Wat kunnen wij voor u betekenen?

Krijgt de burger waar voor zijn belastinggeld? Hoe kunnen publieke organisaties verantwoorden welke publieke waarde ze leveren? IPSE Studies doet al sinds 2007 toonaangevend onderzoek naar de doelmatigheid en productiviteit van de publieke dienstverlening. Wij zijn in Nederland als enige gespecialiseerd in dit thema en hebben hierover in de loop van de jaren zeer veel kennis opgebouwd. Van koepelorganisatie tot schoolbestuur, van zelfstandig bestuursorgaan tot kerndepartement en van politie tot gevangeniswezen: de afgelopen jaren onderzochten we een groot aantal publieke organisaties en sectoren.

Onderzoek

Onafhankelijk, objectief, toegepast en sterk empirisch. Van inzicht tot beleidsopvolging.

Lees meer

Benchmarks

State-of-the-art benchmarks die dienstbaar zijn aan de publieke organisaties zelf. Prestatieverschillen in kaart én verklaard. Tussen gemeenten, schoolbesturen en politiekorpsen of andere publieke instellingen.

Lees meer

Trendanalyses

Het primair onderwijs, de ziekenhuiszorg of de rechterlijke macht: de afgelopen jaren brachten we de historische trends in beleid en productiviteit van een groot aantal sectoren in beeld.

Lees meer

Trends

De publieke dienstverlening in getal: de basis van ons werk. Ons onderzoek is gestoeld op een ongeëvenaarde kennis van talloze databestanden én het verhaal achter de cijfers.

Lees meer

Advisering

IPSE verzorgt korte adviestrajecten toegespitst op individuele organisaties of departementen, zoals fusie-advisering, second-opinions of MT-presentaties.

Lees meer

Masterclasses

Zelf aan de slag met doelmatigheids- en productiviteitsonderzoek? Eerder verzorgde IPSE Studies masterclasses voor onder andere de Algemene Rekenkamer en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lees meer

Wij combineren rekenwerk met beleidskennis

Cijfers en econometrische methoden en technieken staan aan de basis van ons onderzoek maar altijd met oog voor de complexiteit van de publieke dienstverlening. Dankzij onze grondige kennis van beleid en organisatie van de publieke sector kennen wij alle ins en outs en weten we waarmee en waaróp we moeten rekenen. Daardoor kunnen we voor elke sector of organisatie maatwerk leveren.

Ons team

Assoc Prof dr. Jos L.T. Blank

Dr. Alex A.S. van Heezik

Ir. Bas Blank

Vanessa Vloemans

Onze opdrachtgevers

IPSE StudiesHome