Ons team

IPSE Studies doet al sinds 2007 toonaangevend onderzoek naar de doelmatigheid van de publieke sector. Wij zijn in Nederland als enige gespecialiseerd in dit thema en hebben hierover in de loop van de jaren zeer veel kennis opgebouwd.

Contact

Assoc Prof dr. Jos Blank

Assoc Prof. dr. Jos L.T. Blank, voormalig hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit (leerstoel Productiviteit van de Publieke Sector) en verbonden aan de TU Delft, is wetenschappelijk directeur van IPSE Studies. Hij is een erkende autoriteit op het gebied van productiviteitsmeting in de publieke sector. Hij publiceerde nationaal en internationaal meer dan 200 artikelen, boeken en rapporten over tal van thema’s en sectoren. Verder treedt hij al decennia lang op als adviseur voor politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van publieke instellingen en organisaties.

Dr. Alex A.S. van Heezik

Dr. Alex A.S. van Heezik is algemeen directeur van IPSE Studies en senior-onderzoeker. Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich voornamelijk op het uitvoeren van trendanalyses, zowel op sector- als op instellingenniveau. Daarnaast ontwikkelt en beheert hij de webapplicaties TrendsinPubliekeSector.nl (TiPS) en TrendsinUitvoeringsorganisaties (TiU) en de bijbehorende databases.

Vanessa Vloemans

Vanessa Vloemans is officemanager bij IPSE Studies. Zij biedt ondersteuning en advies op het gebied van communicatie, organisatie en administratie.

Associates

Dr. Bart van Hulst

Bart van Hulst is gepromoveerd econometrist. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met het uitvoeren van beleidsonderzoek en beheerst een breed scala aan kwantitatieve onderzoeksmethoden. Hij is gespecialiseerd in de zorg, onderwijs en decentrale overheden. In het verleden is hij werkzaam geweest bij NZi (Prismant), het Nederlands Economisch instituut (Ecorys) en de TU-delft. Tegenwoordig is hij werkzaam als senior wetenschappelijk medewerker bij het SCP.

Prof. Vivian G. Valdmanis

Prof. Vivian G. Valdmanis is professor aan de Western Michigan University, Verenigde Staten. Zij verkreeg haar doctorsgraad aan de Vanderbilt University. Haar onderzoek richt zich op de productiviteit en effectiviteit van ziekenhuizen en zorgsystemen, en in het bijzonder op studies naar de kosten van behandeling van patiënten met diabetes. Verder was zij verbonden aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of the Sciences in Philadelphia en IESEG in Lille (Frankrijk). Zij analyseerde de zorgprogramma’s in landen als Bangladesh, Mongolië, Belize, Brazilië en Tanzania.

Prof. dr. Kristiaan Kerstens

Prof. dr. Kristiaan Kerstens is Directeur de recherche aan het Franse Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS) & hoogleraar bij de IESEG School of Management in Lille. Hij is een vooraanstaand expert op het terrein van efficiëntiemeting in de publieke en private sector en heeft hierover uitgebreid gepubliceerd. Daarnaast publiceert hij op het vlak van productiviteitsindices en publieke economie in het algemeen.

Alumni

Thomas Niaounakis MSc.

Thomas Niaounakis is als onderzoeker en projectleider verbonden geweest aan IPSE Studies. Hij heeft uitgebreide ervaring met onderzoek op terrein van doelmatigheid in de publieke sector. Recentelijk richtte hij zich daarbij vooral op de grote uitvoeringsorganisaties van de overheid, zoals het UWV, de SVB en het CJIB. Eerder deed hij onder meer ook vergelijkend onderzoek tussen gemeenten. Inmiddels is Thomas werkzaam bij de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën, waar hij zich bezighoudt met de doelmatigheid en doeltreffendheid van overheidsbeleid.

Ir. Bas Blank

Bas Blank was bij IPSE actief als onderzoeker. Zijn activiteiten binnen IPSE Studies richtten zich op doelmatigheidsonderzoek naar zbo’s, agentschappen en kerndepartementen binnen ministeries. Bas studeerde Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Hij is op dit moment nog betrokken bij de afdeling Astrodynamics and Space Missions in het kader van zijn promotieonderzoek. Zijn promotieonderzoek richt zich op het ontwikkelen van complexe computermodellen die een koppeling maken tussen smeltende ijsmassa’s op Aarde, de zeeniveaustijging en de solide Aarde als geofysisch systeem. Dit onderzoek is in zijn aard interdisciplinair en bestaat uit de kerntaken modelleren, programmeren en werken met een grote variatie aan datasets.

Prof. dr. Carla Haelermans

Carla Haelermans is hoogleraar onderwijseconomie bij de leerstoel Human Capital, Educational Technology and Inequality bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de School of Business and Economics (SBE), Universiteit Maastricht. Haar belangrijkste onderzoeksinteresses liggen bij onderwijseconomie, arbeidseconomie, technologie in het onderwijs en ongelijkheid. Daarnaast vervult ze drie leidinggevende functies.

Dr. Thijs Urlings

Thijs Urlings is als KPI Regisseur bij NS Commercie verantwoordelijk voor regie op de kwaliteit van de klantoordeel en regie op de besturing van de klantoordeel KPI’s. Daarnaast is hij voorzitter van het KPI Regie Overleg van Commercie. Daarvoor werkte hij o.a. voor diverse instanties als researcher en research advisor.

Drs. Patrick Koot

Patrick Koot is een econometrist die ruim 20 jaar ervaring heeft met het uitvoeren van beleidsonderzoek en het vervaardigen van beleidsramingen. Hij sinds begin 2022 werkzaam als Senior adviseur belastingontvangsten bij de Belastingdienst/Ministerie van Financiën en werkte voorheen o.a. als senior wetenschappelijk medewerker koopkracht bij het Centraal Planbureau en als beleidsmedewerker inkomensbeleid bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zijn specifieke interesses liggen op het gebied van belastingen, sociale zekerheid, armoede en koopkracht.

Prof. dr. Pierre Koning

Pierre Koning is hoogleraar Economie van sociale verzekeringen en de arbeidsmarkt aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Pierre was tot december 2015 werkzaam als Chief Science Officer bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Nederland. Pierre promoveerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over werkzoekmodellen voor de arbeidsmarkt. Zijn speciale interesse ligt op het gebied van bijstandsverlening en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen – hier zijn ook de meeste van zijn internationale publicaties op gericht. Pierre is ook verbonden aan IZA en Tinbergen Instituut.

Dr. ir. Adrie Dumaij, MBA

Adrie Dumaij is Business owner Informatievoorziening bij het RIVM. Hij verbindt informatietechnologie met management en bestuurders, door richting en inhoud te geven en mensen te inspireren. Hij is opgeleid in informatietheorie, medische informatica, overheids- en bedrijfskunde, economie en econometrie en heeft diverse management- en adviesfuncties in het (semi)publieke domein vervuld.

Jolanda Vollebregt

Jolanda adviseert, ondersteunt en ontzorgt virtueel en op locatie. Ze is sparringspartner op het gebied van personeel, organisatie, communicatie en administratie. 
 Bij IPSE Studies was zij twee jaar lang de rechterhand van Jos en Alex als officemanager.

Alessandra di Pietro

Alessandra is research fellow bij het European University Institute in Florence.

IPSE StudiesOns team