Fusieconsultatie ROC Leeuwenborgh en Arcus college

26 juni 2018

Op 21 juni organiseerde IPSE Studies in Delft een fusieconsultatie voor leden van de ondernemingsraden en twee bestuursleden van ROC Leeuwenborgh en het Arcuscollege. Deze twee ROC’s uit Limburg zijn voornemens een fusie aan te gaan. Prof. Blank gaf een presentatie over zeven belangrijke thema’s bij fusie. Na de presentatie werden de thema’s getoetst aan de concrete casus van Leeuwenborgh en Arcus College.

Door deze fusieconsultaties beoogt IPSE Studies een bijdrage te leveren aan een evenwichtige afweging bij voorgenomen fusies. Deze fusieconsultaties zijn bedoeld voor leden van raden van bestuur, toezichthouders en leden van ondernemingsraden van instellingen in de zorg, het onderwijs en andere publieke instellingen. Deze fusieconsultaties zijn ook nuttig voor beleidsmakers en politici die op beleidsniveau met het fenomeen fusies te maken hebben.

 

IPSE StudiesFusieconsultatie ROC Leeuwenborgh en Arcus college