Gebrekkige verantwoording prestaties uitvoeringsorganisaties

31 augustus 2022

Meer dan de helft hiervan komt door gebrek aan gegevens niet of waarschijnlijk niet in aanmerking voor opname in het TiU-dashboard. De databeschikbaarheid van de andere organisaties laat ook in veel gevallen te wensen over. Slechts van vier uitvoeringsorganisaties (Inspectie Leefomgeving en Transport, Dienst Justitiële Inrichtingen, Luchtverkeersleiding Nederland en het Openbaar Ministerie) zijn voldoende of ruim voldoende gegevens beschikbaar.

De gebrekkige en soms zelfs zeer onvolledige informatievoorziening past in het beeld dat uit eerder onderzoek naar voren komt. De resultaten van de quick scan onderstrepen de noodzaak tot verbetering hiervan.

Klik hier om de quick scan te downloaden.

De quick scan maakt deel uit van een tweejarig onderzoeksprogramma (2022-2023) waarin de productiviteit en doelmatigheid van uitvoeringsorganisaties centraal staan. Dit programma is een van de onderdelen van het project Staat van de Uitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en ICTU.

IPSE StudiesGebrekkige verantwoording prestaties uitvoeringsorganisaties