Over IPSE

IPSE Studies richt zich op de ontwikkeling en verspreiding van kennis over de relatie tussen productiviteit, sturing en innovaties in de publieke sector. Het instituut beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies over de inrichting van een doelmatige overheid. Het onderzoek is gestoeld op de wetenschappelijke methoden omtrent productiviteitsanalyse en de stichting neemt dan ook zelf het voortouw bij het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis op dit terrein.

Ontstaansgeschiedenis
Het Institute for Public Sector Efficiency Studies (IPSE Studies) is in 2007 opgericht aan de TU Delft bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management. Na een reorganisatie bij de TU Delft is dit centrum omgezet naar een zelfstandige stichting. Tussen 2014 en 2017 vond een deel van de activiteiten plaats binnen een samenwerkingsverband tussen het CAOP en de TU Delft. De stichting zet het oorspronkelijke werk voort en treedt op als conservator van de uitgebreide hoeveelheid rapporten, data en software die in de loop der jaren is ontwikkeld.

Het bestuur
Het bestuur wordt gevormd door gepromoveerde wetenschappers die een affiliatie hebben met de TU Delft of de Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof. dr. Jos Blank, als  hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit (leerstoel Productiviteit van de Publieke Sector), is voorzitter van de stichting.  Hij is een erkende autoriteit op het gebied van productiviteitsmeting in de publieke sector. Hij publiceerde nationaal en internationaal meer dan 150 artikelen, boeken en rapporten over tal van thema’s en sectoren. Verder treedt hij al decennia lang op als adviseur voor politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van publieke instellingen en organisaties. Ook is een aantal (buitenlandse) wetenschappers als associate verbonden aan de stichting.

Strategie
De ontwikkeling en verspreiding van kennis vindt plaats door middel van het bevorderen, ondersteunen, coördineren en entameren van wetenschappelijk onderzoek, advies aan derden en het verzorgen van cursussen. Bij IPSE is veel kennis aanwezig over publieke sector data op alle lagen van de overheid, zoals departementen, agentschappen en lagere overheden. Daarnaast onderhoudt IPSE Studies intensieve (internationale) contacten met mensen uit beleid en wetenschap en draagt onderzoeksresultaten uit via publicaties, het organiseren van seminars, congressen en cursussen.