TPC-artikel over invloed sectorale kenmerken op productiviteitsontwikkeling publieke dienstverlening

29 december 2020

In de afgelopen decennia is de productiviteit in veel publieke sectoren afgenomen. In het artikel ‘Productiviteitsontwikkeling publieke sector gedetermineerd’, dat onlangs is gepubliceerd in het tijdschrift voor public governance, audit en control (TPC), maken Jos Blank en Alex van Heezik duidelijk dat dit voor belangrijk deel samenhangt met sectorale kenmerken, zoals de arbeidsintensiteit van de dienstverlening en de groei (of krimp) van de geleverde productie. Deze kenmerken zijn zelf niet of moeilijk beïnvloedbaar, maar dat betekent niet dat er geen productiviteitsverbeteringen mogelijk zijn, betogen de auteurs. Er blijft nog voldoende speelruimte over om de productiviteit positief te beïnvloeden.

Lees hier het volledige artikel en hier de vermelding op de site van TPC.

Lees meer
IPSE StudiesTPC-artikel over invloed sectorale kenmerken op productiviteitsontwikkeling publieke dienstverlening

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 23 december. EERSTE POSITIEVE EFFECTEN VAN VLD2-MEDICIJN AL ZICHTBAAR

23 december 2020

Eerste positieve effecten van VLD2-medicijn tegen Corona pandemie al zichtbaar: G-getal vlakt af

Het paardenmiddel Volledige Lockdown-2 (VLD2) geeft de eerste zichtbare resultaten. Ondanks dat de lockdown pas ruim een week geleden is ingegaan, lijken de nieuwe zware maatregelen inmiddels op bescheiden schaal te werken. Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op iets minder dan 4 procent met lage uitschieters in Utrecht (1,3 procent) en Noord-Brabant (2,5 procent). Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 4 procent per dag nog groeit. Dat is lager dan we zes dagen geleden meldden. Toen lag het G-getal nog op 6 procent. De groei is dus inmiddels aan het afvlakken.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 23 december. EERSTE POSITIEVE EFFECTEN VAN VLD2-MEDICIJN AL ZICHTBAAR

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 17 december. DRAMATISCHE TREND IN AANTAL NIEUWE BESMETTINGEN ZET DOOR

17 december 2020

Dramatische trend in aantal nieuwe besmettingen zet door. G-getal op ruim 6% voor heel Nederland, 10% voor Drenthe

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op ruim 6% met forse uitschieters in Drenthe (+10%) en Limburg (+7%). Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met meer dan 6% per dag groeit. Hoewel de cijfertrend deze week weer werd verstoord door de zoveelste IT-storing, is een verdere opwaartse trend onmiskenbaar zichtbaar. Het Kabinet had deze week dan ook geen enkele andere keuze dan een volledige lockdown. De prognose in het vorige bericht bleek dan ook de enige juiste. De voorspelde persconferentie bleek alleen te zijn veranderd in een toespraak. Ook was de door ons voorgestelde attestation de déplacement dérogatoire nog een stap te ver voor het Kabinet. Er moest voor een deel van onze bevolking toch nog een opening zijn om een reisje naar Curaçao of de kerk te maken.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 17 december. DRAMATISCHE TREND IN AANTAL NIEUWE BESMETTINGEN ZET DOOR

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: Einde hoge aantal besmettingen in zicht door nieuwe maatregelen, maar doelmatigheid in beleid ver te zoeken

15 december 2020

Einde hoge aantal besmettingen in zicht door nieuwe maatregelen, maar doelmatigheid in beleid ver te zoeken

De dramatische ontwikkeling in het G-getal1, zoals verwoord in ons bericht van 10 december, zet door. Voor heel Nederland schommelt de waarde tussen 0,03 en 0,05. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met 3 tot 5% per dag groeit. Bij dit tempo hadden we voor de jaarwisseling op 20.000 besmettingen per dag gestaan. Het Kabinet had geen andere keuze dan een aantal stevige maatregelen af te kondigen.
In ons bericht van 4 december maakten we op basis van de Oxford Covid policy tracker een berekening van de maatregelen bij een algehele schoolsluiting. Het Kabinet is een stap verder gegaan. De krimp van de pandemie zal daardoor nog sterker zijn. Volgens dezelfde rekenmethode komen we nu uit op ongeveer een kwart van het huidige aantal besmettingen op 19 januari. Dat is hoopgevend.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: Einde hoge aantal besmettingen in zicht door nieuwe maatregelen, maar doelmatigheid in beleid ver te zoeken

