Doelmatigheid essentieel in Regeerakkoord
Online publicatie op Me Judice

24 januari 2022

 

De plannen van Rutte IV zijn lastig uitvoerbaar, gezien de krappe arbeidsmarkt. Het grote risico is dat gepoogd wordt deze problemen de baas te worden door verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Een loonspiraal dreigt, ook door de sterk gestegen consumentenprijzen. Een oplossing die het probleem kan verzachten is het verbeteren van de doelmatigheid en productiviteit in de publieke sector. In deze bijdrage aan Me Judice richt Jos Blank zich op een recent onderzoek naar de ambtenarij in ons land.

Lees hier het volledige artikel.

IPSE StudiesDoelmatigheid essentieel in Regeerakkoord