Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 26 oktober. DALING G-GETAL STAGNEERT. IN NOORDELIJKE PROVINCIES KRIMP BESMETTINGEN

26 oktober 2020

Daling G-getal stagneert. In noordelijke provincies krimp besmettingen

De trendmatige daling in het G-getal (1) lijkt te stagneren met een waarde net boven nul. Het aantal besmettingen neemt dus nog steeds toe, maar de forse groei is er uit. Zonder aanvullende maatregelen blijven we waarschijnlijk nog tijden op het hoge aantal besmettingen zitten of in het gunstigste geval met langzaam dalende aantallen besmettingen. In de noordelijke provincies en Zeeland is het omslagpunt wel bereikt en is sprake van een krimp van het aantal besmettingen.

(1) Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie

Ontwikkeling G-getal in de provincies

Bronnen: Allecijfers.nl, RIVM, Rijksoverheid.nl. Bewerking IPSE Studies.

Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl)

adminEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 26 oktober. DALING G-GETAL STAGNEERT. IN NOORDELIJKE PROVINCIES KRIMP BESMETTINGEN