Themaonderzoek

De productiviteit en doelmatigheid van de publieke dienstverlening staat in het onderzoek van IPSE Studies steeds centraal, maar daarbinnen zijn er allerlei thema’s te onderscheiden waar wij gericht onderzoek naar doen. Voorbeelden van onderzoeksthema’s zijn (effecten van) schaal, Human Resource Management, bekostiging, uitbesteding en bureaucratie (overhead).

Resultaten die herkend worden

Cijfers staan aan de basis van ons onderzoek. Onze specialiteit: behapbare en betrouwbare informatie genereren uit jaarverslagen, grootschalige open data en historische statistische publicaties. Informatie die wij vervolgens omzetten in kennis waar beleidsmakers en bestuurders mee uit de voeten kunnen.

We vinden het dan ook belangrijk dat resultaten herkend worden. Daarom werken we vaak met begeleidingscommissies en combineren we het kwantitatieve onderzoek met expertmeetings, interviews of stakeholdersessies. Maar altijd plaatsen we objectiviteit en kwaliteit boven draagvlak of wenselijkheid.


Meer informatie over onze onderzoeksmogelijkheden?
N
eem dan contact met ons op:
info@ipsestudies.nl | M 06 – 24 51 74 11 | T 015 – 268 25 26

IPSE StudiesThemaonderzoek