Persbericht: Trends in justitie en veiligheid
Einde productiviteitsdaling politie en rechterlijke macht nog niet in zicht

9 december 2021

Uit de nieuwste cijfers van de monitor TrendsinPubliekesector.nl (TiPS) blijkt dat de productiviteit van de politie in 2019 weer verder is afgenomen. Dit past in de neerwaartse trend van de laatste jaren, die volgt op een korte periode van lichte productiviteitsgroei. Ook de rechterlijke macht slaagt er niet in de negatieve trend, die in 2015 is ingezet, te stoppen. De productiviteit van het gevangeniswezen is in 2019 eveneens gedaald, maar het niveau ligt hier wel veel hoger dan enkele jaren eerder.

Download hier het persbericht. Voor vragen over het TiPS-dashboard kunt u contact opnemen met Alex van Heezik (a.vanheezik@ipsestudies.nl) | 06-24517411).

IPSE StudiesPersbericht: Trends in justitie en veiligheid