ tussen 2005 en 2012
2015RapportOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.Illusies over fusies (oratie)2015RapportAlgemeen
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Productiviteit van overheidsbeleid, deel I: het Nederlandse onderwijs, 1980-20122015BoekOnderwijs
Niaounakis, T.K.
Urlings, T.
van Heezik, A.A.S.
Productiviteitstrends in het gevangeniswezen.
Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1970 en 2012
2014RapportVeiligheid & Justitie
Urlings, T.
Blank, J.L.T.
Niaounakis, T.K.
Doelmatige dienders.
Een vergelijking tussen regiokorpsen van de Nederlandse politie in de 21e eeuw
2014RapportVeiligheid & Justitie
Dumaij, A.C.M.
van Hulst, B.L.
Blank, J.L.T.
Tussen beleid en praktijk:
Een beschouwing van studies naar de productiviteit, kostendoelmatigheid en innovativiteit van algemene ziekenhuizen door ziekenhuisbestuurders
2014NotitieZorg
Dumaij, A.C.M.
Urlings, T.
Niaounakis, T.K.
Productiviteitstrends bij de rechterlijke macht.
Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling van rechtspraak en Openbaar Ministerie tussen 1965 en 2011
2014RapportVeiligheid & Justitie
Van Heezik, A.A.S.
Urlings, T.
Niaounakis, T.K.
Van Hulst, B.L.
Openbaar bestuur de maat gemeten. Inventarisatie van mogelijkheden tot onderzoek van de productiviteit en effectiviteit van het openbaar bestuur.
2014RapportOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.
Dumaij, A.C.M.
van Hulst, B.L.
Stuurbaarheid van innovativiteit.
Empirisch onderzoek naar effecten van interne sturing op innovativiteit van ziekenhuizen
2014RapportZorg
Blank, J.L.T.
van Hulst, B.L.
Dumaij, A.C.M.
Besturen sturen:
Empirisch onderzoek naar het effect van interne sturing op de doelmatigheid van de Nederlandse ziekenhuizen in de periode 2003-2010
2013RapportZorg
Wilschut, J.A.
Blank, J.L.T.
Werkprocestrends in de geestelijke
gezondheidszorg
Een empirisch onderzoek ten behoeve van
capaciteitsplanning opleidingsplaatsen
2013RapportZorg
Wilschut, J.A.
de Groot, H.
Schaaleffecten in de afvalinzameling2013RapportOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.
Dumaij, A.C.M.
van Heezik, A.A.S.
Productiviteitstrends in de spoorsector.
Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1985-2012
2013RapportNetwerk
Blank, J.L.T.
van Hulst, B.L.
Wilschut, J.A.
Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp2013RapportZorg
Niaounakis, T.K.Productiviteitstrends in de geestelijke gezondheidszorg. Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1982 en 2010
2013RapportZorg
Urlings, T.
Blank, J.L.T.
Samen sterk voor sociale veiligheid.
Empirisch onderzoek naar netwerk-aspecten en effecten van ketenpartners op sociale veiligheid tussen 2002 en 2011
2013RapportVeiligheid & Justitie
van Hulst, B.L.
de Groot, H.
Synergie tussen HRM en digitale dienstverlening?2013RapportOpenbaar bestuur
van Hulst, B.L.
de Groot, H.
Doelmatigheid door een digitale overheid.
Een empirisch onderzoek naar de kostendoelmatigheid van digitaal dienstverlenen bij burgerzaken
2013RapportOpenbaar bestuur
Dumaij, A.C.M.
Niaounakis, T.K.
Productiviteitstrends in de gehandicaptenzorg.
Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1975 en 2010
2013RapportOnderwijs
Blank, J.L.T.
van Hulst, B.L.
Wilschut, J.A.
Menselijke of economische maat in de
geestelijke gezondheidszorg?
Technische verantwoording onderzoek naar schaal- en diversificatie-effecten in de geestelijke gezondheidszorg
2012RapportZorg
Dumaij, A.C.M.
Wilschut, J.A.
Waterzuivering transparant.
Een empirisch onderzoek naar de productiviteit en doelmatigheid van de Nederlandse
rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2002-2009
2012RapportUitvoeringsorganisaties
Dumaij, A.C.M.
van Heezik, A.A.S.
Productiviteitstrends in de
drinkwatersector.
Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1985 en 2010
2012RapportUitvoeringsorganisaties
Urlings, T.
Blank, J.L.T.
