Trends in cijfers

Trends in Publieke Sector (TiPS)

Een groot deel van deze gegevens stelt IPSE Studies ook openbaar beschikbaar. Daarvoor hebben we een publieksvriendelijke online open access database ontwikkeld: www.trendsinpubliekesector.nl (TiPS).

Met de webapplicatie www.trendsinpubliekesector.nl (TiPS) monitoren we de ontwikkeling van de inzet van middelen en prestaties van een groot deel van de publieke sector vanaf 1980 tot heden. Daarmee komt een grote hoeveelheid informatie beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in het functioneren van de publieke sector. Informatie die niet alleen relevant is voor politiek, beleid en wetenschap, maar ook voor journalisten, studenten, mensen die in de publieke sector werken én natuurlijk ook voor alle andere burgers die willen weten wat er allemaal met hun belastinggeld is en wordt gedaan.

TiPS bevat data van negen sectoren op drie belangrijke domeinen van publieke dienstverlening:

 • Justitie en veiligheid
 •  Politie
 • Rechterlijke macht
 • Gevangeniswezen
 • Onderwijs
 •  Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Hoger beroepsonderwijs
 • Wetenschappelijk onderwijs
 • Zorg
 • Ziekenhuiszorg
Ga naar TiPS

Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU)

Naast de TiPS-monitor, waarin de ontwikkelingen in de publieke dienstverlening op sectorniveau zijn te volgen, heeft IPSE studies een webapplicatie ontwikkeld waarin we de trends op instellingenniveau in beeld brengen:
het dashboard Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU).
Momenteel bevat TiU de trends in de inzet van middelen en prestaties van de volgende uitvoeringsorganisaties:

Agentschappen

 • CJIB
 • IND
 • Rijkswaterstaat

Zelfstandige bestuursorganen (zbo’s)

 • CBS
 • COA
 • Kadaster
 • RDW
 • SVB
 • UWV

De bedoeling is TiU de komende jaren uit te breiden met een aantal andere grote uitvoeringsorganisaties. De mogelijkheden daartoe zijn onlangs verkend in de Quick scan uitvoeringsorganisaties.

Ga naar TiU
  IPSE StudiesTrends in cijfers