Onderzoek

IPSE Studies richt zich voornamelijk op wetenschappelijk onderzoek met een sterk empirisch karakter.  Dit onderzoek bestaat vooral uit kwantitatieve analyses van de effecten van beleid en management op de efficiëntie van de publieke dienstverlening. De scope van het onderzoek omvat de gehele publieke sector van onderwijs en zorg tot veiligheid en infrastructuren.

Beleidsonderzoek richt zich op vraagstukken over schaalvergroting, marktstructuren, financiering, regulering, publiek-privaat, samenwerkingen en bureaucratie.

Managementonderzoek richt zich vooral op de interne bedrijfsvoering van publieke voorzieningen en de rol van innovaties hierin. Bedrijfsvoering gaat over vragen rondom HRM-beleid, IT-beleid, strategieën ten aanzien van inkoop, uitbesteding en verschillende vormen van samenwerking.

IPSE Studies publiceert in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften met hoge impactfactoren. Het levert daarbij ook internationaal een bijdrage aan de wetenschappelijke kennis over de productiviteit van de publieke sector. Verder begeleidt het instituut promovendi bij het schrijven van hun proefschrift. Hiermee sluit het onderzoek ook steeds aan bij de state-of-the-art van de wetenschap op dit terrein.