Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 16 november. BIJ HUIDIGE LAGE KRIMPCIJFERS WORDT SIGNAALWAARDE DIT JAAR ONBEREIKBAAR

16 november 2020

Bij huidige lage krimpcijfers wordt signaalwaarde dit jaar onbereikbaar

Het G-getal1 is in elf van de twaalf provincies negatief, maar daar is ongeveer alles mee gezegd. We zien dat het krimpcijfer langzaam weer in de richting van nul gaat. Friesland kent al weer een hele lichte groei van het aantal besmettingen. Uit onze statistische analyses blijkt dan ook dat het G-getal eigenlijk niet meer significant van nul verschilt. In het huidige tempo hoeven we er niet op te rekenen dat we voor de Kerst weer beneden de signaalwaarde van 1250 besmettingen gaan komen. Omdat  het Kabinet aangekondigd heeft geen nieuwe maatregelen te treffen en de meest recente maatregelen weer terug te draaien, ontstaat er een somber perspectief. Zoals in het bericht van afgelopen vrijdag ook al werd opgemerkt, lijkt de pandemie zich te gaan stabiliseren op het huidige hoge aantal besmettingen of in het gunstigste geval langzaam met gemiddeld een paar procent per dag af te nemen.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl).

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

adminEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 16 november. BIJ HUIDIGE LAGE KRIMPCIJFERS WORDT SIGNAALWAARDE DIT JAAR ONBEREIKBAAR