Trends in uitvoering 2006-2022:
minder productie, met meer personeel

24 april 2024

Uit een beschouwing van de productiviteitstrends van 14 grote uitvoeringsorganisaties in de periode 2006-2022 blijkt dat de productie van veel organisaties daalt, terwijl de middeleninzet minder afneemt of zelfs groeit. Daarbij valt op dat het aandeel van de personele inzet in veel gevallen toeneemt. De dalende productie in combinatie met een stijgende of gelijkblijvende middeleninzet resulteert bij de meeste organisaties in een negatieve productiviteitsgroei. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de IPSE Studies-analyse van de meest recente data van de monitor Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU). De hierin opgenomen organisaties dekken in termen van personeel ongeveer 75 procent van alle uitvoeringsorganisaties (excl. diensten).

Productiedaling zelden gepaard met evenredige krimp ingezette middelen

Uit de analyse blijkt dat in de periode 2006-2022 bij 8 van de 14 organisaties sprake is van een dalende productie. Figuur 1 geeft dit weer en laat ook zien dat dit vaak niet gepaard gaat met een evenredige daling van de ingezette middelen. Bij 3 uitvoeringsorganisaties gaat de productiekrimp juist zelfs samen met een groei van de middeleninzet. Het UWV vormt een uitzondering: daar neemt de inzet van middelen sterker af dan de productie.

Lees meer
IPSE StudiesTrends in uitvoering 2006-2022:

Openbaar afscheidscollege Jos Blank
TU Delft, 18 april 2024

18 april 2024

Ter gelegenheid van zijn afscheid van de TU Delft geeft Jos Blank op 18 april 2024 een openbaar hoorcollege met als titel:

Over vijftig jaar is de druk van ziekenhuizen op de arbeidsmarkt verdubbeld.
Een longitudinale analyse van het Baumol-effect in ziekenhuizen

Moderator van de bijeenkomst is Robert Verburg (TU Delft, hoofd ETI). Roel Bekker (vml SG ministerie VWS en em. hoogleraar RU Leiden) zal aansluitend aan het hoorcollege een co-referaat verzorgen.

Klik hier voor de link naar de presentatie.

Lees meer
IPSE StudiesOpenbaar afscheidscollege Jos Blank