Koele rekenaars
met een warm hart
Voor een doelmatige en effectieve
publieke dienstverlening
Lees meer

Laatste nieuws

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 19 november. KRIMP PANDEMIE DREIGT WEER OM TE SLAAN NAAR GROEI

Ondanks de inktzwarte berichtgeving over de verspreiding van het Coronavirus in de laatste dagen zijn er toch een paar lichtpuntjes te melden. Vanaf ongeveer drie weken geleden is in grote delen van het land een duidelijke trendbreuk in de ontwikkeling van de G-waarde waar te nemen. Aan de alsmaar toenemende groeicijfers komt een einde. In de meeste delen van het land is sprake van min of meer constante groeicijfers, maar nog steeds boven nul. Positieve uitzonderingen zijn de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies is sprake van een dalend groeicijfer. Als die trend doorzet kunnen we de komende dagen daar een daling van het aantal besmettingen gaan zien. Een negatieve uitzondering is Overijssel, waar de groeicijfers zijn zelfs nog enigszins zijn toegenomen.
Lees meer
Koele rekenaars
met een warm hart
Voor een doelmatige en effectieve
publieke dienstverlening
Lees meer

Laatste nieuws

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 19 november. KRIMP PANDEMIE DREIGT WEER OM TE SLAAN NAAR GROEI

Ondanks de inktzwarte berichtgeving over de verspreiding van het Coronavirus in de laatste dagen zijn er toch een paar lichtpuntjes te melden. Vanaf ongeveer drie weken geleden is in grote delen van het land een duidelijke trendbreuk in de ontwikkeling van de G-waarde waar te nemen. Aan de alsmaar toenemende groeicijfers komt een einde. In de meeste delen van het land is sprake van min of meer constante groeicijfers, maar nog steeds boven nul. Positieve uitzonderingen zijn de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies is sprake van een dalend groeicijfer. Als die trend doorzet kunnen we de komende dagen daar een daling van het aantal besmettingen gaan zien. Een negatieve uitzondering is Overijssel, waar de groeicijfers zijn zelfs nog enigszins zijn toegenomen.
Lees meer
Koele rekenaars
met een warm hart
Voor een doelmatige en effectieve
publieke dienstverlening
Lees meer

Laatste nieuws

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 19 november. KRIMP PANDEMIE DREIGT WEER OM TE SLAAN NAAR GROEI

Ondanks de inktzwarte berichtgeving over de verspreiding van het Coronavirus in de laatste dagen zijn er toch een paar lichtpuntjes te melden. Vanaf ongeveer drie weken geleden is in grote delen van het land een duidelijke trendbreuk in de ontwikkeling van de G-waarde waar te nemen. Aan de alsmaar toenemende groeicijfers komt een einde. In de meeste delen van het land is sprake van min of meer constante groeicijfers, maar nog steeds boven nul. Positieve uitzonderingen zijn de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies is sprake van een dalend groeicijfer. Als die trend doorzet kunnen we de komende dagen daar een daling van het aantal besmettingen gaan zien. Een negatieve uitzondering is Overijssel, waar de groeicijfers zijn zelfs nog enigszins zijn toegenomen.
Lees meer
Koele rekenaars
met een warm hart
Voor een doelmatige en effectieve
publieke dienstverlening
Lees meer

Laatste nieuws

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 19 november. KRIMP PANDEMIE DREIGT WEER OM TE SLAAN NAAR GROEI

Ondanks de inktzwarte berichtgeving over de verspreiding van het Coronavirus in de laatste dagen zijn er toch een paar lichtpuntjes te melden. Vanaf ongeveer drie weken geleden is in grote delen van het land een duidelijke trendbreuk in de ontwikkeling van de G-waarde waar te nemen. Aan de alsmaar toenemende groeicijfers komt een einde. In de meeste delen van het land is sprake van min of meer constante groeicijfers, maar nog steeds boven nul. Positieve uitzonderingen zijn de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies is sprake van een dalend groeicijfer. Als die trend doorzet kunnen we de komende dagen daar een daling van het aantal besmettingen gaan zien. Een negatieve uitzondering is Overijssel, waar de groeicijfers zijn zelfs nog enigszins zijn toegenomen.
Lees meer

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Krijgt de burger waar voor zijn belastinggeld? Hoe kunnen publieke organisaties verantwoorden welke publieke waarde ze leveren? Van koepelorganisatie tot schoolbestuur, van zelfstandig bestuursorgaan tot ministerieel departement en van gevangeniswezen tot rechterlijke macht: de afgelopen tien jaar onderzochten we tal van publieke organisaties en sectoren.

Onderzoek

Onafhankelijk, objectief, toegepast en sterk empirisch. Van inzicht tot beleidsopvolging.

Lees meer

Bedrijfsvergelijkingen

State-of-the-art benchmarks die dienstbaar zijn aan de publieke organisaties zelf. Prestatieverschillen in kaart én verklaard. Tussen gemeenten, schoolbesturen en politiekorpsen of andere publieke instellingen.

Lees meer

Trendanalyses

Het primair onderwijs, de ziekenhuiszorg of de rechterlijke macht: de afgelopen tien jaar brachten we de historische trends in beleid en productiviteit van een groot aantal sectoren in beeld.

Lees meer

Data

De publieke dienstverlening in getal: de basis van ons werk. Ons onderzoek is gestoeld op een ongeëvenaarde kennis van talloze databestanden én het verhaal achter de cijfers.

Lees meer

Advisering

IPSE verzorgt korte adviestrajecten toegespitst op individuele organisaties of departementen, zoals fusie-advisering, second-opinions of MT-presentaties.

Lees meer

Masterclasses

Zelf aan de slag met doelmatigheids- en productiviteitsonderzoek? Eerder verzorgde IPSE Studies masterclasses voor onder andere de Algemene Rekenkamer en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lees meer

Wij combineren rekenwerk met beleidskennis

Cijfers en econometrische methoden en technieken staan aan de basis van ons onderzoek maar altijd met oog voor de complexiteit van de publieke dienstverlening. Dankzij onze grondige kennis van beleid en organisatie van de publieke sector kennen wij alle ins en outs en weten we waarmee en waaróp we moeten rekenen. Daardoor kunnen we voor elke sector of organisatie maatwerk leveren.

Ons team

Assoc Prof dr. Jos Blank

Dr. Alex A.S. van Heezik

Thomas Niaounakis MSc.

Onze opdrachtgevers

adminHome