Trends in justitie en veiligheid:
verdere daling productiviteit rechterlijke macht en gevangeniswezen

8 december 2022

 

Productiviteit politie en rechterlijke macht al decennialang aan het afnemen

TiPS brengt de productiviteitstrends van negen publieke sectoren vanaf 1980 in beeld. Daaruit blijkt dat de politie en de rechterlijke macht (rechtspraak en Openbaar Ministerie) tot de sectoren behoren waarin de afgelopen vier decennia de sterkste daling van de productiviteit plaatsvindt. Vanaf 2012 lijkt het tij even te keren, maar de laatste jaren zet de gestage daling zich weer voort, zoals bovenstaande figuur laat zien.

De productiviteitsontwikkeling van het gevangeniswezen vertoont de afgelopen veertig jaar een grillig verloop. Jaren van groei worden steeds afgewisseld door jaren van krimp. Dit geldt ook voor de periode vanaf 2012.

Corona-effecten

De productiviteit van de rechterlijke macht duikt in 2020 nog sterker naar beneden. Dit wordt waarschijnlijk voor een belangrijk deel veroorzaakt door de uitbraak van de coronapandemie. Ten eerste daalt de instroom in de meeste rechtsgebieden. Bovendien is het niet mogelijk om volledige productie te realiseren, onder andere door de sluiting van zittingszalen. Door de verminderde instroom van zaken en de verstoorde verwerking als gevolg van de coronacrisis, ligt de productie een stuk lager dan in 2019.  De kosten nemen echter wel toe, onder andere voor het creëren van alternatieve mogelijkheden om te kunnen blijven functioneren, zoals het organiseren van online-zittingen. Ook de daling van de productiviteit in het gevangeniswezen tussen 2019 en 2020 is vermoedelijk vooral aan de coronapandemie toe te schrijven. Ook hier is sprake van minder instroom, maar worden wel meer kosten gemaakt om coronabesmettingen te beperken. Bij de politie lijkt het corona-effect op de productiviteit gering.

Kwaliteit verder onder druk

Hoewel er voor 2020 nog weinig cijfers beschikbaar zijn over de kwaliteit van de dienstverlening in de JV-sectoren, wijzen deze er wel op dat de prestaties door de coronacrisis nog meer onder druk zijn komen te staan. Zo is de doorlooptijd van rechtszaken vanwege de coronacrisis weer toegenomen. Een groot aantal fysieke zittingen is door de coronamaatregelen niet doorgegaan. Daardoor heeft de afhandeling van veel rechtszaken vertraging opgelopen. Veel doorlooptijden zijn dus langer geweest dan anders.

Over TiPS 

De monitor TiPS is een initiatief van IPSE Studies, mogelijk gemaakt met financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie is te vinden op https://www.trendsinpubliekesector.nl/info.
Voor vragen over TiPS kunt u contact opnemen met Alex van Heezik (a.vanheezik@ipsestudies.nl) | 06-24517411).

 

IPSE StudiesTrends in justitie en veiligheid: