Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 19 november. KRIMP PANDEMIE DREIGT WEER OM TE SLAAN NAAR GROEI

19 november 2020

Coronavirus niet gevoelig voor wensdenken politici. Krimp pandemie dreigt weer om te slaan naar groei

Het G-getal1 voor heel Nederland dreigt weer positief te worden. De ontwikkelingen van de laatste dagen hebben er alle schijn van dat het Coronavirus weer aan terrein begint te winnen. In de provincies Groningen, Friesland, Zeeland en Flevoland groeit het aantal besmettingen al weer. De eerder waargenomen trend dat het krimpcijfer langzaam weer in de richting van nul gaat, zet dus door. Uit onze wat meer geavanceerde trendschattingen blijkt zelfs dat we al weer in het verkeerde scenario zitten. De laatste dagen ontvangen we weer meldingen van problemen met het aanmelden van de aantallen door de GGD. In het gunstigste geval zouden deze problemen nog tot vertekening in onze rekenarij hebben kunnen leiden. Het valt echter te vrezen dat we – ondanks het vurige wensdenken van onze politici – op de verkeerde weg zijn en alsnog aanvullende maatregelen kunnen verwachten.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl).

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

Lees meer
adminEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 19 november. KRIMP PANDEMIE DREIGT WEER OM TE SLAAN NAAR GROEI

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 16 november. BIJ HUIDIGE LAGE KRIMPCIJFERS WORDT SIGNAALWAARDE DIT JAAR ONBEREIKBAAR

16 november 2020

Bij huidige lage krimpcijfers wordt signaalwaarde dit jaar onbereikbaar

Het G-getal1 is in elf van de twaalf provincies negatief, maar daar is ongeveer alles mee gezegd. We zien dat het krimpcijfer langzaam weer in de richting van nul gaat. Friesland kent al weer een hele lichte groei van het aantal besmettingen. Uit onze statistische analyses blijkt dan ook dat het G-getal eigenlijk niet meer significant van nul verschilt. In het huidige tempo hoeven we er niet op te rekenen dat we voor de Kerst weer beneden de signaalwaarde van 1250 besmettingen gaan komen. Omdat  het Kabinet aangekondigd heeft geen nieuwe maatregelen te treffen en de meest recente maatregelen weer terug te draaien, ontstaat er een somber perspectief. Zoals in het bericht van afgelopen vrijdag ook al werd opgemerkt, lijkt de pandemie zich te gaan stabiliseren op het huidige hoge aantal besmettingen of in het gunstigste geval langzaam met gemiddeld een paar procent per dag af te nemen.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl).

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

Lees meer
adminEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 16 november. BIJ HUIDIGE LAGE KRIMPCIJFERS WORDT SIGNAALWAARDE DIT JAAR ONBEREIKBAAR

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 12 november. GROEICIJFER VOOR HEEL NEDERLAND NEGATIEF MAAR HOEZEE-STEMMING NIET OP ZIJN PLAATS

12 november 2020

Groeicijfer voor heel Nederland weliswaar negatief, maar hoezee-stemming niet op zijn plaats. Kabinet krijgt waarschijnlijk toch weer te maken met een lastig dilemma

Het G-getal1 is voor alle provincies negatief. Dat betekent dat er nog steeds sprake is van een algehele krimp van het aantal besmettingen op een dag. Opvallend is dat er nauwelijks nog regionale variatie is. De daling zien we dus in alle provincies terug. In het vorige bericht meldden we al dat de cijfers met de nodige onzekerheden zijn omgeven. De laatste dagen zijn hiervan een mooie illustratie. Waar in het begin van deze week een paar dagen spectaculaire dalingen te zien waren, zien we de laatste dagen de aantallen besmettingen weer flink stijgen. Uit onze statistische analyses blijkt dan ook dat het G-getal weliswaar negatief is, maar dat deze niet significant van nul verschilt. Dat was bij de analyse van drie dagen geleden nog wel het geval. We suggereerden in onze vorige bericht ook dat mogelijk  “het herfstvakantie-effect een dezer dagen uitgewerkt is”. Dat lijken we nu te zien. De komende dagen worden dan ook spannend. Als de meest recente trend zich doorzet, dan ziet het Kabinet komende dinsdag zich toch weer voor een lastig dilemma geplaatst. De pandemie lijkt zich te gaan stabiliseren op het huidige hoge aantal besmettingen of in het gunstigste geval langzaam met een paar procent per dag af te nemen.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl).

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

Lees meer
adminEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 12 november. GROEICIJFER VOOR HEEL NEDERLAND NEGATIEF MAAR HOEZEE-STEMMING NIET OP ZIJN PLAATS

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 9 november. GROEICIJFER VOOR HEEL NEDERLAND EINDELIJK NEGATIEF

9 november 2020

Groeicijfer voor heel Nederland eindelijk negatief

Het G-getal1 is voor het eerst voor alle provincies negatief. Dat betekent dat er eindelijk sprake is van een algehele krimp van het aantal besmettingen op een dag. Opvallend zijn vooral de krimpcijfers in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Dit betekent dat ook het dichtbevolkte deel van Nederland mee gaat doen. Uit meer geavanceerde statistische analyses blijkt overigens wel dat deze krimpcijfers met de nodige onzekerheden zijn omgeven. Wie de cijfers volgt, zal het ongetwijfeld zijn opgevallen dat het patroon buitengewoon grillig is. Eerder merkten we ook al op dat de schoolsluiting door de herfstvakantie ook een positief effect kan hebben gehad in deze periode. Het herfstvakantie-effect is een dezer dagen uitgewerkt. Verder gaat het in absolute zin nog steeds om grote aantallen besmettingen. Mocht niettemin deze trend zich doorzetten van ongeveer 5% krimp per dag, dan is de verwachting dat we dan ergens in de tweede week van december door de signaalwaarde zakken.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl).