Benchmark bedrijfsvoering
voortgezet onderwijs.
Kwantitatief onderzoek naar de bedrijfsvoering van instellingen in het
voortgezet onderwijs
2012RapportOnderwijs
Dumaij, A.C.M.
Van Heezik, A.A.S.
Felsö, F.A.
Productiviteitstrends in de energiesector.
Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1988 en 2011
2012RapportNetwerk
Wilschut, J.A.
Urlings, T.
Productiviteitstrends in het voortgezet onderwijs.
Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1980 en 2010
2012RapportOnderwijs
Urlings, T.Productiviteitstrends bij de politie.
Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1955 en 2011
2012RapportVeiligheid & Justitie
Blank, J.L.T.
Felsö, F.A.
van der Aa, R.
Productiviteitstrends in het middelbaar beroepsonderwijs.
Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1980 en 2010
2012RapportOnderwijs
Urlings, T.
Blank, J.L.T.
Benchmark bedrijfsvoering voortgezet onderwijs
Kwantitatief onderzoek naar de bedrijfsvoering van instellingen in het voortgezet onderwijs


2012RapportOnderwijs
van Hulst, B.L.
Urlings, T.
Productiviteitstrends in het primair onderwijs.
Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteits- ontwikkeling tussen 1970 en 2010
2012RapportOnderwijs
Dumaij, A.C.M.
Blank, J.L.T.
van Hulst, B.L.
Zorg voor versnelling:
Empirisch onderzoek naar het effect van innovaties op de doelmatigheid van Nederlandse ziekenhuizen in de periode 2003-2009
2012RapportZorg
van Hulst, B.L.
de Groot, H.
HRM bij Burgerzaken.
Een empirisch onderzoek naar de effecten van HRM op de kostendoelmatigheid
2012RapportOpenbaar bestuur
Niaounakis, T.K.Productiviteitstrends in het hoger beroepsonderwijs.
Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1975 en 2010
2012RapportOnderwijs
van Hulst, B.L.
Blank, J.L.T.
Kosten aan de marge.
Kwantitatief onderzoek naar marginale kosten bij alternatieve productbeschrijvingen voor ziekenhuizen
2012RapportZorg
Felsö, F.A.
Wilschut, J.A.
de Groot, H.
Niaounakis, T.K.
Contractvoorwaarden en de kostendoelmatigheid van gemeentelijk afvalbeheer2012RapportOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.
E. Eggink
Ziekenhuizen: productiviteit en kostenbeheersing2012BoekHoofdstuk in: Zorg verzekerd? Naar houdbare financiering voor de gezondheidszorg
Blank, J.L.T.
E. Eggink
Ziekenhuiszorg2012BoekHoofdstuk in: Waar voor ons belastinggeld?
Felsö, F.A.
de Groot, H.
van Heezik, A.A.S.
Benchmark gemeentelijk afvalbeheer
Een empirisch onderzoek naar de productiviteit en
kostendoelmatigheid
2011RapportOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.
Dumaij, A.C.M.
van Hulst, B.L.
Ziekenhuismiddelen in verband.
Een empirisch onderzoek naar productiviteit en doelmatigheid in de Nederlandse ziekenhuizen 2003-2009
2011RapportZorg
van Hulst, B.L.
de Groot, H.
Benchmark burgerzaken.
Een empirisch onderzoek naar de kostendoelmatigheid van burgerzaken
2011RapportOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.
Eggink, E.
Productiviteitstrends in de ziekenhuiszorg.
Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1972 en 2008
2011RapportZorg
Urlings, T.
Blank, J.L.T.
Veiligheid verkend.
Een empirisch onderzoek naar de determinanten van veiligheid
2011RapportVeiligheid & Justitie
Jagtenberg, R
van Hulst, B.L.
de Roo, A.
Maatschappelijke opbrengsten van Eigen Kracht-conferenties2011RapportSociale zekerheid
Dumaij, A.C.M.Productiviteitstrends in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg:
Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op productiviteit 1972-2010
2011RapportZorg
Blank, J.L.T.
Dumaij, A.C.M.
Urlings, T.
Naar een optimale schaal van publieke voorzieningen.
Een quick scan van de literatuur
2011NotitieAlgemeen
Blank, J.L.T.
Niaounakis, T.K.
Productiviteitstrends in het wetenschappelijk onderwijs.
Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1982 en 2009
2011RapportOnderwijs
Blank, J.L.T.Principes van productiviteitsmeting.
