Publicatie in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Technische ontwikkelingen en de vraag naar medisch specialisten

30 juni 2021

In het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken is de onderzoeksnotitie ‘Technische ontwikkelingen en de vraag naar medisch specialisten’ gepubliceerd.

Om een goede personeelsraming te kunnen maken is het van groot belang een goede inschatting te kunnen maken van de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. Vooral in sectoren waar sprake is van technologische ontwikkelingen kan dit een belangrijke rol spelen vanwege de substitutie van arbeid door kapitaal (ICT, nieuwe apparatuur) of door procesmatige en logistieke verbeteringen. In deze onderzoeksnotitie wordt een model gepresenteerd waarmee een inschatting van deze productiviteitsontwikkeling te maken is. Het model wordt toegepast op de beroepsgroep van medisch specialisten. Op basis van de analyse van gegevens van een groot aantal specialismen in verschillende ziekenhuizen over een reeks van jaren komt het beeld naar voren dat voor de behandeling van een patiënt
juist een steeds grotere inzet van medisch specialisten nodig is en dat de arbeidsproductiviteit dus is afgenomen. Dit maakt het probleem van nijpende tekorten als gevolg van de groeiende zorgvraag alleen nog maar urgenter.

Lees hier het volledige artikel.

Lees meer
IPSE StudiesPublicatie in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken