Column Martin Sommer in de Volkskrant van 6 juni 2020: ‘De ziekte van Baumol is hardnekkiger dan corona’

6 juni 2020

Met corona op de terugtocht komen de vragen. Welke publieke dienst heeft er wat van gemaakt, welke moet eens duchtig worden beklopt? Bij de zorg was het alle hens aan dek en is er heroïsch gewerkt. Er waren ook overheidsdiensten waar ze de deur schielijk achter zich dichttrokken. Ik sprak erover met Jos Blank, hoogleraar prestaties van de overheid aan de TU Delft. Hij rapporteert met regelmaat over de arbeidsproductiviteit bij de publieke dienst en juist afgelopen week kwam er weer zo’n ongezouten verslag van hem uit, De effecten van Baumol. Lees hier de volledige column van Martin Sommer: ‘De ziekte van Baumol is hardnekkiger dan corona’.

Lees meer
IPSE StudiesColumn Martin Sommer in de Volkskrant van 6 juni 2020: ‘De ziekte van Baumol is hardnekkiger dan corona’

Persbericht: Tegenvallende productiviteit publieke sector: Ziekte van Baumol hardnekkig

2 juni 2020

Grote delen van de publieke sector kampen met een lage of dalende productiviteit. Dat blijkt uit recent onderzoek van IPSE Studies naar de productiviteitsontwikkeling in vijftien belangrijke sectoren van de publieke dienstverlening in Nederland over de periode 1980-2018. De onderzoeksresultaten tonen aan dat dit voor een groot deel te wijten is aan de hoge arbeidsintensiteit in veel sectoren, waardoor het niet eenvoudig is technologische vernieuwingen door te voeren. Dit verschijnsel staat bekend als de Ziekte van Baumol. Omdat de lonen in deze sectoren sneller groeien dan de productiviteit nemen de kosten van deze diensten steeds verder toe. Veel publieke diensten dreigen daardoor op termijn onbetaalbaar te worden. Lees hier het volledige persbericht.

De publicatie De effecten van Baumol, Verdoorn en Robinson in de publieke dienstverlening. Een verdiepende analyse van productiviteitstrends van Jos Blank en Alex van Heezik (ISBN: 9789082725896) is gratis te downloaden op de website van IPSE Studies. Ook is een Powerpointversie beschikbaar.

Lees hier het artikel op Kennisbank Openbaar Bestuur
Lees hier de column van Martin Sommer ‘De ziekte van Baumol is hardnekkiger dan corona’ in de Volkskrant van 6 juni 2020
Lees hier het nieuwsitem in Binnenlands Bestuur ‘Productiviteit publieke sector valt tegen’ van 4 juni 2020
Lees hier het artikel op de site van VOS/ABB op 3 juni 2020

Lees meer
IPSE StudiesPersbericht: Tegenvallende productiviteit publieke sector: Ziekte van Baumol hardnekkig

IPSE Studie levert belangrijke bijdrage aan het WERKcongres 2020. Resultaten nu online beschikbaar.

26 maart 2020

Van Heezik, Blank en collega Niaounakis zouden op donderdag 19 maart 2020 een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het WERKcongres. Tijdens dit congres, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zouden experts de belangrijkste resultaten uit het WERKonderzoek presenteren. Helaas ging dat vanwege het coronavirus niet door.

Lees meer
IPSE StudiesIPSE Studie levert belangrijke bijdrage aan het WERKcongres 2020. Resultaten nu online beschikbaar.

Thomas Niaounakis; spreker op WERKcongres BZK 19 maart 2020 – WERKcongres geannuleerd

14 februari 2020

Nieuwsbericht 12 maart
Op de dag dat we onze 700ste inschrijving noteren, één week voor het WERKcongres op 19 maart, moeten we helaas meedelen dat het congres niet doorgaat. Gezien de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus is het niet meer verantwoord om zoveel mensen bij elkaar te brengen. Het kabinet heeft zojuist bekendgemaakt dat evenementen met meer dan honderd deelnemers niet kunnen doorgaan. De volksgezondheid gaat uiteraard voor.