Lezing Jos Blank: “Productiviteit van de overheid: Een nadere analyse van de effectiviteit van 40 jaar beleidshervormingen”

11 december 2020

Op vrijdag 11 december gaf Jos Blank een lezing met de titel “Productiviteit van de overheid: Een nadere analyse van de effectiviteit van 40 jaar beleidshervormingen“. De lezing was een bijdrage aan het  Zijlstra PE seminar ‘Sturen op output. De doelmatigheid van overheidsuitgaven’  Hierin schetste hij een somber beeld van de effecten van alle ingrijpende hervormingen die de laatste 40 jaar hebben plaats gehad. Andere bijdragen waren van prof. Gradus (VU), Joost Sneller (Tweede Kamerlid D’66) en Bart Snels (Tweede Kamerlid GroenLinks). Na afloop gingen de beide wetenschappers in debat met de beide Kamerleden over de mogelijkheden van doelmatigheidsverbetering in de publieke dienstverlening en in het bijzonder over het gebrek aan interesse van politici om hier ook echt werk van te maken. De presentatie van Jos Blank is hier terug te vinden evenals de achterliggende essays.

Lees meer
IPSE StudiesLezing Jos Blank: “Productiviteit van de overheid: Een nadere analyse van de effectiviteit van 40 jaar beleidshervormingen”

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 10 december. DRAMATISCHE OMSLAG IN AANTAL NIEUWE BESMETTINGEN. G-GETAL WEER OP 5%

10 december 2020

Dramatische omslag in aantal nieuwe besmettingen. G-getal weer op 5% voor heel Nederland

Het G-getal1 voor heel Nederland staat inmiddels weer op 0,05. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met 5% per dag groeit. In het huidige tempo betekent dit dat het aantal besmettingen in 15 dagen verdubbelt. Deze groei zien we in alle provincies door heel Nederland. In het vorige bericht werd nog een kanttekening gemaakt vanwege het uitgebreidere testbeleid. Achteraf blijkt dit dus maar een bescheiden kanttekeningetje te zijn. De hoop is nu dat deze sterke groei vooral wordt veroorzaakt door Black Friday. Omdat het hier om een tijdelijk fenomeen gaat, betekent dit in het gunstigste geval dat over een paar dagen de groei weer naar nul gaat.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 10 december. DRAMATISCHE OMSLAG IN AANTAL NIEUWE BESMETTINGEN. G-GETAL WEER OP 5%

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 7 december. VERSOEPELINGEN VERDER WEG DAN OOIT. G-GETAL GROEIT MET FORSE KANTTEKENING

7 december 2020

Versoepelingen verder weg dan ooit. G-getal groeit met forse kanttekening

Het G-getal1 voor heel Nederland is inmiddels weer ruim boven nul (+0,03). Deze groei zien we door heel Nederland. Het aantal nieuwe besmettingen per dag groeit dus weer. Er past wel een forse kanttekening bij. Sinds 1 december mogen ook mensen zonder klachten zich laten testen in de teststraten. Het aantal geregistreerde besmettingen neemt daardoor toe. Het is te verwachten dat dit effect vanaf morgen al weer zal afnemen, omdat er dan weer cijfers worden berekend onder hetzelfde testregime. Bij de volgende berichtgeving kunnen we daarom wel weer een lager G-getal verwachten. Het ware verstandig geweest om bij de registraties even aan te geven of er al dan niet sprake is van klachten.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 7 december. VERSOEPELINGEN VERDER WEG DAN OOIT. G-GETAL GROEIT MET FORSE KANTTEKENING

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: Over zachte heelmeesters en een onvermijdelijke schoolsluiting

4 december 2020

Over zachte heelmeesters en een onvermijdelijke schoolsluiting

Het G-getal1 schommelt al weken rondom nul. Van een krimp van de pandemie is al lang geen sprake meer. De huidige maatregelen schieten dus te kort om het Coronavirus de kop in te drukken. Hiervoor is ook een empirische onderbouwing te geven. Een onderzoeksgroep van de Oxford University verzamelt vanaf het begin van de crisis gegevens over Coronamaatregelen. Hieruit leiden zij een zogenoemde strengheidsindex af. Hoe meer maatregelen des te hoger is de index.

Wij hebben deze strengheidsindex in verband gebracht met de ontwikkeling van het aantal besmettingen in Nederland. Uit onze statistische analyse blijkt dat 1 punt extra op de strengheidsindex (schaal van 1 tot 100) het G-getal met 0,003 doet verminderen.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: Over zachte heelmeesters en een onvermijdelijke schoolsluiting