Openbaar afscheidscollege Jos Blank
TU Delft, 18 april 2024

18 april 2024

Ter gelegenheid van zijn afscheid van de TU Delft geeft Jos Blank op 18 april 2024 een openbaar hoorcollege met als titel:

Over vijftig jaar is de druk van ziekenhuizen op de arbeidsmarkt verdubbeld.
Een longitudinale analyse van het Baumol-effect in ziekenhuizen

Moderator van de bijeenkomst is Robert Verburg (TU Delft, hoofd ETI). Roel Bekker (vml SG ministerie VWS en em. hoogleraar RU Leiden) zal aansluitend aan het hoorcollege een co-referaat verzorgen.

Klik hier voor de link naar de presentatie.

IPSE StudiesOpenbaar afscheidscollege Jos Blank