Benchmark Gemeentefinanciën Alblasserdam

 0,50

Categorie:

Beschrijving

Dit is de benchmark gemeentefinanciën van de gemeente Alblasserdam.

In deze benchmark worden de gemeentelijke inkomsten en uitgaven per cluster en taakveld met elkaar vergeleken. Dit wordt gedaan door de gemeentelijke inkomsten vanuit het gemeentefonds en de gemeentelijke uitgaven zoals gecommuniceerd in het IV-3 informatiesysteem te koppelen.

Door alle inkomsten en uitgaven tegenover elkaar te zetten wordt inzichtelijk op welke gebieden gemeenten kiezen om meer of minder uit te geven. Om een beter beeld te geven worden de uitgaven ook vergeleken met het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van gemeenten met een vergelijkbare omvang (in aantal inwoners).