Data

Zonder data geen informatie, zonder informatie geen kennis. Aan de basis van al het IPSE onderzoek ligt steeds een grote stroom gegevens over alle variabelen die van belang zijn voor het meten van doelmatigheid en productiviteit van organisaties of sectoren. Het verzamelen van deze data en het verwerken daarvan tot heldere, eenduidig interpreteerbare informatie is een essentieel onderdeel van het IPSE werk. Zo hebben we in de loop van de tijd een groot aantal datasets opgebouwd met een schat aan informatie over de prestaties van tal van publieke instellingen en sectoren. Van scholen tot gemeenten, van ziekenhuizen tot drinkwaterbedrijven. Overal hebben we gegevens van in huis.

Trends in Publieke Sector (TiPS)

Een groot deel van deze gegevens stelt IPSE Studies ook openbaar beschikbaar. Daarvoor hebben we een publieksvriendelijke online open access database ontwikkeld: www.trendsinpubliekesector.nl (TiPS).

Met deze webapplicatie komt een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in het functioneren van de publieke sector. Informatie die niet alleen relevant is voor politiek, beleid en wetenschap, maar ook voor journalisten, studenten, mensen die in de publieke sector werken én natuurlijk ook voor alle andere burgers die willen weten wat er allemaal met hun belastinggeld is en wordt gedaan. Door de gebruikersvriendelijke en aantrekkelijke website is dat voor iedereen in een oogopslag inzichtelijk. Vooralsnog bevat TiPS alleen de data van drie publieke sectoren op het terrein van veiligheid en justitie: politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen. Later volgen de sectoren op het gebied van onderwijs, zorg en infrastructuur.

Ga naar TiPS
    adminData