Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 21 januari
G-getal daalt met 2,6%. Lage vaccinatiesnelheid brengt jongere ouderen in gevaar.

22 januari 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -2,6 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 2,6 procent per dag krimpt. De verwachting is dat dit over drie weken omslaat naar een groei van de pandemie. Hoe zat dat ook al weer? Eigenlijk is er nu sprake van twee pandemieën: het ‘oude’ virus en de Britse variant. Figuur 1 laat zien hoe beide pandemieën zich ontwikkelen en wat de gevolgen hiervan zijn voor het totaal aantal besmettingen. Door de avondklok zal de ontwikkeling gunstiger verlopen, zoals blijkt uit figuur 2, maar de omslag komt evengoed nog. Hoe zit het dan met de vaccinaties? Die hebben vooralsnog een beperkte invloed, zoals ook uit figuur 2 blijkt. Deze figuur is gemaakt uitgaande van 34.000 vaccinaties per dag. Op dit moment halen we dat aantal nog niet.

Wie gisteren het debat heeft gevolgd zal gemerkt hebben dat het Kabinet onder druk zijn koers voor de komende tijd al bepaald heeft. De avondklok wordt zo snel mogelijk weer afgevoerd en onze kinderen kunnen weer naar school. Een groot deel van de meest kwetsbare groep zal dan voor de eerste keer zijn ingeënt met als positief gevolg dat het aantal ziekenhuisopnamen en de sterfte in eerste instantie zal afnemen. De versoepelingen dreigen dan een gevaar te worden voor de jongere ouderen (60-80 jaar) en de kwetsbare mensen.

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Figuur 1 Prognose ontwikkeling besmettingen

 

Figuur 2 Prognose effecten avondklok en vaccinatie

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl).

 

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 21 januari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 18 januari
G-getal daalt verder. Britse variant even in de wachtkamer, maatregelen niet.

18 januari 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -3,6 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 3,6 procent per dag krimpt. Dat is een grotere krimp dan vorige week. Regionaal zijn er wel wat verschillen, maar alle provincies laten negatieve cijfers zien (=krimp). Dat is goed nieuws.

Op dit moment houdt de Britse variant zich nog schuil met waarschijnlijk enkele tientallen besmettingen per dag. De komende twee weken zal dit aantal oplopen tot boven de 100 besmettingen per dag. Over drie weken tot 200 besmettingen per dag. Dan zullen de effecten in de totale cijfers merkbaar worden. In mijn vorige bericht was ik iets te pessimistisch door te stellen dat dit de volgende week al aan de orde zou zijn.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 18 januari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 14 januari
Lockdown XL en razendsnelle vaccinatie laatste redmiddel

14 januari 2021

G-getal nu nog negatief, maar zal komende week positief worden door Britse variant. Lockdown XL en razendsnelle vaccinatie laatste redmiddel

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -2,5 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 2,5 procent per dag krimpt. Regionaal zijn er wel wat verschillen. De provincies Utrecht en Zuid-Holland realiseren krimpcijfers van ruim boven de 3%, terwijl Zeeland en Limburg in de buurt van nul zitten.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 14 januari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 11 januari
G-getal negatief, krimp aantal besmettingen langzaam maar wel robuust

11 januari 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -1,8 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 1,8 procent per dag krimpt. De krimp is daardoor iets minder dan een paar dagen geleden. We meldden toen al dat de krimppercentages niet voldoende waren om op korte termijn het tij te keren. Uit onze meer geavanceerde statistische analyses blijkt wel dat de trend de laatste dagen robuust is.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 11 januari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 7 januari.
NOG ZWAARDERE LOCKDOWN IN ZICHT

8 januari 2021

G-getal is negatief, maar hoe lang nog? Nog zwaardere lockdown in zicht

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -2,5 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 2,5 procent per dag krimpt. De krimp is daardoor minder dan een paar dagen geleden. We meldden toen al dat de krimppercentages niet voldoende waren om op korte termijn het tij te keren. Uit onze meer geavanceerde statistische analyses blijkt dat er vandaag zelfs al geen sprake meer is van een krimp. De noordelijke provincies laten overigens al dagen weer een groei van de pandemie zien. Dat stemt somber.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 7 januari.

‘Waarom het Nederlandse onderwijsbeleid faalt’, artikel IPSE Studies gepubliceerd in Didactief

7 januari 2021

De verdeling van de budgetten is scheef, er komen steeds meer regels en scholen wankelen onder de bureaucratie: het onderwijs zucht onder inconsistent beleid. Verander de beleidscultuur, bepleiten IPSE-onderzoekers.

