Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 11 maart
G-getal op 0,7%: pandemie groeit weer langzaam

11 maart 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op 0,7 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met 0,7 procent per dag toeneemt. In Groningen, Drenthe en Utrecht is nog sprake van een bescheiden krimp. Versoepelingen lijken er dus niet echt in te zitten. Vaccinaties en maatregelen voorkomen vooralsnog verder oplopende besmettingen.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 11 maart

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 8 maart
G-getal op 0%: pandemie stabiliseert

8 maart 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op 0 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld stabiel blijft. Versoepelingen lijken er dus niet echt in te zitten. Positieve observatie is dat het G-getal de afgelopen dagen enigszins is afgenomen. Langzaam tekent het effect van de vaccinaties zich af. In Friesland, Groningen en Utrecht is zelfs sprake van een bescheiden krimp.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 8 maart

Jos Blank and Alex van Heezik guest editors Special issue Sustainability

3 maart 2021

We are pleased to inform you that the article “Economies of Scope and Local Government Expenditure: Evidence from Creation of Specially Authorized Cities in Japan” has been published in Sustainability as part of the Special Issue Economies of Scale and Collaboration: Financial Sustainability in Local Government and is available online.

Guest Editors
Prof. Jos L.T. Blank
Dr. A.A.S. van Heezik

Abstract: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/5/2684
PDF Version: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/5/2684/pdf
Special Issue:
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/public_sector_efficiency

Lees meer
IPSE StudiesJos Blank and Alex van Heezik guest editors Special issue Sustainability

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 1 maart
G-getal op 1,4%: pandemie groeit, maar groeicijfer neemt laatste dagen af

1 maart 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op 1,4 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 1,4 procent per dag groeit. Met het effect van de versoepelingen in zicht, is dit zorgwekkend. Positieve observatie is dat het G-getal de afgelopen dagen enigszins is afgenomen. Wellicht dat heel langzaam het effect van de vaccinaties zichtbaar gaat worden. In Friesland, Drenthe en Limburg is zelfs sprake van een hele kleine krimp.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 1 maart

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 7 februari
G-getal op -1,1%, Omslagpunt naar groei pandemie bereikt.

8 februari 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -1,1 procent. Dit is de stand van zondag 7 februari, omdat we voor de komende dagen onbetrouwbare cijfers gaan ontvangen door het sluiten van de teststraten op zondag.  Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 1,1 procent per dag krimpt. Inmiddels is er in Friesland, Drenthe en Utrecht al sprake van een groei. Hiermee lopen de cijfers vooruit op eerdere prognoses. De omslag werd ergens medio februari verwacht.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 7 februari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 1 februari
G-getal op -3,0%, Avondklok wint het vooralsnog van de Britse variant.

1 februari 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -3,0 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 3,0 procent per dag krimpt. In alle provincies is er weer sprake van krimp. Dat is goed nieuws.

Op de stand van 22 januari hebben we voor de komende acht weken twee prognoses van het aantal besmettingen gemaakt: één zonder Avondklok en één met Avondklok (voor toelichting zie bericht van 29 januari). Tevens hebben we in de figuur (figuur 1) het werkelijke aantal besmettingen weergegeven. Hieruit blijkt dat het feitelijk aantal besmettingen vooralsnog de prognoses van de Avondklok volgt en daar zelfs iets onder zit. Hiermee kan er weinig twijfel meer bestaan over het effect van deze omstreden maatregel.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 1 februari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 28 januari
G-getal op -1,5%. Avondklok laat voorzichtig eerste effecten zien.

29 januari 2021

G-getal op -1,5%, in Zuid-Holland dreigt de pandemie al weer te gaan groeien. Avondklok laat voorzichtig eerste effecten zien.

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -1,5 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 1,5 procent per dag krimpt. In Zuid-Holland is de krimp nog maar een 0,5% per dag.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 28 januari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 25 januari
G-getal op slechts -1,3%, wachten is op effecten van de Avondklok.

25 januari 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -1,3 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 1,3 procent per dag krimpt. Vooral in Zuid-Holland is de krimp op zijn retour. Zoals eerder aangegeven was dit te verwachten gegeven de grotere besmettelijkheid van de Britse variant. Uiteraard is er nu nog weinig heil te verwachten van de Avondklok.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 25 januari

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 21 januari
G-getal daalt met 2,6%. Lage vaccinatiesnelheid brengt jongere ouderen in gevaar.

22 januari 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -2,6 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met ongeveer 2,6 procent per dag krimpt. De verwachting is dat dit over drie weken omslaat naar een groei van de pandemie. Hoe zat dat ook al weer? Eigenlijk is er nu sprake van twee pandemieën: het ‘oude’ virus en de Britse variant. Figuur 1 laat zien hoe beide pandemieën zich ontwikkelen en wat de gevolgen hiervan zijn voor het totaal aantal besmettingen. Door de avondklok zal de ontwikkeling gunstiger verlopen, zoals blijkt uit figuur 2, maar de omslag komt evengoed nog. Hoe zit het dan met de vaccinaties? Die hebben vooralsnog een beperkte invloed, zoals ook uit figuur 2 blijkt. Deze figuur is gemaakt uitgaande van 34.000 vaccinaties per dag. Op dit moment halen we dat aantal nog niet.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 21 januari