Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 12 november. GROEICIJFER VOOR HEEL NEDERLAND NEGATIEF MAAR HOEZEE-STEMMING NIET OP ZIJN PLAATS

12 november 2020

Groeicijfer voor heel Nederland weliswaar negatief, maar hoezee-stemming niet op zijn plaats. Kabinet krijgt waarschijnlijk toch weer te maken met een lastig dilemma

Het G-getal1 is voor alle provincies negatief. Dat betekent dat er nog steeds sprake is van een algehele krimp van het aantal besmettingen op een dag. Opvallend is dat er nauwelijks nog regionale variatie is. De daling zien we dus in alle provincies terug. In het vorige bericht meldden we al dat de cijfers met de nodige onzekerheden zijn omgeven. De laatste dagen zijn hiervan een mooie illustratie. Waar in het begin van deze week een paar dagen spectaculaire dalingen te zien waren, zien we de laatste dagen de aantallen besmettingen weer flink stijgen. Uit onze statistische analyses blijkt dan ook dat het G-getal weliswaar negatief is, maar dat deze niet significant van nul verschilt. Dat was bij de analyse van drie dagen geleden nog wel het geval. We suggereerden in onze vorige bericht ook dat mogelijk  “het herfstvakantie-effect een dezer dagen uitgewerkt is”. Dat lijken we nu te zien. De komende dagen worden dan ook spannend. Als de meest recente trend zich doorzet, dan ziet het Kabinet komende dinsdag zich toch weer voor een lastig dilemma geplaatst. De pandemie lijkt zich te gaan stabiliseren op het huidige hoge aantal besmettingen of in het gunstigste geval langzaam met een paar procent per dag af te nemen.

Bij citaties en gebruik van grafieken gaarne bron vermelden (Stichting IPSE Studies). Voor nadere informatie over onze cijfers en eventuele verzoeken, kunt u contact opnemen met Jolanda Vollebregt (j.vollebregt@ipsestudies.nl).

1 Het G-getal geeft de procentuele groei weer van het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Zolang het G-getal positief is, neemt het aantal besmettingen per dag toe. Zodra het G-getal negatief is, daalt het aantal besmettingen.

Ontwikkeling G-getal Nederland

De ‘pakketten’ betreffen de maatregelen die zijn genomen op basis van de door de Rijksoverheid vastgestelde risiconiveaus. Op dit moment gelden vijf risiconiveaus: waakzaam (niveau 1), zorgelijk (niveau 2), ernstig (niveau 3), zeer ernstig (niveau 4) en lockdown (niveau 5).

G-getal per provincie


Ontwikkeling G-getal in de provincies

 

adminEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 12 november. GROEICIJFER VOOR HEEL NEDERLAND NEGATIEF MAAR HOEZEE-STEMMING NIET OP ZIJN PLAATS