Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 29 oktober. LOCKDOWN LIJKT ONVERMIJDELIJK

29 oktober 2020

Lockdown lijkt onvermijdelijk. Geen betekenisvolle daling van aantal besmettingen in verstedelijkte gebieden: een nadere analyse

Het G-getal1 stagneert dit moment op een waarde van nul of net daarboven. Hiermee lijkt het Kabinet de gewenste krimp van het aantal besmettingen niet te realiseren en wordt daarmee gedwongen tot het nemen van zwaardere maatregelen (lockdown). We hebben de cijfers over  afgelopen maanden aan een nadere analyse onderworpen, waarbij we de ontwikkeling van het G-getal hebben afgezet tegen het op dat moment geldende regime van maatregelen (met een vertraging van veertien dagen). De regimes van maatregelen hebben we afgeleid uit de Routekaart zoals die onlangs is gepresenteerd: waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig en lockdown.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 29 oktober. LOCKDOWN LIJKT ONVERMIJDELIJK

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 26 oktober. DALING G-GETAL STAGNEERT. IN NOORDELIJKE PROVINCIES KRIMP BESMETTINGEN

26 oktober 2020

Daling G-getal stagneert. In noordelijke provincies krimp besmettingen

De trendmatige daling in het G-getal (1) lijkt te stagneren met een waarde net boven nul. Het aantal besmettingen neemt dus nog steeds toe, maar de forse groei is er uit. Zonder aanvullende maatregelen blijven we waarschijnlijk nog tijden op het hoge aantal besmettingen zitten of in het gunstigste geval met langzaam dalende aantallen besmettingen. In de noordelijke provincies en Zeeland is het omslagpunt wel bereikt en is sprake van een krimp van het aantal besmettingen.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 26 oktober. DALING G-GETAL STAGNEERT. IN NOORDELIJKE PROVINCIES KRIMP BESMETTINGEN

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 22 oktober. GROEIPERCENTAGES DALEN VERDER, IN HET NOORDEN VOORZICHTIGE KRIMP

22 oktober 2020

Groeipercentages dalen verder; Friesland, Groningen en Drenthe laten zelfs een hele voorzichtige krimp van het aantal besmettingen zien

Ondanks de schijnbaar hoge aantallen besmettingen in de afgelopen twee dagen is er nog steeds sprake van een trendmatige daling in het G-getal (1). Helaas is deze landelijk nog steeds positief. Door de bank genomen, betekent dit dat het aantal besmettingen nog steeds toeneemt, maar procentueel steeds minder. Het omslagpunt naar krimp laat dus nog even op zich wachten. In de provincies Friesland en Groningen is het omslagpunt wel bereikt en is er een sprake van een voorzichtige krimp van het aantal besmettingen. De provincies Overijssel en Limburg zijn op dit moment de zorgenkindjes  met een G-getal van respectievelijk 0,06 en 0,05.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 22 oktober. GROEIPERCENTAGES DALEN VERDER, IN HET NOORDEN VOORZICHTIGE KRIMP

Effecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus: update t/m 19 oktober. GROEIPERCENTAGES DALEN, FRIESLAND TIKT HET OMSLAGPUNT AAN

19 oktober 2020

Groeipercentages dalen, Friesland tikt het omslagpunt aan

Eindelijk is er een spoor van een trendbreuk waar te nemen in het G-getal (1). Al zes dagen is er sprake van een afname van het G-getal, maar helaas is deze nog steeds positief. Door de bank genomen, betekent dit dat het aantal besmettingen nog steeds toeneemt. Uitzondering hierop lijkt de provincie Friesland waar het aantal besmettingen niet meer groeit. Statistisch meer geavanceerde analyses bevestigen dit beeld. Het G-getal zou volgens deze analyses nog maar net boven nul liggen en de verwachting is dat deze de komende dagen verder afneemt en dus eindelijk negatief wordt.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus: update t/m 19 oktober. GROEIPERCENTAGES DALEN, FRIESLAND TIKT HET OMSLAGPUNT AAN

Effecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus: update t/m 14 oktober

16 oktober 2020

Groeipercentages stabiel, zorgelijke ontwikkeling in Limburg

Nog steeds is er geen spoor van een trendbreuk waar te nemen in het groeigetal. Gemiddeld stijgt het aantal infecties gemiddeld genomen met ongeveer 6%. Ook de eerder geconstateerde lichtpuntjes in de noordelijke provincies zijn niet meer dan dat. Zorgelijk is de ontwikkeling in Limburg waar zelfs het groeicijfer trendmatig blijft toenemen. Dit is al twee maanden aan de gang.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus: update t/m 14 oktober

Update: effecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus

12 oktober 2020

Lichtpuntjes in noordelijke provincies

Ondanks de inktzwarte berichtgeving over de verspreiding van het Coronavirus in de laatste dagen zijn er toch een paar lichtpuntjes te melden. Vanaf ongeveer drie weken geleden is in grote delen van het land een duidelijke trendbreuk in de ontwikkeling van het G-getal waar te nemen. Aan de alsmaar toenemende groeicijfers komt een einde. In de meeste delen van het land is sprake van min of meer constante groeicijfers, maar nog steeds boven nul. Positieve uitzonderingen zijn de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies is sprake van een dalend groeicijfer. Als die trend doorzet kunnen we de komende dagen daar een daling van het aantal besmettingen gaan zien. Een negatieve uitzondering is Overijssel, waar de groeicijfers zijn zelfs nog enigszins zijn toegenomen.

Lees meer
IPSE StudiesUpdate: effecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus

Effecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus

8 oktober 2020

Trends en variatie in het G-getal

Met ingang van 29 september gelden er weer verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De inzet van het Kabinet, zo meldde premier Rutte in zijn persconferentie de dag ervoor, is om het reproductiegetal weer onder één te krijgen. Het reproductiegetal geeft aan of de pandemie aan het uitbreiden (R>1) of langzaam aan het uitdoven (R<1) is. Het RIVM presenteert dit landelijke getal slechts één maal per week op het dashboard.

Wij vinden het belangrijk om de ontwikkeling van de pandemie per dag te monitoren en niet alleen voor heel Nederland maar ook regionaal. Het R-getal is een tamelijk ondoorzichtig getal dat niet eenvoudig te interpreteren is. Wij stellen daar het groeigetal of G-getal tegenover. Dit getal is een schatting van het tempo waarmee het aantal infecties per dag groeit of krimpt, uitgedrukt in procenten. Een positief percentage duidt op verdere groei van de pandemie, een negatief percentage op een krimp.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus