Wat kunnen wij voor u betekenen?

Krijgt de burger waar voor zijn belastinggeld? Hoe kunnen publieke organisaties verantwoorden welke publieke waarde ze leveren? Van koepelorganisatie tot schoolbestuur, van zelfstandig bestuursorgaan tot ministerieel departement en van gevangeniswezen tot rechterlijke macht: de afgelopen tien jaar onderzochten we tal van publieke organisaties en sectoren.

Onderzoek

Onafhankelijk, objectief, toegepast en sterk empirisch. Van inzicht tot beleidsopvolging.

Lees meer

Bedrijfsvergelijkingen

State-of-the-art benchmarks die dienstbaar zijn aan de publieke organisaties zelf. Prestatieverschillen in kaart én verklaard. Tussen gemeenten, schoolbesturen en politiekorpsen of andere publieke instellingen.

Lees meer

Trendanalyses

Het primair onderwijs, de ziekenhuiszorg of de rechterlijke macht: de afgelopen tien jaar brachten we de historische trends in beleid en productiviteit van een groot aantal sectoren in beeld.

Lees meer

Data

De publieke dienstverlening in getal: de basis van ons werk. Ons onderzoek is gestoeld op een ongeëvenaarde kennis van talloze databestanden én het verhaal achter de cijfers.

Lees meer

Advisering

IPSE verzorgt korte adviestrajecten toegespitst op individuele organisaties of departementen, zoals fusie-advisering, second-opinions of MT-presentaties.

Lees meer

Masterclasses

Zelf aan de slag met doelmatigheids- en productiviteitsonderzoek? Eerder verzorgde IPSE Studies masterclasses voor onder andere de Algemene Rekenkamer en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lees meer

Wij combineren rekenwerk met beleidskennis

Cijfers en econometrische methoden en technieken staan aan de basis van ons onderzoek maar altijd met oog voor de complexiteit van de publieke dienstverlening. Dankzij onze grondige kennis van beleid en organisatie van de publieke sector kennen wij alle ins en outs en weten we waarmee en waaróp we moeten rekenen. Daardoor kunnen we voor elke sector of organisatie maatwerk leveren.

Ons team

Assoc Prof dr. Jos Blank

Dr. Alex A.S. van Heezik

Thomas Niaounakis MSc.

Onze opdrachtgevers

adminHome