IPSE Studie levert belangrijke bijdrage aan het WERKcongres 2020. Resultaten nu online beschikbaar.

26 maart 2020

Van Heezik, Blank en collega Niaounakis zouden op donderdag 19 maart 2020 een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het WERKcongres. Tijdens dit congres, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zouden experts de belangrijkste resultaten uit het WERKonderzoek presenteren. Helaas ging dat vanwege het coronavirus niet door.

Lees meer
adminIPSE Studie levert belangrijke bijdrage aan het WERKcongres 2020. Resultaten nu online beschikbaar.

Thomas Niaounakis; spreker op WERKcongres BZK 19 maart 2020 – WERKcongres geannuleerd

14 februari 2020

Nieuwsbericht 12 maart
Op de dag dat we onze 700ste inschrijving noteren, één week voor het WERKcongres op 19 maart, moeten we helaas meedelen dat het congres niet doorgaat. Gezien de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus is het niet meer verantwoord om zoveel mensen bij elkaar te brengen. Het kabinet heeft zojuist bekendgemaakt dat evenementen met meer dan honderd deelnemers niet kunnen doorgaan. De volksgezondheid gaat uiteraard voor.

Resultaten online beschikbaar vanaf 19 maart
Het doel van het WERKcongres op 19 maart was om alle relevante inzichten en resultaten rondom het WERKonderzoek te delen. Deze resultaten zullen we nog steeds vanaf 19 maart beschikbaar stellen. Vanaf die datum vind je op meer informatie op deze site.

Lees meer
adminThomas Niaounakis; spreker op WERKcongres BZK 19 maart 2020 – WERKcongres geannuleerd

WERKcongres 2020 BZK

4 februari 2020

Wil jij weten wat de laatste trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn? Hoe je de inzetbaarheid van ambtenaren bevordert? Hoe de rol en positie van de ambtenaar zich door de tijd heen ontwikkelt? En wat overheidsorganisaties kunnen doen om hun prestaties te verbeteren? Dan nodigen wij je van harte uit voor het WERKcongres op 19 maart 2020 in Den Haag. Thomas Niaounakis van IPSE Studies is een van de sprekers op deze dag.

Lees meer
adminWERKcongres 2020 BZK

Veel beleid niet succesvol

20 december 2019

Alle veranderingen, reorganisaties en hervormingen sinds 1980 ten spijt, veel geholpen hebben ze niet om de productiviteit in de publieke sector te verbeteren. En toch was dat vaak wel de uitdrukkelijke bedoeling. In plaats van een productiviteitsverbetering laten veel sectoren zelfs een verslechtering zien.

Binnenlands Bestuur publiceerde een artikel n.a.v. onze studie Productiviteit van de overheid; een essay over de relatie tussen beleid en productiviteit in onderwijs, zorg, veiligheid & justitie en netwerksectoren. Lees hier het volledige artikel.

Lees meer
adminVeel beleid niet succesvol

Den Haag moet onthaasten, anders blijft het fout gaan

20 december 2019

Oud-topambtenaar Roel Bekker ziet politieke druk en het ‘vreselijke systeem’ voor toeslagen als fundamentele oorzaken voor de val van Menno Snel. ‘Er wordt veel beleid over de schutting gegooid met de mededeling: zoek het maar uit.’ Roel Bekker – onze voorzitter van de Programmaraad – in het FD van 20-12-2019.

Lees meer
adminDen Haag moet onthaasten, anders blijft het fout gaan

Persbericht: Productiviteitsgroei invoering Nationale Politie in één jaar verdampt

18 december 2019

Na een aantal jaren van bescheiden groei, neemt de productiviteit – de geleverde prestaties per ingezette euro – van de politie in 2017 weer af. De productiviteit van het gevangeniswezen laat daarentegen in 2017 een groei zien. De productiviteit van de rechterlijke macht verbetert nauwelijks ten opzichte van 2016.

Het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies publiceert vandaag de nieuwste cijfers over de productiviteitstrends op het terrein van Veiligheid & Justitie. Deze cijfers zijn te vinden op de online database TrendsinPubliekeSector.nl  (TiPS). Voor vragen kunt u contact opnemen met Alex van Heezik | a.vanheezik@ipsestudies.nl | 06 245 174 11

Lees hier het volledige persbericht.

Lees meer
adminPersbericht: Productiviteitsgroei invoering Nationale Politie in één jaar verdampt

Persbericht: Productiviteitsontwikkeling uitvoeringsorganisaties overheid verschilt sterk

10 december 2019

De productiviteit van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de afgelopen twintig jaar toegenomen, de productiviteit van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is juist afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies naar de productiviteitsontwikkeling van vijf grote verzelfstandigde overheidsorganisaties (zbo’s en agentschappen) sinds het midden van de jaren negentig. Naast de SVB en het CJIB zijn ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Wegverkeer (RDW) en het Kadaster onderzocht.

Lees hier het volledige persbericht.
De publicatie Op afstand de beste? van Thomas Niaounakis en Alex van Heezik (ISBN: 9789082725872) is hier gratis te downloaden.

Lees meer
adminPersbericht: Productiviteitsontwikkeling uitvoeringsorganisaties overheid verschilt sterk

Publicatie in Sustainability

26 november 2019

Ons artikel “Managing Size of Public Schools and School Boards: A Multi-Level Cost Approach Applied to Dutch Primary Education” is op 25 november jl. gepubliceerd in Sustainability (maandelijks peer-reviewed, open access, wetenschappelijk tijdschrift dat wordt uitgegeven door MDPI) als onderdeel van Special Issue Economies of Scale and Collaboration. Lees hier het volledige artikel.

Lees meer
adminPublicatie in Sustainability