Advisering

Soms is er behoefte aan op maat gesneden advies op basis van onze expertise. Bijvoorbeeld voor individuele organisaties of voor complexe beleidsonderwerpen waarbij haast geboden is. Denk bijvoorbeeld aan advisering rondom fusie- en schaalvergrotingsvraagstukken of second-opinions bij beleidsnota’s of onderzoeksrapporten. Ook verzorgt IPSE Studies presentaties waarbij we onze kennis delen met bestuurders en beleidsmakers, bijvoorbeeld rondom de bedrijfsvoering van ziekenhuizen.

Meer informatie over onze advisering, neem dan contact met ons op: info@ipsestudies.nl | T 015-268 25 26

IPSE StudiesAdvisering