Doelmatig personeelsbeleid kan krappe arbeidsmarkt verlichten

20 december 2023

De personeelstekorten zijn in veel sectoren nog altijd groot. Ook de publieke dienstverlening, zoals de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur, heeft last van een nijpend personeelstekort. Een doelmatige inzet van personeel kan helpen de last te verlichten, zo blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies. Op basis van een analyse van de doelmatigheid van de dienstverlening van gemeenten op het taakveld bestuur en ondersteuning in 2021 concluderen de onderzoekers dat gerichte sturing op bepaalde personeelskenmerken een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de efficiency van de dienstverlening op dit taakveld. Zo wijzen de resultaten erop dat hogere uitgaven voor het opleiden van personeel en het terugdringen van het aandeel vast personeel kan zorgen voor een doelmatiger dienstverlening.

Lees meer
IPSE StudiesDoelmatig personeelsbeleid kan krappe arbeidsmarkt verlichten

Lezing Jos Blank bij Institute of Public Finance, Zagreb

1 december 2023

Op 30 november 2023 gaf Jos Blank een lezing voor het Institute of Public Finance met als onderwerp ‘Productivity and efficiency of Dutch central government departments in the period 2012–2019’.

De lezing was gebaseerd op het artikel Productivity and efficiency of central government departments: a mixed-effect model applied to Dutch data in the period 2012-2019, dat hij schreef samen met Alex van Heezik en Bas Blank en dat werd gepubliceerd in Journal Public Sector Economics.

De opname van de lezing is hier terug te zien.
De presentatie is hier te downloaden.

Lees meer
IPSE StudiesLezing Jos Blank bij Institute of Public Finance, Zagreb