Persbericht: Grote verschillen in productiviteit kerndepartementen
Kosten en prestaties kerndepartementen in kaart

6 oktober 2021

De Rijksoverheid probeert voortdurend de productiviteit van publieke sectoren en organisaties te stimuleren. Maar hoe staat het eigenlijk met de productiviteit van die Rijksoverheid zelf? Hebben de kerndepartementen van de ministeries hun zaakjes wel op orde?

Uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies) blijkt dat de productiviteit van kerndepartementen onderling sterk verschilt. Opvallend is ook dat de productiviteit van de gezamenlijke kerndepartementen in de loop der tijd niet toeneemt. Verder constateren de onderzoekers dat de boekhouding van de departementen niet op orde is en dringen zij aan op een verbeteringsslag.

Download het persbericht en het rapport. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Jos Blank  (j.blank@ipsestudies.nl) | 06-48875645).

Lees meer
IPSE StudiesPersbericht: Grote verschillen in productiviteit kerndepartementen