Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 22 oktober. GROEIPERCENTAGES DALEN VERDER, IN HET NOORDEN VOORZICHTIGE KRIMP

22 oktober 2020

Groeipercentages dalen verder; Friesland, Groningen en Drenthe laten zelfs een hele voorzichtige krimp van het aantal besmettingen zien

Ondanks de schijnbaar hoge aantallen besmettingen in de afgelopen twee dagen is er nog steeds sprake van een trendmatige daling in het G-getal (1). Helaas is deze landelijk nog steeds positief. Door de bank genomen, betekent dit dat het aantal besmettingen nog steeds toeneemt, maar procentueel steeds minder. Het omslagpunt naar krimp laat dus nog even op zich wachten. In de provincies Friesland en Groningen is het omslagpunt wel bereikt en is er een sprake van een voorzichtige krimp van het aantal besmettingen. De provincies Overijssel en Limburg zijn op dit moment de zorgenkindjes  met een G-getal van respectievelijk 0,06 en 0,05.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 22 oktober. GROEIPERCENTAGES DALEN VERDER, IN HET NOORDEN VOORZICHTIGE KRIMP

Persbericht: Beloning werknemers primair onderwijs vanaf 2000 bovengemiddeld gestegen

30 september 2020

Tussen 2000 en 2018 stijgt de  beloning van een gemiddelde werknemer in het primair onderwijs (+87%) sterker dan de beloning van de gemiddelde werknemer in Nederland (+64%). Die sterke groei vindt vooral in het eerste decennium plaats. Vanaf 2009 blijft de gemiddelde beloning in het primair onderwijs achter bij de beloning van de gemiddelde werknemer in Nederland.

Lees meer
IPSE StudiesPersbericht: Beloning werknemers primair onderwijs vanaf 2000 bovengemiddeld gestegen

Publicatie artikel Biased technical change in hospital care and the demand for physicians in Human Resources for Health

2 september 2020

Ons artikel Biased technical change in hospital care and the demand for physicians is gepubliceerd in Human Resources for Health. Zie IPSE Studies https://lnkd.in/gR9STz9 of download hier het volledige artikel https://lnkd.in/gNMYCwv

Lees meer
IPSE StudiesPublicatie artikel Biased technical change in hospital care and the demand for physicians in Human Resources for Health

Terugkijken webinar ‘Doelmatigheid bij de overheid: wat gaat er fout en hoe kan het beter?

3 juli 2020

Op 2 juli organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en InternetSpiegel (ICTU) in samenwerking met Haagse Beek het 2e WERKwebinar ‘Doelmatigheid bij de overheid: wat gaat er fout en hoe kan het beter?

Hervormingen om de doelmatigheid te verbeteren hebben grote gevolgen voor organisaties, maar leiden zelden tot verbetering van de productiviteit. De minister kan beter zijn hand op de knip houden, zo adviseert Jos Blank (TU Delft, IPSE Studies). Blank onderzoekt doelmatigheid vooral op het niveau van overheidssectoren. Op het niveau van specifieke beleidsdossiers analyseerde Roel Bekker (oud-topambtenaar en -hoogleraar) fouten, blunders en mislukkingen bij de overheid. Van grote beleidsfouten tot concrete kostenoverschrijdingen.

Kijk hier het webinar hier terug

Lees meer
IPSE StudiesTerugkijken webinar ‘Doelmatigheid bij de overheid: wat gaat er fout en hoe kan het beter?

Donderdag 2 juli 13:00 — 14:00 Webinar: Doelmatigheid bij de overheid: wat gaat er fout en hoe kan het beter?

1 juli 2020

Hervormingen om de doelmatigheid te verbeteren hebben grote gevolgen voor organisaties, maar leiden zelden tot verbetering van de productiviteit. De minister kan beter zijn hand op de knip houden, zo adviseert Jos Blank (TU Delft, IPSE Studies). Blank onderzoekt doelmatigheid vooral op het niveau van overheidssectoren. Op het niveau van specifieke beleidsdossiers analyseerde Roel Bekker (oud-topambtenaar en -hoogleraar) fouten, blunders en mislukkingen bij de overheid. Van grote beleidsfouten tot concrete kostenoverschrijdingen.

