IPSE Studies

Hoe productief is de publieke sector? Hoeveel waar krijgt de Nederlandse burger voor zijn belastinggeld? En hoe kunnen bestuurders en beleidsmakers een doelmatige besteding van publieke middelen stimuleren? Met deze belangrijke maatschappelijke vraagstukken houdt het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies) zich bezig. IPSE Studies doet sinds 2007 toonaangevend onderzoek naar de doelmatigheid van de publieke sector. Wij zijn in Nederland als enige gespecialiseerd in dit thema en hebben hierover in de loop van de jaren zeer veel kennis opgebouwd.

Wetenschappelijk en toepasbaar

Onze kennis is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waarbij we steeds gebruik maken van state-of-the-art methoden over productiviteits- en doelmatigheidsanalyses. Belangrijk uitgangspunt bij al ons onderzoekswerk is de toepasbaarheid daarvan: onderzoek dat dienstbaar is aan beleidsmakers en bestuurders en kan worden ingezet om beleid te onderbouwen (evidence-based policy making).

Kennisverspreiding

Om de toepasbaarheid van ons onderzoek te vergroten maken we veel werk van de verspreiding hiervan. De resultaten van ons onderzoek dragen we uit via publicaties, seminars, congressen en cursussen. Ook brengen we regelmatig adviezen uit aan beleid en politiek en allerlei (koepel)organisaties in de publieke sector. Daarnaast vindt kennisdeling plaats via intensieve (internationale) contacten met beleidsmedewerkers en wetenschappers en via het ontsluiten van data en deze publiekelijk beschikbaar stellen via gebruikersvriendelijke webapplicaties, zoals TiPS.

Ons team

Onze geschiedenis

IPSE Studies is in 2007 opgericht aan de TU Delft bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management. In 2016 zijn de activiteiten van het instituut ondergebracht in een zelfstandige organisatie die het oorspronkelijke werk van IPSE Studies voortzet en optreedt als conservator van de uitgebreide collectie rapporten, literatuur, data en software die het instituut in de loop van de jaren heeft verzameld.

IPSE StudiesInstituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies