Nieuwe cijfers over de productiviteit van de uitvoeringspraktijk
Uitbraak corona drukt productiviteit bij deel uitvoeringsorganisaties omlaag

10 maart 2022

De laatste update maakt het onder andere mogelijk om de (eventuele) effecten van de uitbraak van de coronapandemie te volgen. Evenals de meeste andere publieke instellingen en het bedrijfsleven hebben ook de uitvoeringsorganisaties gevolgen ondervonden van de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daarvoor zijn genomen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de productie van het CJIB in 2020 flink daalt, terwijl de kosten toenemen. Beide bewegingen zijn volgens het CJIB het gevolg van de coronapandemie. Dat geldt dus ook voor de daaruit resulterende productiviteitskrimp. Ook de productiviteitskrimp van het COA en de IND lijkt voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de coronacrisis. Door reisbeperkingen kwamen er veel minder asielzoekers naar Nederland. Dit resulteert echter niet in lagere kosten. Bij zowel het COA als het IND is juist sprake van een kostentoename. Waarschijnlijk houdt dit deels verband met de implementatie van allerlei corona-maatregelen. Zo moest het COA op zoek naar aanvullende locaties met isolatie- en quarantaineplekken voor bewoners.

De geactualiseerde trendcijfers worden momenteel door IPSE Studies gebruikt voor een vergelijkend onderzoek naar de productiviteitstrends van uitvoeringsorganisaties. De resultaten daarvan vormen input voor het programma ‘Staat van de uitvoering’, waarin o.a. een rijksbreed en trendmatig beeld van de uitvoeringspraktijk wordt geschetst. De ontwikkeling van de productiviteit maakt daar deel vanuit. De uitkomsten van de vergelijkende analyse zullen worden opgenomen in de publicatie van de eerste ‘Staat van de uitvoering’ die in het najaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

IPSE StudiesNieuwe cijfers over de productiviteit van de uitvoeringspraktijk