Effecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus

8 oktober 2020

Met ingang van 29 september gelden er weer verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De inzet van het Kabinet, zo meldde premier Rutte in zijn persconferentie de dag ervoor, is om het reproductiegetal weer onder één te krijgen. Het reproductiegetal geeft aan of de pandemie aan het uitbreiden (R>1) of langzaam aan het uitdoven (R<1) is. Het RIVM presenteert dit landelijke getal slechts één maal per week op het dashboard.

Wij vinden het belangrijk om de ontwikkeling van de pandemie per dag te monitoren en niet alleen voor heel Nederland maar ook regionaal. Het R-getal is een tamelijk ondoorzichtig getal dat niet eenvoudig te interpreteren is. Wij stellen daar het groeigetal of G-getal tegenover. Dit getal is een schatting van het tempo waarmee het aantal infecties per dag groeit of krimpt, uitgedrukt in procenten. Een positief percentage duidt op verdere groei van de pandemie, een negatief percentage op een krimp.

Vandaag maken we een bescheiden begin hiermee. In de volgende figuren presenteren we de ontwikkelingen van het G-getal vanaf 21 april voor Nederland als geheel en voor de provincie Gelderland. We hebben in de figuren tevens aangegeven op welke datum de belangrijkste maatregelen zijn ingegaan of andere relevante gebeurtenissen zich hebben voorgedaan. Het laatste verwijst bijvoorbeeld naar de mogelijke invloed van de hoge temperaturen in augustus op het G-cijfer. Onder de figuren wordt schematisch de aard van de vermelde maatregelen weergegeven in termen van de mate van beperkingen.

Bij interpretatie van de ontwikkeling van het G-getal moet wel rekening worden gehouden met de vertraging tussen maatregelen/gebeurtenissen en de mogelijke effecten daarvan, geschat op 10 á 14 dagen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

Ontwikkeling G-Getal Gelderland

Aard van de maatregelen

Ontwikkeling G-getal Nederland en Gelderland

 

IPSE StudiesEffecten van maatregelen op de verspreiding van het Coronavirus