Onderzoek

Onderzoek vormt de kern van wat we doen. Van abstract en wetenschappelijk tot toegepast en beleidsrelevant. Onze expertise is breed: van fusie-effectrapportages voor schoolbesturen tot historische trendanalyses van de productiviteit van drinkwaterbedrijven of prestatievergelijkingen tussen gemeenten. Daarvoor combineren we wetenschappelijke onderzoeksmethoden met een uitgebreide kennis van én gevoel voor beleid en praktijk.

Resultaten die herkend worden

Cijfers staan aan de basis van ons onderzoek. Onze specialiteit: behapbare en betrouwbare informatie genereren uit jaarverslagen, grootschalige open data en historische statistische publicaties. Informatie die wij vervolgens omzetten in kennis waar beleidsmakers en bestuurders mee uit de voeten kunnen.

We vinden het dan ook belangrijk dat resultaten herkend worden. Daarom werken we vaak met begeleidingscommissies en combineren we het kwantitatieve onderzoek met expertmeetings, interviews of stakeholdersessies. Maar altijd plaatsen we objectiviteit en kwaliteit boven draagvlak of wenselijkheid.

Meer informatie over onze onderzoeksmogelijkheden, neem dan contact met ons op: info@ipsestudies.nl | T 015-268 25 26

IPSE StudiesOnderzoek