Operatie inzicht in kwaliteit: Kansen en uitdagingen van data

18 maart 2019

Vanuit de Operatie Inzicht in Kwaliteit faciliteert het Ministerie van Financiën in samenwerking met de Rijksacademie kennisdeling tussen departementen over good practices in evaluatie in de vorm van vijf themabijeenkomsten. De tweede themasessie op 28 maart staat in het teken van kansen en uitdagingen op het gebied van data.

Alex van Heezik van IPSE Studies zal meer vertellen over de data die IPSE Studies gebruikt voor het meten van doelmatigheid en productiviteit van publieke organisaties en sectoren en de open access database www.trendsinpubliekesector.nl

In de ochtend kunnen jullie inspiratie op doen over kansen van data uit de praktijk en hoe men is omgegaan met de uitdagingen daarbij.

· Henry van der Wiel zal vertellen over de investeringen in de data-infrastructuur die bij EZK/B&I zijn gedaan in de afgelopen jaren en wat dat heeft opgeleverd voor monitoring en evaluatie van het bedrijven- en innovatiebeleid.

· Elze Ufkes gaat in op het gebruik van data-analyse in doelmatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer, met als voorbeeld de aanpak van een onderzoek naar toegang tot zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).

· Alex van Heezik zal meer vertellen over de data die IPSE studies gebruikt voor het meten van doelmatigheid en productiviteit van publieke organisaties en sectoren en de open access database www.trendsinpubliekesector.nl

De middag staat in het teken van intervisie: elkaar verder helpen met data-vraagstukken die momenteel leven bij de initiatieven die zijn gestart binnen de Operatie Inzicht in Kwaliteit. De sprekers uit het ochtendprogramma, evenals andere experts (in ieder geval Gijs Weijters van het WODC en Rudi Turksema van de AR) zullen ook deelnemen aan deze intervisie.

Daarnaast is er in de pauzes uiteraard ruimte voor nadere kennismaking en kennisuitwisseling tussen de deelnemers en de uitgenodigde experts.

Agenda
9.30 – 9.50 Introductie en check-in
9.50 – 10.20 Investeren in data voor het gehele beleidsproces bij EZK/B&I (Henry van der Wiel, EZK)
10.20 – 10.30 Pauze
10.30 – 11.00 Slim gebruik maken van data in doelmatigheidsonderzoek (Elze Ufkes, Algemene Rekenkamer)
11.00 – 11.10 Pauze
11.10 – 11.40 Verzamelen, verwerken en ontsluiten van productiviteitsdata publieke sector (Alex van Heezik, IPSE)
11.40 – 12.00 Inventarisatie data-vraagstukken binnen de initiatieven
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Intervisie: sparren met elkaar en experts over data-vraagstukken binnen de initiatieven
15.00 – 15.15 Afsluiting

Verzoek
Wil je deelnemen aan deze thema-sessie, meld je dan aan via onderstaande link en informeer mij uiterlijk 21 maart over het data-vraagstuk/ de data-vraagstukken waar jij mee worstelt binnen jouw initiatief en waar je graag over wil sparren met collega’s en experts op 28 maart.

Wanneer: 28 maart 2019 van 9.30 tot 15.30 Waar: RAFEB
Zeestraat 86-90
Den Haag
Aanmelden: https://rijksacademie.nl/inschrijven/2019-mtw-fin-ikb Voor wie: Trekkers/uitvoerders van de initiatieven binnen de Operatie Inzicht in Kwaliteit
IPSE StudiesOperatie inzicht in kwaliteit: Kansen en uitdagingen van data