Artikelen in vaktijdschriften

Veel onderzoeksresultaten van IPSE Studies zijn kort en bondig samengevat in artikelen in vaktijdschriften. Deze artikelen kunt u hieronder downloaden.

AuteursTitelJaarTijdschrift
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Ontwikkeling beloning ziekenhuispersoneel valt niet tegen2022Platform O (online)
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Verbeter de productiviteit in het Nederlandse onderwijs2022MeJudice (online)
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Blank, B.
Kosten van kerndepartementen: een-empirische analyse van de productiviteitsontwikkeling tussen 2012 en 20192022TPE Digitaal
Blank, J.L.T.Doelmatigheid essentieel in Regeerakkoord2022MeJudice (online)
van Heezik, A.A.S.
Niaounakis, T.K.
Hoogconjunctuur prikkelt productiviteit Kadaster2021Platform O (online)
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Samenhang in beleid op het terrein van veiligheid en justitie2021Tijdschrift voor Veiligheid
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Waarom het Nederlandse onderwijsbeleid faalt2020Didactief
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Productiviteitsontwikkeling publieke sector gedetermineerd2020TPC
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Productiviteit overheid Beleid en productiviteit in onderwijs, zorg veiligheid & justitie en netwerksectoren2020Kennisbank Openbaar Bestuur/WERKcongres2020
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Productiviteitsbeleid: meer aandacht voor benchmarks en trends
2020Kennisbank Openbaar Bestuur/WERKcongres2020
Niaounakis, T.K.Op afstand de beste?2020Kennisbank Openbaar Bestuur/WERKcongres2020
Niaounakis, T.K.Meer aandacht nodig voor zbo’s en agentschappen
2020Kennisbank Openbaar Bestuur/WERKcongres2020
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Vernieuwingen in het onderwijs. Zegen of vloek? 2019STAD 2019
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Beleid en productiviteit van veiligheid en justitie in retrospectief2017ESB
van Hulst, B.L.
Blank, J.L.T.
Nederlandse ziekenhuizen te groot voor verdere schaalvoordelen2017ESB
Blank, J.L.T.
Niaounakis, T.K.
Is big wel echt zo beautiful? Illusies over fusies2016Publiek Denken
van Hulst, B.L.
Blank, J.L.T.
Verstandig fuseren
2016TPC
van Hulst, B.L.
Blank, J.L.T.
Paracetamol voor Baumol2015TVoF
Blank, J.L.T.
Niaounakis, T.L.
Gerichte gemeentelijke samenwerking beter dan fuseren2015TPC
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Onderwijsbeleid: niet altijd wijs2015Didactief
Blank, J.L.T.
van Heezik, A.A.S.
Productiviteit en onderwijsbeleid2015TVoF
de Groot, H.
van Hulst, B.L.
Wilschut, J.A.
De kostenvoordelen van schaalvergroting bij gemeenten2014ESB
van Hulst, B.L.
Blank, J.L.T.
Schaaleffecten bij spoedeisende hulp
2013ESB
Felsö, F.A.
de Groot, H.
Wilschut, J.A.
Contractvoorwaarden gemeentelijk afvalbeheer2013ESB
Blank, J.L.T.
van Hulst, B.L.
Opereren bij schaalnadelen2013TVoF
Blank, J.L.T.Arbeidsproductiviteit publieke sector in historisch perspectief: de aard van technische ontwikkelingen2013TVoF
Dumaij, A.C.M.
van Hulst, B.L.
Blank, J.L.T.
Groeispurt productiviteit Nederlandse ziekenhuizen2012ESB
Blank, J.L.T.
de Groot, H.
Paspoort duurder door gemeentelijke schaalvergroting


2012MeJudice
van Hulst, B.L.
de Groot, H.
Hoe verhoog je de doelmatigheid van burgerzaken?2012InGovernment
Blank, J.L.T.
van Hulst, B.L.
Optimale schaal en bereikbaarheid: een spreidingsmodel voor ziekenhuiszorg in Vlaanderen2011Bestuurskunde
Van Hulst, B.L.
Van der Boom, E.
Haelermans, C
Van de Vlasakker, S.
Topinkomens in het onderwijs


2011TVoF
Blank, J.L.T.
Felsö, F.A.
de Groot, H.
Beter benchmarken2011TPC
Koot, P.M.
Desczka, S.S.
Veranderende prikkels in de sociale werkvoorziening: theoretische beschouwingen en eerste ervaringen met de gemoderniseerde Wet sociale werkvoorziening

2009TPEDigitaal
Koning, P.W.C.Productiviteit en effectiviteit van de overheid in vogelvlucht2008TVoF
Koning, P.W.C.Tweedekans-re-integratie2008ESB
Blank, J.L.T.
Haelermans, C
Koot, P.M.
van Putten, O.
Schaal en zorg2008ESB
Bosch, N
Koning, P.W.C.
De maatschappelijke baten van re-integratie doorgelicht2008Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Blank, J.L.T.
Koot, P.M.
van Hulst, B.L.
Onderwijsbureaucratie in perspectief2008ESB
Blank, J.L.T.
Haelermans, C.
Trends in onderwijsbureaucratie


2008TVoF
Koning, P.W.C.
de Vetten, A.
Gemeenten zonder bemiddeling2007ESB
Koning, P.W.C.Maatschappelijk verantwoord re-integreren2007ESB
Blank, J.L.T.
van Hulst, B.L.
Koot, P.M.
Werken aan winst in de sociale werkvoorziening2007ESB
Blank, J.L.T.Doelmatige bureaucratie2007ESB

IPSE StudiesArtikelen in vaktijdschriften