Waar kunt u ons voor inzetten?

Ons onderzoek helpt publieke organisaties werk te maken van vraagstukken op terrein van doelmatigheid en productiviteit. Krijgt de burger waar voor zijn belastinggeld? Hoe kunnen publieke organisaties verantwoorden welke publieke waarde ze leveren? Van koepelorganisatie tot schoolbestuur, van zelfstandig bestuursorgaan tot ministerieel departement en van gevangeniswezen tot rechterlijke macht: de afgelopen tien jaar onderzochten we tal van publieke organisaties en sectoren.

Onderzoek

Onafhankelijk, objectief, toegepast en sterk empirisch. Van inzicht tot beleidsopvolging.

Lees meer

Bedrijfsvergelijkingen

State-of-the-art benchmarks die dienstbaar zijn aan de publieke organisaties zelf. Prestatieverschillen in kaart én verklaard. Tussen gemeenten, schoolbesturen of politiekorpsen, of welke andere publieke instelling dan ook.

Lees meer

Trendanalyses

Het primair onderwijs, de ziekenhuiszorg of de rechterlijke macht: de afgelopen tien jaar brachten we de historische trends in beleid en productiviteit van een groot aantal sectoren in beeld.

Lees meer

Data

De publieke dienstverlening in getal: de basis van ons werk. Ons onderzoek is gestoeld op een ongeëvenaarde kennis van talloze databestanden én het verhaal achter de cijfers.

Lees meer

Advisering

IPSE verzorgt korte adviestrajecten toegespitst op individuele organisaties of departementen, zoals fusie-advisering, second-opinions of MT-presentaties.

Lees meer

Masterclasses

Zelf aan de slag met doelmatigheids- en productiviteitsonderzoek? Eerder verzorgde IPSE Studies masterclasses voor onder andere de Algemene Rekenkamer en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lees meer

Wij combineren rekenwerk
met beleidskennis

Cijfers en econometrische methoden en technieken staan aan de basis van ons onderzoek, maar altijd met oog op de complexe aard van de publieke dienstverlening. Dankzij onze grondige kennis van beleid en organisatie van de publieke sector weten wij heel goed wat daar allemaal speelt en dus ook waaróp we moeten rekenen. Daardoor kunnen we elke sector of organisatie maatwerk leveren.

Ons team

Prof. dr. Jos Blank

Dr. Alex A.S. van Heezik

Thomas Niaounakis

Onze opdrachtgevers

adminHome