WERKcongres 2020 BZK

4 februari 2020

Tijdens het WERKcongres, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, presenteren experts de belangrijkste resultaten uit het WERKonderzoek, een grootschalig onderzoek over werken in en aan overheidsorganisaties. Thema’s zijn: inzetbaarheid, werkklimaat, organisatiecultuur, productiviteit, leiderschap, integriteit en inclusiviteit.

Ook aanverwante onderwerpen krijgen een podium op het congres. Zo delen winnaars van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie hun lessen en tonen we de eerste resultaten van het project De top kijkt om: hoe kun je effectief handelen als bewindspersoon of topambtenaar?

Wat kun je nog meer verwachten? Bijdragen van Ben Tiggelaar (bestseller-auteur en gedragswetenschapper) en Japke-d. Bouma (schrijver van o.a. Survivalgids voor de kantoorjungle en Mag ik even iets tegen je aanhouden). Er zijn twee rondes aan waardevolle deelsessies en voldoende mogelijkheden om kennis te maken én kennis te delen met vakgenoten vanuit alle sectoren. De dag wordt geleid door dagvoorzitter Astrid Feiter, ook wel bekend als ‘mevrouw de voorzitter’.

Direct inschrijven

IPSE StudiesWERKcongres 2020 BZK