Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 19 november. KRIMP PANDEMIE DREIGT WEER OM TE SLAAN NAAR GROEI

19 november 2020

Coronavirus niet gevoelig voor wensdenken politici. Krimp pandemie dreigt weer om te slaan naar groei

Het G-getal1 voor heel Nederland dreigt weer positief te worden. De ontwikkelingen van de laatste dagen hebben er alle schijn van dat het Coronavirus weer aan terrein begint te winnen. In de provincies Groningen, Friesland, Zeeland en Flevoland groeit het aantal besmettingen al weer. De eerder waargenomen trend dat het krimpcijfer langzaam weer in de richting van nul gaat, zet dus door. Uit onze wat meer geavanceerde trendschattingen blijkt zelfs dat we al weer in het verkeerde scenario zitten. De laatste dagen ontvangen we weer meldingen van problemen met het aanmelden van de aantallen door de GGD. In het gunstigste geval zouden deze problemen nog tot vertekening in onze rekenarij hebben kunnen leiden. Het valt echter te vrezen dat we – ondanks het vurige wensdenken van onze politici – op de verkeerde weg zijn en alsnog aanvullende maatregelen kunnen verwachten.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl).

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

adminEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 19 november. KRIMP PANDEMIE DREIGT WEER OM TE SLAAN NAAR GROEI