Update trends in onderwijs:
Nationaal Programma Onderwijs zet onderwijsproductiviteit in 2021 verder onder druk

4 april 2023

Uit de nieuwste cijfers van de monitor TrendsinPubliekesector.nl (TiPS) blijkt dat de productiviteit van vier van vijf onderwijssectoren tussen 2020 en 2021 is gedaald. Alleen het wetenschappelijk onderwijs weet een geringe productiviteitsgroei te realiseren. De productiviteitsdaling is vooral toe te schrijven aan de groei van de (reële) kosten. De budgetverruiming met middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Met het programma komen honderden miljoenen beschikbaar om de gevolgen van de coronapandemie in het onderwijs op te vangen en te werken aan herstel. Of dit tot de gewenste resultaten leidt is onduidelijk.

Lees meer
IPSE StudiesUpdate trends in onderwijs: