Trends

Zonder data geen informatie, zonder informatie geen kennis. Aan de basis van al het IPSE onderzoek ligt steeds een grote stroom gegevens van alle variabelen die van belang zijn voor het meten van doelmatigheid en productiviteit van organisaties of sectoren. Het verzamelen van deze data en het verwerken daarvan tot heldere, eenduidig interpreteerbare informatie is een essentieel onderdeel van het IPSE werk. Zo hebben we in de loop van de tijd een groot aantal databases opgebouwd met een schat aan informatie over de prestaties van tal van publieke instellingen en sectoren. Van scholen tot gemeenten, van zbo’s tot agentschappen en van politie tot gevangeniswezen.

Trends in Publieke Sector (TiPS)

Een groot deel van deze gegevens stelt IPSE Studies ook openbaar beschikbaar. Daarvoor hebben we een publieksvriendelijke online open access database ontwikkeld: www.trendsinpubliekesector.nl (TiPS).

Met deze webapplicatie monitoren we de ontwikkeling van de inzet van middelen en prestaties van een groot deel van de publieke sector vanaf 1980 tot heden. Daarmee komt een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in het functioneren van de publieke sector. Informatie die niet alleen relevant is voor politiek, beleid en wetenschap, maar ook voor journalisten, studenten, mensen die in de publieke sector werken én natuurlijk ook voor alle andere burgers die willen weten wat er allemaal met hun belastinggeld is en wordt gedaan. Door de gebruikersvriendelijke en aantrekkelijke website is dit voor iedereen in een oogopslag inzichtelijk.

Vooralsnog bevat TiPS data van acht sectoren op twee belangrijke domeinen van publieke dienstverlening: justitie en veiligheid (politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen) en onderwijs (po, vo, mbo, hbo en wo).

Ga naar TiPS

Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU)

Naast de TiPS-monitor, waarin de ontwikkelingen in de publieke dienstverlening op sectorniveau zijn te volgen, heeft IPSE studies een webapplicatie ontwikkeld waarin we de trends op instellingenniveau in beeld brengen:
het dashboard Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU).
Momenteel bevat TiU de trends in de inzet van middelen en prestaties van acht uitvoeringsorganisaties (zbo’s en agentschappen):

Agentschappen

  • IND
  • Rijkswaterstaat
  • CJIB

Zelfstandige bestuursorganen (zbo’s)

  • Kadaster
  • RDW
  • SVB
  • CBS
  • COA

De bedoeling is TiU de komende jaren verder uit te breiden met verscheidene andere agentschappen en zbo’s.

Ga naar TiU
    IPSE StudiesTrends