Lunchbijeenkomst
Krijgt de Nederlandse burger tegenwoordig meer waar voor zijn belastinggeld dan pakweg dertig jaar geleden?

4 oktober 2018

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147, 2511 DP, Den Haag
Oostvaardersplassenzaal, M01-25
Woensdag 17 oktober 2018 12.00-13.30 uur


Productiviteitstrends en doelmatigheid in de publieke sector

Al decennialang probeert de overheid de doelmatigheid van publieke diensten en voorzieningen te verbeteren. Publieke sectoren als veiligheid & justitie, onderwijs, zorg en energie- en drinkwatervoorziening worden daartoe vaak ingrijpend hervormd. Ook bij decentrale overheden en binnen agentschappen en ZBO’s groeit de aandacht voor doelmatigheid en benchmarks. Heeft dit alles ook vruchten afgeworpen? Krijgt de Nederlandse burger tegenwoordig meer waar voor zijn belastinggeld dan pakweg dertig jaar geleden?

Deze vraag staat centraal tijdens de lunchbijeenkomst die op woensdag 17 oktober 2018 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties georganiseerd wordt in samenwerking met het Institute for Public Sector Efficiency Studies (IPSE Studies). Tijdens de bijeenkomst presenteren de IPSE-onderzoekers in vogelvlucht de stand van zaken van het productiviteitsonderzoek in de publieke sector. Aan de hand van hun empirische bevindingen laten zij u zien welke werkwijzen en beleidsinterventies een gunstig effect hebben, maar ook de ingrepen die een negatieve impact hebben op de doelmatigheid van de publieke sector. Aansluitend volgt de lancering van de webapplicatie TrendsinPubliekeSector.nl (TiPS): een gebruikersvriendelijke open access database over prestaties van de publieke sector.

De lunchbijeenkomst is bedoeld voor beleidsmakers, controllers, managers, onderzoekers en bestuurders die zich op enigerlei wijze bezighouden met doelmatigheids- en productiviteitsvraagstukken of daar vanuit hun werk interesse in hebben. De lunchbijeenkomst wordt georganiseerd bij het Ministerie van BZK op woensdag 17 oktober van 12:00 tot 13:30 uur. Er is nadrukkelijk ruimte voor interactie met de IPSE-onderzoekers.

Indien u zich vooraf al enigszins wenst te oriënteren, dan verwijzen we u naar deze pagina.

Klik hier voor het programma van de lunchbijeenkomst.
Hebt u interesse om deel te nemen aan deze bijeenkomst, dan kunt u zich hier aanmelden.

IPSE StudiesLunchbijeenkomst