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

Lees meer
adminEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 9 november. GROEICIJFER VOOR HEEL NEDERLAND EINDELIJK NEGATIEF

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 5 november. GROEICIJFER NEDERLAND EINDELIJK NEGATIEF MAAR WEL MET KANTTEKENINGEN

5 november 2020

Groeicijfer voor Nederland eindelijk negatief, maar wel met kanttekeningen ten aanzien van oorzaken

Het G-getal1 is voor het eerst negatief. Dat betekent dat er eindelijk sprake is van een krimp, zij het nog heel bescheiden. Opvallend is dat de krimp zich vooral manifesteert in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Uitzonderingen zijn Gelderland, Flevoland en Zeeland met nog positieve groeicijfers. Dat is goed nieuws, maar hier passen wel twee kanttekeningen bij ten aanzien van de achtergronden. De maatregelen van 29 september en 13 oktober hiervoor de credits geven is te eenvoudig. Ten eerste heeft begin oktober zich een voorraadeffect voorgedaan. Door de forse uitbreiding van de testcapaciteit is de GGD in staat geweest om achterstanden weg te werken. Het aantal positieve tests is dan ook een tijdje kunstmatig hoog geweest. Op dit moment zijn deze voorraden weggewerkt (de wachttijden op een uitslag zijn drastisch omlaag gegaan) en dalen de cijfers automatisch. Verder is het niet uit te sluiten dat de herfstvakantie (10-25 oktober) een behoorlijk impact heeft op de huidige cijfers.

Eerder presenteerden we een tentatieve berekening van de impact en kosteneffectiviteit van corona-maatregelen. Daar hebben we een nieuwe berekening aan toegevoegd, namelijk het sluiten van de theaters ten opzichte van de max 30 personen maatregel.  We benadrukken hier dat het om grofmazige berekening gaat, maar die wel zichtbaar maakt hoe groot de verschillen tussen de verschillende maatregelen kunnen zijn.

Tabel 1 Impact en kosteneffectiviteit van maatregelen

SectorTotaal contacten
(x 1000)
Economische waarde
(x miljoen euro)
Economische waarde per contact (euro)
Kapsalons e.a.3501028,57
Bioscopen8400,60,71
VO-scholen1176046,33,94
Theaters2900,93,24


Uit de tabel blijkt dat de theaters een gering effect hebben op het totaal aantal intermenselijke contacten. Op een dag treden in de theaters 40 maal zo weinig contacten op als in het voortgezet onderwijs. De kosteneffectiviteit is vergelijkbaar met het VO.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl).

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie

Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

Lees meer
adminEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 5 november. GROEICIJFER NEDERLAND EINDELIJK NEGATIEF MAAR WEL MET KANTTEKENINGEN

Impact en kosten van coronamaatregelen. Uit een tentatieve berekening blijkt dat de impact en kosteneffectiviteit van maatregelen sterk kan verschillen.

3 november 2020

Uit een tentatieve berekening blijkt dat de impact en kosteneffectiviteit van maatregelen sterk kan verschillen. De impact van het sluiten van scholen is 14 maal zo groot als het sluiten van bioscopen. De kosteneffectiviteit van het sluiten van bioscopen is 40 maal zo groot als de sluiting van kapperszaken. Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor dit soort kosteneffectiviteitsanalyses.

Afhankelijk van de stand van de epidemie kiest het Kabinet een pakket aan maatregelen. Hierbij maakt het Kabinet ongetwijfeld gebruik van een grote hoeveelheid informatie. In de communicatie met de burger is het niet altijd even duidelijk welk afwegingskader hierbij wordt gehanteerd. Van rationele kosteneffectiviteitsanalyses lijkt geen sprake. De impact van maatregelen en de bijbehorende kosten zijn daardoor voor de burger niet duidelijk. In deze bijdrage wil ik met een tentatieve berekening laten zien hoe ontzettend belangrijk het is om dit juist wel te doen.

Lees hier het volledige artikel.

 

 

Lees meer
adminImpact en kosten van coronamaatregelen. Uit een tentatieve berekening blijkt dat de impact en kosteneffectiviteit van maatregelen sterk kan verschillen.

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 2 november. GROEICIJFERS DALEN WELISWAAR WAT, MAAR NOG STEEDS GEEN SPRAKE VAN KRIMP

2 november 2020

Groeicijfers verspreiding Corona dalen weliswaar wat, maar er is nog steeds geen sprake van krimp

Het G-getal1 daalt weliswaar, maar er is nog steeds geen duidelijke omslag waar te nemen. Opvallend is dat de provincie Zuid-Holland eindelijk op het omslagpunt zit. Daar staat tegenover dat de provincie Gelderland en Brabant nog duidelijke positieve groeicijfers laten zien. Verder blijkt de laatste dagen eens te meer met welke onzekerheid deze cijfers omgeven zijn. Naast de gemelde storingen en achterstallige administratie zijn er nog verklaringen voor de grote mate van ruis op deze gegevens. Wij komen daar later op terug.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl)

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie

Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

Lees meer
adminEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 2 november. GROEICIJFERS DALEN WELISWAAR WAT, MAAR NOG STEEDS GEEN SPRAKE VAN KRIMP