Verbeter de productiviteit in het Nederlandse onderwijs
Online publicatie op MeJudice

25 juli 2022

Het afgelopen decennium heeft het Nederlandse funderend onderwijs een opvallende productiviteitsdaling laten zien. Volgens Jos Blank en Alex van Heezik is een verkeerde beleidsfilosofie de hoofdschuldige. Door serieus werk te maken van haar grondwettelijke taken, kan de overheid in het funderend onderwijs nog fors bezuinigen en tegelijkertijd het lerarentekort oplossen.

Lees hier het volledige artikel.

 

 

Lees meer
IPSE StudiesVerbeter de productiviteit in het Nederlandse onderwijs

Ontwikkeling beloning ziekenhuispersoneel valt niet tegen
Publicatie op Platform O, 28 juni 2022

6 juli 2022

Als je goed wil verdienen moet je vooral niet in de publieke sector gaan werken. In het bedrijfsleven is de beloning veel beter en die verschillen in beloning nemen in de loop van de tijd alleen maar toe.

Een veelgehoord verhaal, maar klopt dat eigenlijk wel? Jos Blank en Alex van Heezik zochten het uit.

Lees hier het volledige artikel op Platform O.

Lees meer
IPSE StudiesOntwikkeling beloning ziekenhuispersoneel valt niet tegen

Save the date!
Seminar 'Schaal optimaal bij gemeenten' op 29 september 2022

5 juli 2022

IPSE Studies bestaat 15 jaar en dat vieren wij met een aantal activiteiten.

Ons lustrum-seminar Schaal optimaal bij gemeenten vindt plaats op donderdag 29 september om 16.00 uur bij congrescentrum Igluu in Den Haag.

Keynote spreker is Thomas Niaounakis, senior adviseur Inspectie der Rijksfinanciën.
Hij gaat in op de effecten van samenwerking en fusies bij gemeenten: is groter goedkoper?

Het co-referaat wordt verzorgd door Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De uitnodiging met meer informatie over de invulling en inschrijving volgt op deze pagina en op onze LinkedIn pagina.

Wilt u zeker weten dat u een uitnodiging ontvangt?
Mail dan naar v.vloemans@ipsestudies.nl

 

Lees meer
IPSE StudiesSave the date!

Jos Blank in gesprek met SER-commissie over personeelstekort in maatschappelijke sectoren

30 juni 2022

De SER heeft geconstateerd dat de productiviteit in grote delen van maatschappelijke sectoren is gedaald. Ten opzichte van de markt is de mate van vernieuwing of innovatie beperkt. Vernieuwend en slimmer werken komen onvoldoende van de grond. Bovendien is er sprake van een hoge (ervaren) regeldruk.

De SER-commissie die adviseert over de personeelstekorten in maatschappelijke sectoren ging vandaag in gesprek met een aantal experts en praktijkdeskundigen. In die hoedanigheid schoof ook Jos Blank aan bij dit rondetafelgesprek om van gedachte te wisselen over productiviteitsverbetering in de maatschappelijke sectoren zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak en kinderopvang.

Lees meer
IPSE StudiesJos Blank in gesprek met SER-commissie over personeelstekort in maatschappelijke sectoren

Productiviteitsgroei uitvoeringsorganisaties wisselvallig

29 juni 2022

De gemiddelde jaarlijkse productiviteitsgroei van acht grote uitvoeringsorganisaties tussen 1998 en 2020 laat een wisselend beeld zien. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Sociale Verzekeringsbank is sprake van een substantiële productiviteitsgroei. Bij het Kadaster, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en Rijkswaterstaat is de jaarlijkse groei gering. Het Centraal Justitieel Incassobureau en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers kennen zelfs een negatieve ontwikkeling. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een rapport van IPSE Studies over de staat van uitvoering in Nederland.

Lees meer
IPSE StudiesProductiviteitsgroei uitvoeringsorganisaties wisselvallig

Productiviteit Rijksvastgoedbedrijf afgenomen

9 juni 2022

De fusie van de Rijksvastgoedorganisaties, waaronder de Rijksgebouwendienst (Rgd) en de Dienst Vastgoed Defensie (DVD), in 2014 heeft de productiviteit van het Rijksvastgoedbeheer geen goed gedaan. Terwijl de productiviteit van de Rgd zich tussen 2000 en 2014 voornamelijk positief ontwikkelt, neemt de productiviteit van het nieuw gevormde Rijksvastgoedbedrijf (RVB) vanaf 2014 alleen maar af. De fusie zelf is waarschijnlijk een van de belangrijkste oorzaken van de negatieve productiviteitsontwikkeling. Dat is belangrijkste conclusie van het onderzoek van IPSE Studies naar de productiviteitsontwikkeling van de RVB en een van zijn belangrijkste voorlopers: de Rgd.

Lees meer
IPSE StudiesProductiviteit Rijksvastgoedbedrijf afgenomen

Beloning werknemers ziekenhuizen vanaf 2000 bovengemiddeld gestegen

7 juni 2022

Tussen 2000 en 2019 stijgt de beloning van een gemiddelde werknemer in de sector ziekenhuizen (+150%) sterker dan de beloning van de gemiddelde werknemer in Nederland (+72%). Die sterke groei vindt vooral in het eerste decennium plaats. Vanaf 2015 loopt de gemiddelde beloning in de sector ziekenhuizen enigszins achter bij de beloning van de gemiddelde werknemer in Nederland.

Lees meer
IPSE StudiesBeloning werknemers ziekenhuizen vanaf 2000 bovengemiddeld gestegen

Opvallende productiviteitsdaling ziekenhuizen in laatste decennium
Nieuwe cijfers monitor Trends in Publieke Sector

30 mei 2022

Na een lange periode van groei en stabiliteit is de productiviteit van ziekenhuizen tussen 2012 en 2019 opvallend sterk gedaald. In die periode leverden de Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld per jaar 2 procent minder diensten per bestede euro. Dat is de belangrijkste conclusie die volgt uit de nieuwste cijfers van de monitor Trends in Publieke Sector (TiPS) van IPSE Studies.

Lees meer
IPSE StudiesOpvallende productiviteitsdaling ziekenhuizen in laatste decennium

Baanloze groei: van spookbeeld naar redder in nood
Interview met Jos Blank voor artikel op fd.nl

24 mei 2022

‘We hebben bij de overheid steeds meer mensen nodig om hetzelfde te presteren, terwijl je eigenlijk het omgekeerde zou verwachten. Dat zien we over de hele breedte van de publieke dienstverlening’. Dat zegt Jos Blank van IPSE Studies in het op 24 mei 2022 gepubliceerde artikel ‘Baanloze groei: van spookbeeld naar redder in nood’ over de structurele krapte op de arbeidsmarkt.

Lees het gehele artikel op fd.nl
(alleen met een abonnement op fd.nl)

Lees meer
IPSE StudiesBaanloze groei: van spookbeeld naar redder in nood

Een 15-jarig lustrum moet gevierd worden!

20 mei 2022

Mooie Boules 15 jaar lustrum

En dat deden we bij Mooie Boules in Delft samen deze groep mensen, die in die 15 jaar op verschillende manieren een mooie bijdrage hebben geleverd aan onze onderzoeken. 

Volg onze LinkedIn pagina of kijk op de de nieuwspagina op website om op de hoogte te blijven van onze lustrum-activiteiten.

Lees meer
IPSE StudiesEen 15-jarig lustrum moet gevierd worden!