Lees hier het volledige artikel wat gepubliceerd is in Didactief en hier de vermelding op de site van Didactief

Lees meer
IPSE Studies‘Waarom het Nederlandse onderwijsbeleid faalt’, artikel IPSE Studies gepubliceerd in Didactief

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 4 januari. VERLENGING VOLLEDIGE LOCKDOWN NOODZAKELIJK

4 januari 2021

Ondanks krimp aantal besmettingen is verlenging volledige lockdown noodzakelijk. Signaalwaardes op 19 januari niet haalbaar

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -3 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 3 procent per dag krimpt. Als dit tempo aanhoudt, hebben we op 19 januari nog te maken met ongeveer 4000 nieuwe besmettingen per dag. Dat is nog ver verwijderd van de signaalwaarde van 1200. Van versoepelingen kan dan ook nog geen sprake zijn.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 4 januari. VERLENGING VOLLEDIGE LOCKDOWN NOODZAKELIJK

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 23 december. EERSTE POSITIEVE EFFECTEN VAN VLD2-MEDICIJN AL ZICHTBAAR

23 december 2020

Eerste positieve effecten van VLD2-medicijn tegen Corona pandemie al zichtbaar: G-getal vlakt af

Het paardenmiddel Volledige Lockdown-2 (VLD2) geeft de eerste zichtbare resultaten. Ondanks dat de lockdown pas ruim een week geleden is ingegaan, lijken de nieuwe zware maatregelen inmiddels op bescheiden schaal te werken. Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op iets minder dan 4 procent met lage uitschieters in Utrecht (1,3 procent) en Noord-Brabant (2,5 procent). Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 4 procent per dag nog groeit. Dat is lager dan we zes dagen geleden meldden. Toen lag het G-getal nog op 6 procent. De groei is dus inmiddels aan het afvlakken.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 23 december. EERSTE POSITIEVE EFFECTEN VAN VLD2-MEDICIJN AL ZICHTBAAR

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 17 december. DRAMATISCHE TREND IN AANTAL NIEUWE BESMETTINGEN ZET DOOR

17 december 2020

Dramatische trend in aantal nieuwe besmettingen zet door. G-getal op ruim 6% voor heel Nederland, 10% voor Drenthe

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op ruim 6% met forse uitschieters in Drenthe (+10%) en Limburg (+7%). Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met meer dan 6% per dag groeit. Hoewel de cijfertrend deze week weer werd verstoord door de zoveelste IT-storing, is een verdere opwaartse trend onmiskenbaar zichtbaar. Het Kabinet had deze week dan ook geen enkele andere keuze dan een volledige lockdown. De prognose in het vorige bericht bleek dan ook de enige juiste. De voorspelde persconferentie bleek alleen te zijn veranderd in een toespraak. Ook was de door ons voorgestelde attestation de déplacement dérogatoire nog een stap te ver voor het Kabinet. Er moest voor een deel van onze bevolking toch nog een opening zijn om een reisje naar Curaçao of de kerk te maken.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 17 december. DRAMATISCHE TREND IN AANTAL NIEUWE BESMETTINGEN ZET DOOR

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: Einde hoge aantal besmettingen in zicht door nieuwe maatregelen, maar doelmatigheid in beleid ver te zoeken

15 december 2020

Einde hoge aantal besmettingen in zicht door nieuwe maatregelen, maar doelmatigheid in beleid ver te zoeken

De dramatische ontwikkeling in het G-getal1, zoals verwoord in ons bericht van 10 december, zet door. Voor heel Nederland schommelt de waarde tussen 0,03 en 0,05. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met 3 tot 5% per dag groeit. Bij dit tempo hadden we voor de jaarwisseling op 20.000 besmettingen per dag gestaan. Het Kabinet had geen andere keuze dan een aantal stevige maatregelen af te kondigen.
In ons bericht van 4 december maakten we op basis van de Oxford Covid policy tracker een berekening van de maatregelen bij een algehele schoolsluiting. Het Kabinet is een stap verder gegaan. De krimp van de pandemie zal daardoor nog sterker zijn. Volgens dezelfde rekenmethode komen we nu uit op ongeveer een kwart van het huidige aantal besmettingen op 19 januari. Dat is hoopgevend.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: Einde hoge aantal besmettingen in zicht door nieuwe maatregelen, maar doelmatigheid in beleid ver te zoeken