Elementaire handleiding voor kwantitatief onderzoek naar de productiviteit, doelmatigheid, effectiviteit en kwaliteit van de publieke sector
2010Boek. Te bestellen via info@ipsestudies.nlAlgemeen
Blank, J.L.T.
Dumaij, A.C.M.
Haelermans, C
Van Heezik, A.A.S.
van Hulst, B.L.
Koot, P.M.
Productiviteit en effectiviteit in de publieke sector.
Een agenda voor onderzoek naar relevant beleidsinstrumenten
2010NotitieAlgemeen
Blank, J.L.T.
Dumaij, A.C.M.
Haelermans, C
Van Heezik, A.A.S.
van Hulst, B.L.
Koot, P.M.
Is de ziekte van Baumol te behandelen?
Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de productiviteit in de publieke sector te vergroten
2010NotitieAlgemeen
Blank, J.L.T.
van Hulst, B.L.
Wats, M.G.
Verzorging verspreid: een economisch planningsmodel voor het zorgaanbod in Vlaamse ziekenhuizen2010RapportZorg
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Baumol, Verdoorn en Robinson2010PowerpointOpenbaar bestuur
Koot, P.M.
van Putten-Rademaker, O.
Publieke waarden in de energiesector
gemeten.
De ontwikkeling van een database en een
onderzoek naar de meting van doelmatigheid
2009RapportUitvoeringsorganisaties
van der Boom, E.
Haelermans, C.
van Hulst, B.L.
van de Vlasakker, S.
Sectorgerelateerde maxima topinkomens onderwijs2009RapportOnderwijs
Blank, J.L.T.
Koot, P.M.
Beleidsdruk gemeten.
Een kwantitatief onderzoek naar de beleidsdruk van directoraten-generaal
2009RapportOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.
Koolman, A.H.E.
Koot, P.M.
Naar een rationele allocatie van overheidsmiddelen vanuit een welvaartstheoretisch perspectief2009NotitieAlgemeen
Blank, J.L.T.
van Hulst, B.L.
Koolman, A.H.E.
Ontwikkeling productiviteit 2003-2008 algemene ziekenhuizen2009RapportZorg
Blank, J.L.T.
Haelermans, C.
van Hulst, B.L.
Innovatiekracht van het voortgezet onderwijs2009RapportOnderwijs
Blank, J.L.T. (editor)Schaal op maat.
Essays over schaalvergroting in zorg en onderwijs
2009BoekZorg
Onderwijs
Blank, J.L.T.Benchmark VO2008HandleidingOnderwijs
Koning, P.W.C.Productiviteit en effectiviteit van de collectieve sector.
Kansen voor beleidsrenderend onderzoek
2008RapportAlgemeen
Koning, P.W.C.
Heyma, A.O.J.
De aansturing van casemanagers en
uitvoeringskantoren bij re-integratie
2008RapportOpenbaar bestuur
Blank, J.L.T.
Valdmanis, V.G.
Evaluating hospital policy and performance: contributions from hospital policy and productivity research2008Boek. Te bestellen via info@ipsestudies.nlZorg
Blank, J.L.T.
Haelermans, C.
Koot, P.M.
van Putten, O.
Schaal en Zorg.
Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen schaal, bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg
2008RapportZorg
Blank, J.L.T.
Koot, P.M.
van Hulst, B.L.
Overhead of Onderwijs.
Een benchmark van de allocatie van middelen in onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs
2007RapportOnderwijs
Thio, V.
van Hulst, B.L.
Volkerink, B
Hazebroek, E
Blank, J.L.T.
PGB-sturing versus verzekeraarssturing - Een economische analyse2007RapportSociale zekerheid
Blank, J.L.T.
Koot, P.M.
Desczka, S.S.
van Hulst, B.L.
De financiële situatie van de Sociale Werkvoorziening in beeld:
Een empirisch onderzoek naar de achtergronden van bedrijfseconomische resultaten van bedrijven voor Sociale Werkvoorziening
2007RapportSociale zekerheid
Blank, J.L.T.Benchmark de benchmarks:
Een vergelijkend onderzoek naar de benchmarks over bureaucratie in het onderwijs

2007RapportZorg
Blank, J.L.T.
Koot, P.M.
van Hulst, B.L.
Basisonderwijs en bureaucratie.
Een empirisch onderzoek naar de allocatie van middelen in basisscholen
2007RapportOnderwijs

IPSE StudiesOnderzoeksrapporten