Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 29 oktober. LOCKDOWN LIJKT ONVERMIJDELIJK

29 oktober 2020

Lockdown lijkt onvermijdelijk. Geen betekenisvolle daling van aantal besmettingen in verstedelijkte gebieden: een nadere analyse

Het G-getal1 stagneert dit moment op een waarde van nul of net daarboven. Hiermee lijkt het Kabinet de gewenste krimp van het aantal besmettingen niet te realiseren en wordt daarmee gedwongen tot het nemen van zwaardere maatregelen (lockdown). We hebben de cijfers over  afgelopen maanden aan een nadere analyse onderworpen, waarbij we de ontwikkeling van het G-getal hebben afgezet tegen het op dat moment geldende regime van maatregelen (met een vertraging van veertien dagen). De regimes van maatregelen hebben we afgeleid uit de Routekaart zoals die onlangs is gepresenteerd: waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig en lockdown. Uit deze (regressie-)analyse blijkt dat alleen het regime lockdown de pandemie substantieel heeft ingedamd. Onder de regimes ernstig en zeer ernstig blijft het G-getal stabiel. Onder de regimes waakzaam en zorgelijk groeit de pandemie. In de dunbevolkte gebieden sorteren de maatregelen onder het regime zeer ernstig waarschijnlijk al voldoende effect.  Als het beleid zich richt op het substantieel verminderen van het aantal besmettingen per dag dan betekent dit:

  • Per direct instellen van een lockdown;
  • Na de lockdown het instellen van het regime behorende bij de regimes ernstig en zeer ernstig;
  • Dit regime pas verlaten bij de introductie van een echte gamechanger, zoals een vaccin, supersnel testen of adequaat bron- en contactonderzoek;
  • In de dunbevolkte regio’s van Nederland kan wellicht met een regime van zeer ernstig worden volstaan.

Indien het beleid zich richt op het terugdringen tot 1260 besmettingen per dag (de signaalwaarde), dan zal de lockdown ongeveer 10 weken duren.

Een andere opvallende uitkomst is dat een hittegolf ongeveer hetzelfde positieve effect heeft als een lockdown. Helaas heeft het kabinet een hittegolf niet in haar gereedschapskist zitten.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl)

1Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie

Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

adminEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 29 oktober. LOCKDOWN LIJKT ONVERMIJDELIJK