Effecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus: update t/m 19 oktober

19 oktober 2020

Groeipercentages dalen, Friesland tikt het omslagpunt aan

Eindelijk is er een spoor van een trendbreuk waar te nemen in het G-getal (1). Al zes dagen is er sprake van een afname van het G-getal, maar helaas is deze nog steeds positief. Door de bank genomen, betekent dit dat het aantal besmettingen nog steeds toeneemt. Uitzondering hierop lijkt de provincie Friesland waar het aantal besmettingen niet meer groeit. Statistisch meer geavanceerde analyses bevestigen dit beeld. Het G-getal zou volgens deze analyses nog maar net boven nul liggen en de verwachting is dat deze de komende dagen verder afneemt en dus eindelijk negatief wordt.

(1) Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

Aard van de maatregelen

Ontwikkeling G-getal in de provincies

Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl)

Lees meer
adminEffecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus: update t/m 19 oktober

Effecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus: update t/m 14 oktober

16 oktober 2020

Groeipercentages stabiel, zorgelijke ontwikkeling in Limburg

Nog steeds is er geen spoor van een trendbreuk waar te nemen in het groeigetal. Gemiddeld stijgt het aantal infecties gemiddeld genomen met ongeveer 6%. Ook de eerder geconstateerde lichtpuntjes in de noordelijke provincies zijn niet meer dan dat. Zorgelijk is de ontwikkeling in Limburg waar zelfs het groeicijfer trendmatig blijft toenemen. Dit is al twee maanden aan de gang.

Ontwikkeling G-getal Nederland

 

Aard van de maatregelen

Ontwikkeling G-getal in de provincies

Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl)

Lees meer
adminEffecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus: update t/m 14 oktober

Update: effecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus

12 oktober 2020

Lichtpuntjes in noordelijke provincies

Ondanks de inktzwarte berichtgeving over de verspreiding van het Coronavirus in de laatste dagen zijn er toch een paar lichtpuntjes te melden. Vanaf ongeveer drie weken geleden is in grote delen van het land een duidelijke trendbreuk in de ontwikkeling van het G-getal waar te nemen. Aan de alsmaar toenemende groeicijfers komt een einde. In de meeste delen van het land is sprake van min of meer constante groeicijfers, maar nog steeds boven nul. Positieve uitzonderingen zijn de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies is sprake van een dalend groeicijfer. Als die trend doorzet kunnen we de komende dagen daar een daling van het aantal besmettingen gaan zien. Een negatieve uitzondering is Overijssel, waar de groeicijfers zijn zelfs nog enigszins zijn toegenomen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

Aard van de maatregelen

Ontwikkeling G-getal in de provincies

Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl)

Lees meer
adminUpdate: effecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus

Effecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus

8 oktober 2020

Trends en variatie in het G-getal

Met ingang van 29 september gelden er weer verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De inzet van het Kabinet, zo meldde premier Rutte in zijn persconferentie de dag ervoor, is om het reproductiegetal weer onder één te krijgen. Het reproductiegetal geeft aan of de pandemie aan het uitbreiden (R>1) of langzaam aan het uitdoven (R<1) is. Het RIVM presenteert dit landelijke getal slechts één maal per week op het dashboard.

Wij vinden het belangrijk om de ontwikkeling van de pandemie per dag te monitoren en niet alleen voor heel Nederland maar ook regionaal. Het R-getal is een tamelijk ondoorzichtig getal dat niet eenvoudig te interpreteren is. Wij stellen daar het groeigetal of G-getal tegenover. Dit getal is een schatting van het tempo waarmee het aantal infecties per dag groeit of krimpt, uitgedrukt in procenten. Een positief percentage duidt op verdere groei van de pandemie, een negatief percentage op een krimp.

Vandaag maken we een bescheiden begin hiermee. In de volgende figuren presenteren we de ontwikkelingen van het G-getal vanaf 21 april voor Nederland als geheel en voor de provincie Gelderland. We hebben in de figuren tevens aangegeven op welke datum de belangrijkste maatregelen zijn ingegaan of andere relevante gebeurtenissen zich hebben voorgedaan. Het laatste verwijst bijvoorbeeld naar de mogelijke invloed van de hoge temperaturen in augustus op het G-cijfer. Onder de figuren wordt schematisch de aard van de vermelde maatregelen weergegeven in termen van de mate van beperkingen.

Bij interpretatie van de ontwikkeling van het G-getal moet wel rekening worden gehouden met de vertraging tussen maatregelen/gebeurtenissen en de mogelijke effecten daarvan, geschat op 10 á 14 dagen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

Ontwikkeling G-Getal Gelderland

Aard van de maatregelen

Ontwikkeling G-getal Nederland en Gelderland

Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl)

Lees meer
adminEffecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus