Advisering

Soms is er behoefte aan op maat gesneden advies op basis van onze expertise. Bijvoorbeeld voor individuele organisaties of voor complexe beleidsonderwerpen waarbij haast geboden is. Denk bijvoorbeeld aan advisering rondom fusie- en schaalvergrotingsvraagstukken of second-opinions bij beleidsnota’s of onderzoeksrapporten. Ook verzorgt IPSE Studies presentaties waarbij we onze kennis delen met bestuurders en beleidsmakers, bijvoorbeeld rondom de bedrijfsvoering van ziekenhuizen.

Fusieconsultaties

Zijn er bijvoorbeeld plannen om tot fusie over te gaan dan kan een fusieconsultatie van IPSE Studie een belangrijke bijdrage leveren aan een evenwichtige afweging van de voor- en nadelen daarvan. Deze consultaties zijn vooral relevant voor leden van raden van bestuur, toezichthouders en leden van ondernemingsraden van instellingen in bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg. De fusieconsultaties zijn ook nuttig voor beleidsmakers en politici die op beleidsniveau met het fenomeen fusies te maken hebben.


Meer informatie over onze advisering?
Neem dan contact met ons op:
info@ipsestudies.nl | M 06 – 24 51 74 11 | T 015 – 268 25 26

Bekijk het voorbeeld

Voorbeeld

Fusieconsultatie ROC’s Limburg

Naar aanleiding van het voornemen van de Limburgse ROC Leeuwenborgh en het Arcuscollege om te fuseren organiseerde IPSE Studies een fusieconsultatie voor leden van de ondernemingsraden en bestuursleden van de ROC’s. IPSE Studies zette uiteen welke thema’s bij fusie bij uitstek van belang zijn. Die thema’s werden vervolgens getoetst aan de concrete casus van Leeuwenborgh en Arcus College.

IPSE StudiesAdvisering