Donderdag 2 juli van 13:00 tot 14:00 uur organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en InternetSpiegel (ICTU) in samenwerking met Haagse Beek het 2e WERKwebinar ‘Doelmatigheid bij de overheid: wat gaat er fout en hoe kan het beter?’. Schrijf je hier snel in

Lees meer
IPSE StudiesDonderdag 2 juli 13:00 — 14:00 Webinar: Doelmatigheid bij de overheid: wat gaat er fout en hoe kan het beter?

Persbericht: forse productiviteitsgroei UWV en SVB

29 juni 2020

De productiviteit van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is tussen 2002 en 2018 fors toegenomen. Dat blijkt uit het onderzoek van IPSE Studies, dat vandaag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De productiviteitsgroei is vooral aangejaagd door bezuinigingen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Graag attenderen we u op dit rapport.

Download het persbericht en het rapport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Thomas Niaounakis (t.niaounakis@ipsestudies.nl / 06-46107635).

Lees meer
IPSE StudiesPersbericht: forse productiviteitsgroei UWV en SVB

Column Martin Sommer in de Volkskrant van 6 juni 2020: ‘De ziekte van Baumol is hardnekkiger dan corona’

6 juni 2020

Met corona op de terugtocht komen de vragen. Welke publieke dienst heeft er wat van gemaakt, welke moet eens duchtig worden beklopt? Bij de zorg was het alle hens aan dek en is er heroïsch gewerkt. Er waren ook overheidsdiensten waar ze de deur schielijk achter zich dichttrokken. Ik sprak erover met Jos Blank, hoogleraar prestaties van de overheid aan de TU Delft. Hij rapporteert met regelmaat over de arbeidsproductiviteit bij de publieke dienst en juist afgelopen week kwam er weer zo’n ongezouten verslag van hem uit, De effecten van Baumol. Lees hier de volledige column van Martin Sommer: ‘De ziekte van Baumol is hardnekkiger dan corona’.

Lees meer
IPSE StudiesColumn Martin Sommer in de Volkskrant van 6 juni 2020: ‘De ziekte van Baumol is hardnekkiger dan corona’

Persbericht: Tegenvallende productiviteit publieke sector: Ziekte van Baumol hardnekkig

2 juni 2020

Grote delen van de publieke sector kampen met een lage of dalende productiviteit. Dat blijkt uit recent onderzoek van IPSE Studies naar de productiviteitsontwikkeling in vijftien belangrijke sectoren van de publieke dienstverlening in Nederland over de periode 1980-2018. De onderzoeksresultaten tonen aan dat dit voor een groot deel te wijten is aan de hoge arbeidsintensiteit in veel sectoren, waardoor het niet eenvoudig is technologische vernieuwingen door te voeren. Dit verschijnsel staat bekend als de Ziekte van Baumol. Omdat de lonen in deze sectoren sneller groeien dan de productiviteit nemen de kosten van deze diensten steeds verder toe. Veel publieke diensten dreigen daardoor op termijn onbetaalbaar te worden. Lees hier het volledige persbericht.

De publicatie De effecten van Baumol, Verdoorn en Robinson in de publieke dienstverlening. Een verdiepende analyse van productiviteitstrends van Jos Blank en Alex van Heezik (ISBN: 9789082725896) is gratis te downloaden op de website van IPSE Studies. Ook is een Powerpointversie beschikbaar.

Lees hier het artikel op Kennisbank Openbaar Bestuur
Lees hier de column van Martin Sommer ‘De ziekte van Baumol is hardnekkiger dan corona’ in de Volkskrant van 6 juni 2020
Lees hier het nieuwsitem in Binnenlands Bestuur ‘Productiviteit publieke sector valt tegen’ van 4 juni 2020
Lees hier het artikel op de site van VOS/ABB op 3 juni 2020

Lees meer
IPSE StudiesPersbericht: Tegenvallende productiviteit publieke sector: Ziekte van Baumol hardnekkig

IPSE Studie levert belangrijke bijdrage aan het WERKcongres 2020. Resultaten nu online beschikbaar.

26 maart 2020

Van Heezik, Blank en collega Niaounakis zouden op donderdag 19 maart 2020 een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het WERKcongres. Tijdens dit congres, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zouden experts de belangrijkste resultaten uit het WERKonderzoek presenteren. Helaas ging dat vanwege het coronavirus niet door.

Lees meer
IPSE StudiesIPSE Studie levert belangrijke bijdrage aan het WERKcongres 2020. Resultaten nu online beschikbaar.