Resultaten online beschikbaar vanaf 19 maart
Het doel van het WERKcongres op 19 maart was om alle relevante inzichten en resultaten rondom het WERKonderzoek te delen. Deze resultaten zullen we nog steeds vanaf 19 maart beschikbaar stellen. Vanaf die datum vind je op meer informatie op deze site.

Lees meer
IPSE StudiesThomas Niaounakis; spreker op WERKcongres BZK 19 maart 2020 – WERKcongres geannuleerd

WERKcongres 2020 BZK

4 februari 2020

Wil jij weten wat de laatste trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn? Hoe je de inzetbaarheid van ambtenaren bevordert? Hoe de rol en positie van de ambtenaar zich door de tijd heen ontwikkelt? En wat overheidsorganisaties kunnen doen om hun prestaties te verbeteren? Dan nodigen wij je van harte uit voor het WERKcongres op 19 maart 2020 in Den Haag. Thomas Niaounakis van IPSE Studies is een van de sprekers op deze dag.

Lees meer
IPSE StudiesWERKcongres 2020 BZK

Veel beleid niet succesvol

20 december 2019

Alle veranderingen, reorganisaties en hervormingen sinds 1980 ten spijt, veel geholpen hebben ze niet om de productiviteit in de publieke sector te verbeteren. En toch was dat vaak wel de uitdrukkelijke bedoeling. In plaats van een productiviteitsverbetering laten veel sectoren zelfs een verslechtering zien.

Binnenlands Bestuur publiceerde een artikel n.a.v. onze studie Productiviteit van de overheid; een essay over de relatie tussen beleid en productiviteit in onderwijs, zorg, veiligheid & justitie en netwerksectoren. Lees hier het volledige artikel.

Lees meer
IPSE StudiesVeel beleid niet succesvol

Den Haag moet onthaasten, anders blijft het fout gaan

20 december 2019

Oud-topambtenaar Roel Bekker ziet politieke druk en het ‘vreselijke systeem’ voor toeslagen als fundamentele oorzaken voor de val van Menno Snel. ‘Er wordt veel beleid over de schutting gegooid met de mededeling: zoek het maar uit.’ Roel Bekker – onze voorzitter van de Programmaraad – in het FD van 20-12-2019.

Lees meer
IPSE StudiesDen Haag moet onthaasten, anders blijft het fout gaan

Persbericht: Productiviteitsgroei invoering Nationale Politie in één jaar verdampt

18 december 2019

Na een aantal jaren van bescheiden groei, neemt de productiviteit – de geleverde prestaties per ingezette euro – van de politie in 2017 weer af. De productiviteit van het gevangeniswezen laat daarentegen in 2017 een groei zien. De productiviteit van de rechterlijke macht verbetert nauwelijks ten opzichte van 2016.

Het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies publiceert vandaag de nieuwste cijfers over de productiviteitstrends op het terrein van Veiligheid & Justitie. Deze cijfers zijn te vinden op de online database TrendsinPubliekeSector.nl  (TiPS). Voor vragen kunt u contact opnemen met Alex van Heezik | a.vanheezik@ipsestudies.nl | 06 245 174 11

Lees hier het volledige persbericht.

Lees meer
IPSE StudiesPersbericht: Productiviteitsgroei invoering Nationale Politie in één jaar verdampt

Persbericht: Productiviteitsontwikkeling uitvoeringsorganisaties overheid verschilt sterk

10 december 2019

De productiviteit van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de afgelopen twintig jaar toegenomen, de productiviteit van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is juist afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) Studies naar de productiviteitsontwikkeling van vijf grote verzelfstandigde overheidsorganisaties (zbo’s en agentschappen) sinds het midden van de jaren negentig. Naast de SVB en het CJIB zijn ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Wegverkeer (RDW) en het Kadaster onderzocht.

Lees hier het volledige persbericht.
De publicatie Op afstand de beste? van Thomas Niaounakis en Alex van Heezik (ISBN: 9789082725872) is hier gratis te downloaden.

Lees meer
IPSE StudiesPersbericht: Productiviteitsontwikkeling uitvoeringsorganisaties overheid verschilt sterk