Krijgt de burger waar voor zijn belastinggeld?

Doelmatige publieke dienstverlening

Hoe productief is de publieke sector? En hoe kunnen bestuurders en beleidsmakers de productiviteit stimuleren en daarmee zorgen voor een doelmatige besteding van publieke middelen? Al sinds 2007 doet IPSE Studies toonaangevend onderzoek naar deze belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Lees meer

Trends in cijfers

Trends in Publieke Sector Trends in Uitvoering

Voor het meten van doelmatigheid en productiviteit zijn veel gegevens nodig, zoals cijfers over geleverde diensten en kosten. Een groot deel van deze data stelt IPSE Studies openbaar beschikbaar via de trendmonitors: Trends in Publieke Sector (TiPS) en Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU).

Lees meer

Diensten

Themaonderzoek

De productiviteit en doelmatigheid van de publieke dienstverlening staat in het onderzoek van IPSE Studies steeds centraal, maar daarbinnen zijn er allerlei thema’s te onderscheiden waar wij gericht onderzoek naar doen. Voorbeelden van onderzoeksthema’s zijn (effecten van) schaal, Human Resource Management, bekostiging, uitbesteding en bureaucratie (overhead).

Lees meer

Bedrijfsvergelijkingen

Bedrijfsvergelijkingen zijn vooral voor publieke organisaties een belangrijk middel om prestaties te verbeteren. IPSE Studies heeft deze vergelijkingen de afgelopen jaren bij tal van publieke organisaties uitgevoerd, zoals bij gemeenten en schoolbesturen. Daarbij maken wij steeds gebruik van de daarop toegesneden wetenschappelijke methoden en technieken.

Lees meer

Trendanalyses

Er is de afgelopen decennia van alles geprobeerd om de productiviteit van de publieke dienstverlening te verbeteren. Maar hebben al die maatregelen ook wat opgeleverd? Is de productiviteit van de organisatie of sector hierdoor toegenomen of juist niet? Welke ingrepen werkten wel en welke niet? De trendanalyses van IPSE Studies geven antwoord op deze vragen en leveren daarmee waardevolle kennis op voor een effectievere productiviteitssturing.

Lees meer

Advisering

Soms is er behoefte aan op maat gesneden advies op basis van onze expertise. Bijvoorbeeld over fusie- en schaalvergrotingsvraagstukken of second-opinions bij beleidsnota’s of onderzoeksrapporten. Ook verzorgt IPSE Studies presentaties waarbij we onze kennis delen met bestuurders en beleidsmakers, bijvoorbeeld rondom de bedrijfsvoering van ziekenhuizen.

Lees meer

Masterclasses

Veel organisaties willen zelf aan de slag met doelmatigheidsonderzoek en de kennis over dit ambacht in huis halen. Daarvoor organiseert IPSE Studies masterclasses. In intensieve sessies reiken we deelnemers de belangrijkste concepten van productiviteits- en doelmatigheidsonderzoek aan. Kennis die kan worden ingezet bij het opstellen en begeleiden van onderzoek én het beoordelen van de inhoudelijke merites.

Lees meer

Integriteit

Bij al ons onderzoek zijn de vijf principes van wetenschappelijke integriteit (eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid), zoals gedefinieerd in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit leidend.

Lees hier de gedragscode

Onze opdrachtgevers

IPSE StudiesHome