Leeratelier rondom het benchmarken van gemeenten

17 december 2018


Op 4 december jl. organiseerde Jos Blank en Thomas Niaounakis in samenwerking met het CAOP een leeratelier rondom het benchmarken van gemeenten. Tijdens het interactieve atelier werd in vogelvlucht kennisgemaakt met de belangrijkste wetenschappelijke concepten rondom productiviteits- en doelmatigheidsonderzoek.

Vervolgens zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan om onder begeleiding een onderzoeksvoorstel te maken en de do’s en don’ts te leren van prestatiemeting en -vergelijking bij gemeenten.

Het was een zeer geslaagde en leerzame bijeenkomst. IPSE Studies is voornemens om in 2019 opnieuw een atelier te organiseren. Mocht u belangstelling hebben, stuur dan een mail naar info@ipsestudies.nl

IPSE StudiesLeeratelier rondom het benchmarken van gemeenten