Geslaagd seminar over de doelmatigheid van drinkwaterbedrijven

18 juni 2018

Wat zijn de drijvende krachten geweest achter de productiviteitsgroei van de drinkwaterbedrijven en waarom lijkt het effect hiervan de laatste jaren te verminderen?  Deze vragen stonden centraal tijdens het drukbezochte seminar Drijvers doelmatige drinkwatervoorziening dat op 13 juni in Den Haag plaatsvond. In het eerste deel van het seminar, georganiseerd door IPSE Studies en het ministerie van BZK, gaven drie sprekers een interessante inkijk in de verschillende factoren die van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de productiviteit en doelmatigheid van de drinkwatersector.

Zo wees Alex van Heezik (senior onderzoeker IPSE Studies) op de sterke positieve bijdrage van de bedrijfsvergelijkingen, die vanaf eind jaren negentig werden gehouden. Marieke de Goede, promovendus bij de TU Delft, signaleerde een verlies van impact van de bedrijfsvergelijkingen, maar liet zien dat er goede mogelijkheden zijn om het benchmarkeffect weer nieuw leven in te blazen. Maarten Veraart, senior adviseur bij adviesbureau AEF, besprak de evaluatie “doelmatigheid Drinkwaterwet” en hield het publiek voor dat er meerdere opties zijn voor sturing op doelmatigheid.

Vervolgens werd het woord gegeven aan Marjan van Giezen (manager/plv.dir Water en Bodem, Ministerie I&W) en Hans de Groene (directeur Vewin) voor een reflectie op de bevindingen en visies van de drie sprekers. Na hun scherpe analyse van de toepasbaarheid van de verschillende inzichten volgde een interessante discussie met de aanwezigen. Onder hen bevonden zich niet alleen veel vertegenwoordigers van de drinkwaterbedrijven, maar ook van verschillende andere organisaties, zoals de TU Delft, de Inspectie Leefomgeving en Transport, BZK, de Unie van Waterschappen en ICTU.

Het seminar werd afgesloten met een borrel, waar we veel positieve reacties van de deelnemers ontvingen. We kunnen dan ook terugkijken op een zeer geslaagd seminar.

De presentaties en/of onderzoeken van de sprekers op het seminar kunnen hieronder gedownload worden.

Presentatie Alex van Heezik

Onderzoek: trendanalyse netwerksectoren

Presentatie Marieke de Goede

Presentatie Maarten Veraart

 

IPSE StudiesGeslaagd seminar over de doelmatigheid van drinkwaterbedrijven