De (on)houdbaarheid van ziekenhuiszorg in Nederland vanuit arbeidsmarktperspectief: een tijdreeksanalyse van het Baumol- effect
Online publicatie op MeJudice

5 juni 2024
De voortdurende toename van de vraag naar ziekenhuiszorg en de daaruit voortvloeiende groei van de vraag naar ziekenhuispersoneel leidt tot structurele tekorten aan medisch personeel, maar heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt in andere sectoren. Dit artikel beschrijft hoe de ziekenhuissector de Nederlandse arbeidsmarkt tussen 2000 en 2021 steeds meer onder druk zet. Het Baumol-effect levert de grootste bijdrage aan de arbeidsmarktdruk: de productiviteitsgroei in de ziekenhuizen blijft aanzienlijk achter bij de overige sectoren. Het tij kan alleen keren door het terugdringen van de bureaucratie, het beheersen van de beloningen, het afschaffen van de OVA-systematiek en het in loondienst nemen van specialisten.

Lees hier het volledige artikel.

Lees meer
IPSE StudiesDe (on)houdbaarheid van ziekenhuiszorg in Nederland vanuit arbeidsmarktperspectief: een tijdreeksanalyse van het Baumol- effect