Ons team

IPSE Studies doet al meer dan tien jaar toonaangevend onderzoek naar de doelmatigheid van de publieke sector. Wij zijn in Nederland als enige gespecialiseerd in dit thema en hebben hierover in de loop van de jaren zeer veel kennis opgebouwd.

Contact

Prof. dr. Jos Blank

Prof. dr. Jos Blank, als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit (leerstoel Productiviteit van de Publieke Sector), is voorzitter van de stichting. Hij is een erkende autoriteit op het gebied van productiviteitsmeting in de publieke sector. Hij publiceerde nationaal en internationaal meer dan 150 artikelen, boeken en rapporten over tal van thema’s en sectoren. Verder treedt hij al decennia lang op als adviseur voor politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van publieke instellingen en organisaties.

Dr. Alex A.S. van Heezik

Dr. Alex A.S. van Heezik is sinds 1993 onderzoeker op het gebied van de publieke sector. Hij richt zich daarbij voornamelijk op het uitvoeren van historische beleidsevaluaties en (kwantitatieve) trendanalyses. De doelmatigheid en productiviteit van het beleid staat hierin vaak centraal. Zo heeft hij onderzoek verricht naar de samenhang tussen beleid en productiviteit in het onderwijs, de zorg, justitie en veiligheid en de netwerksectoren. Momenteel houdt hij zich onder meer bezig met onderzoek naar de doelmatigheidsontwikkeling van zbo’s en agentschappen. Daarnaast ontwikkelt en beheert hij de database Trends in Publieke Sector, een gegevensbestand met duizenden tijdreeksen over de prestaties en kosten van vijftien publieke sectoren.

Thomas Niaounakis MSc.

Thomas Niaounakis is als onderzoeker en projectleider verbonden aan IPSE. Hij heeft uitgebreide ervaring met doelmatigheids- en productiviteitsonderzoek binnen de publieke sector. Momenteel is hij verantwoordelijk voor een tweejarig onderzoeksprogramma naar de doelmatigheid van zbo’s en agentschappen. Eerder deed hij onder meer onderzoek naar doelmatigheidsvraagstukken in het openbaar bestuur en voerde hij diverse trendstudies uit. Thomas rondt een proefschrift af aan de TU Delft waarin de relatie tussen het presteren van publieke organisaties en de schaal waarop zij hun dienstverlening organiseren centraal staat. Thomas studeerde econometrie en economie (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jolanda Vollebregt

Jolanda Vollebregt is office manager bij IPSE. Zij biedt ondersteuning en advies op het gebied van communicatie, organisatie en administratie.

Associates

Dr. Bart van Hulst

Bart van Hulst is gepromoveerd econometrist. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met het uitvoeren van beleidsonderzoek en beheerst een breed scala aan kwantitatieve onderzoeksmethoden. Hij is gespecialiseerd in de zorg, onderwijs en decentrale overheden. In het verleden is hij werkzaam geweest bij NZi (Prismant), het Nederlands Economisch instituut (Ecorys) en de TU-delft. Tegenwoordig is hij werkzaam als senior wetenschappelijk medewerker bij het SCP.

Prof. Vivian G. Valdmanis

Prof. Vivian G. Valdmanis is professor aan de Western Michigan University, Verenigde Staten. Zij verkreeg haar doctorsgraad aan de Vanderbilt University. Haar onderzoek richt zich op de productiviteit en effectiviteit van ziekenhuizen en zorgsystemen, en in het bijzonder op studies naar de kosten van behandeling van patiënten met diabetes. Verder was zij verbonden aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of the Sciences in Philadelphia en IESEG in Lille (Frankrijk). Zij analyseerde de zorgprogramma’s in landen als Bangladesh, Mongolië, Belize, Brazilië en Tanzania.

Prof. dr. Kristiaan Kerstens

Prof. dr. Kristiaan Kerstens is Directeur de recherche aan het Franse Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS) & hoogleraar bij de IESEG School of Management in Lille. Hij is een vooraanstaand expert op het terrein van efficiëntiemeting in de publieke en private sector en heeft hierover uitgebreid gepubliceerd. Daarnaast publiceert hij op het vlak van productiviteitsindices en publieke economie in het algemeen.

adminOns team