Ons team

IPSE Studies doet al sinds 2007 toonaangevend onderzoek naar de doelmatigheid van de publieke sector. Wij zijn in Nederland als enige gespecialiseerd in dit thema en hebben hierover in de loop van de jaren zeer veel kennis opgebouwd.

Contact

Assoc Prof dr. Jos Blank

Assoc Prof dr. Jos L.T. Blank, voormalig hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit (leerstoel Productiviteit van de Publieke Sector), is wetenschappelijk directeur van IPSE Studies. Hij is een erkende autoriteit op het gebied van productiviteitsmeting in de publieke sector. Hij publiceerde nationaal en internationaal meer dan 150 artikelen, boeken en rapporten over tal van thema’s en sectoren. Verder treedt hij al decennia lang op als adviseur voor politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van publieke instellingen en organisaties.

Dr. Alex A.S. van Heezik

Dr. Alex A.S. van Heezik is algemeen directeur van IPSE Studies en senior-onderzoeker. Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich voornamelijk op het uitvoeren van trendanalyses, zowel op sector- als op instellingenniveau. Daarnaast ontwikkelt en beheert hij de webapplicaties TrendsinPubliekeSector.nl (TiPS) en TrendsinUitvoeringsorganisaties (TiU) en de bijbehorende databases.

Ir. Bas Blank

Bas Blank is bij IPSE actief als onderzoeker. Zijn activiteiten binnen IPSE Studies richten zich op doelmatigheidsonderzoek naar zbo’s, agentschappen en kerndepartementen binnen ministeries. Bas studeerde Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Hij is op dit moment nog betrokken bij de afdeling Astrodynamics and Space Missions in het kader van zijn promotieonderzoek. Zijn promotieonderzoek richt zich op het ontwikkelen van complexe computermodellen die een koppeling maken tussen smeltende ijsmassa’s op Aarde, de zeeniveaustijging en de solide Aarde als geofysisch systeem. Dit onderzoek is in zijn aard interdisciplinair en bestaat uit de kerntaken modelleren, programmeren en werken met een grote variatie aan datasets.

Jolanda Vollebregt

Jolanda Vollebregt is office manager bij IPSE Studies. Zij biedt ondersteuning en advies op het gebied van communicatie, organisatie en administratie.

Associates

Dr. Bart van Hulst

Bart van Hulst is gepromoveerd econometrist. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met het uitvoeren van beleidsonderzoek en beheerst een breed scala aan kwantitatieve onderzoeksmethoden. Hij is gespecialiseerd in de zorg, onderwijs en decentrale overheden. In het verleden is hij werkzaam geweest bij NZi (Prismant), het Nederlands Economisch instituut (Ecorys) en de TU-delft. Tegenwoordig is hij werkzaam als senior wetenschappelijk medewerker bij het SCP.

Prof. Vivian G. Valdmanis

Prof. Vivian G. Valdmanis is professor aan de Western Michigan University, Verenigde Staten. Zij verkreeg haar doctorsgraad aan de Vanderbilt University. Haar onderzoek richt zich op de productiviteit en effectiviteit van ziekenhuizen en zorgsystemen, en in het bijzonder op studies naar de kosten van behandeling van patiënten met diabetes. Verder was zij verbonden aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of the Sciences in Philadelphia en IESEG in Lille (Frankrijk). Zij analyseerde de zorgprogramma’s in landen als Bangladesh, Mongolië, Belize, Brazilië en Tanzania.

Prof. dr. Kristiaan Kerstens

Prof. dr. Kristiaan Kerstens is Directeur de recherche aan het Franse Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS) & hoogleraar bij de IESEG School of Management in Lille. Hij is een vooraanstaand expert op het terrein van efficiëntiemeting in de publieke en private sector en heeft hierover uitgebreid gepubliceerd. Daarnaast publiceert hij op het vlak van productiviteitsindices en publieke economie in het algemeen.

Alumni

Thomas Niaounakis MSc.

Thomas Niaounakis is als onderzoeker en projectleider verbonden geweest aan IPSE Studies. Hij heeft uitgebreide ervaring met onderzoek op terrein van doelmatigheid in de publieke sector. Recentelijk richtte hij zich daarbij vooral op de grote uitvoeringsorganisaties van de overheid, zoals het UWV, de SVB en het CJIB. Eerder deed hij onder meer ook vergelijkend onderzoek tussen gemeenten. Thomas studeerde econometrie en economie (cum laude) aan de Erasmus Universiteit en is momenteel bezig met de afronding van zijn proefschrift aan de TU Delft.

IPSE StudiesOns team