Productiviteitsontwikkeling onderwijs blijft zorgelijk
Trends in Publieke Sector

28 september 2021

Uit de meest recente update van de monitor Trends in Publieke Sector (TiPS) blijkt dat de productiviteitsontwikkeling van het onderwijs zorgelijk blijft. De dalende trend in primair en voortgezet onderwijs zet zich voort. In het middelbaar beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs is wel sprake van enige productiviteitsverbetering.

De monitor TiPS bevat honderden tijdreeksen met jaardata over ingezette middelen, productie, kwaliteit en productiviteit van acht (deel)sectoren op de terreinen onderwijs en justitie en veiligheid. De gegevens worden regelmatig door ons geüpdatet. De monitor is voor iedereen toegankelijk en cijfers zijn eenvoudig in te zien middels zelf samen te stellen tabellen en grafieken.

IPSE StudiesProductiviteitsontwikkeling onderwijs blijft zorgelijk